Interessegebieden
Thema's
  • EXERGAME_ARCADE

    Howest en Sport Vlaanderen willen een ruimte inrichten voor onderzoek, opleiding en dienstverlening op het vlak van 'exergames' ofwel interactieve beweeggames