Interessegebieden
Thema's
  • Applied Human Machine Intelligence in East-Africa

    Zowel ‘Internet of Things’ (IoT) als ‘Artificial Intelligence’ (AI) verandert onze wereld snel. Het AHUMAIN-project verbindt de IoT- en AI- specialisaties daartoe tot één consistent curriculum, afgestemd op de Oostafrikaanse markt. 

  • De no-code (r)evolutie

    Slecht 0,3% van de wereldbevolking kan programmeren, terwijl 86% digitale oplossingen consumeert. Dit veroorzaakt een enorme skill gap. Het gebruik van no-code biedt hier een oplossing.