Interessegebieden
Thema's
 • Close reading in spelvorm verhoogt leesplezier en verhoogt de taalvaardigheid

  Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Het belangrijkste doel van het project is het vergroten van de leesvaardigheid en het leesplezier van leerlingen in beroepsgeoriënteerde opleidingen. Om hen te motiveren meer te lezen, zal de methodiek van Close Reading worden gebruikt. Door de training van de docenten zullen zij de methodiek van Close Reading leren. 

 • Digitale school 'Power IT Up'

  Vanuit het project Level-Up werd een vervolg opgezet dat gericht is op het professionaliseren van leerkrachten 3de graad secundair onderwijs uit arbeidsmarkt en dubbele finaliteit, zodat zij de digitale competenties en datageletterdheid van hun leerlingen kunnen verhogen. Hiervoor worden twee trajecten ontwikkeld:

 • Education is more powerful when integrated

  Twee belangrijke accenten dwingen ons om binnen het Vlaamse basisonderwijs van koers te veranderen richting meer geïntegreerd onderwijs. De zestien sleutelcompetenties van waaruit de eindtermen secundair onderwijs1 vertrekken worden weldra ook gebruikt bij de hervorming van het basisonderwijs. Naast deze evolutie wordt bevestigd dat het niet langer zinvol is om leerlingen te overspoelen met losstaande feiten, maar dat ons onderwijs dringend de samenhang tussen leergebieden zichtbaar moet maken (VLOR, 2015a; Harari, 2018).

 • EduMac XR: Educatieve XR-trainingen voor complexe machines

  In dit project zullen we het prototype van de VR- training ontwikkeld in de PWO SPRINT EDU XR optimaliseren en uitbreiden met taken. 

  Deze VR-training is gericht op leerlingen uit het secundair onderwijs (arbeidsmarktfinaliteit) die leren werken met gevaarlijke en complexe houtbewerkingsmachines. Deze VR-training biedt de leerlingen extra mogelijkheden om op een veilige manier hun vaardigheden in te oefenen. 

 • Natuureducatie Bulskampveld

  Op welke manier kan provinciedomein Bulskampveld in Beernem educatief worden uitgebouwd voor jonge kinderen? Dat wordt tijdens dit project, een samenwerking tussen het proviciedomein Bulskampveld en de opleiding Lager- en Kleuteronderwijs van Howest, onderzocht. De samenwerking geeft een logische invulling bij de recente investering in een nieuwe indoortentoonstelling en een nieuw buitenparcours, waarbij het thema ‘Het bos als een verborgen samenleving’ centraal staat.

 • PowerUp! Howest als talentenhaven voor sterk functionerende jongeren in het secundair onderwijs.

  Hoogbegaafdheid is wellicht een van de meest verkeerd begrepen termen uit onze moderne samenleving (Kieboom, 2012). Het begrip wordt snel geassocieerd met ‘heel slim’ zijn, met uitzonderlijke resultaten op school, met ronkende diploma’s die leiden naar tot de verbeelding sprekende jobs (Venderickx & Kieboom, 2017). De werkelijkheid is anders. Binnen dit project willen we ons zeer specifiek focussen op de problematiek rond hoogbegaafde jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar.