Interessegebieden
Thema's
  • BLockchain IN Government

    Blockchain als technologie of eerder als concept is nog vrij jong, maar heeft wereldwijd veel interesse en enthousiasme opgewekt bij burgers, burgerorganisaties, ondernemingen, dienstverleners en overheden. De Vlaamse overheid onderzoekt actief en proactief deze technologie en maakt ze klaar voor productie. Blockchain (BC) is een jonge internettechnologie. Deze BC-technologie heeft de potentie om de relatie tussen overheid en burger te herdefiniëren op het gebied van gegevensuitwisseling, transparantie en vertrouwen.

  • De no-code (r)evolutie

    Slecht 0,3% van de wereldbevolking kan programmeren, terwijl 86% digitale oplossingen consumeert. Dit veroorzaakt een enorme skill gap. Het gebruik van no-code biedt hier een oplossing.