Interessegebieden
Thema's
  • Digitale school 'Power IT Up'

    Vanuit het project Level-Up werd een vervolg opgezet dat gericht is op het professionaliseren van leerkrachten 3de graad secundair onderwijs uit arbeidsmarkt en dubbele finaliteit, zodat zij de digitale competenties en datageletterdheid van hun leerlingen kunnen verhogen. Hiervoor worden twee trajecten ontwikkeld:

  • Iedereen dipster – ook in het secundair onderwijs.

    Dat digitale geletterdheid belangrijke competenties zijn die je weerbaar maken in de maatschappij werd opnieuw pijnlijk duidelijk tijdens de coronacrisis. Bovendien is digitale geletterdheid en hot topic in de hedendaagse maatschappelijke en onderwijskundige vraagstukken (Crevits, 2014; PIRLS, 2016; PISA, 2019; Mediawijs, 2019). Digital natives grijpen dan wel snel naar technologie, het ontbreekt hen aan knowhow om bewust en doelgericht met online-informatie om te gaan (Ng & Gunstone, 2003; Ng, 2012). Ook leraren dienen voldoende onderlegd te zijn.