Interessegebieden
Thema's
 • Body Education Toolbox

  Organisaties die inzetten op educatie m.b.t. het menselijk lichaam willen het engagement, de beleving en het leerrendement bij hun klasgroepen verhogen en gaan hiervoor op zoek naar methodieken die bij de leefwereld van de studenten aansluiten. Er zijn heel wat digitale tools (e.g. 3D apps, VR en AR  toepassingen, sensoren..) op de markt maar die zijn vaak niet gevaloriseerd voor gebruik binnen een onderwijs- of opleidingscontext.

 • De no-code (r)evolutie

  Slecht 0,3% van de wereldbevolking kan programmeren, terwijl 86% digitale oplossingen consumeert. Dit veroorzaakt een enorme skill gap. Het gebruik van no-code biedt hier een oplossing.

 • EXERGAME_ARCADE

  Howest en Sport Vlaanderen willen een ruimte inrichten voor onderzoek, opleiding en dienstverlening op het vlak van 'exergames' ofwel interactieve beweeggames 

 • Sport Innovatie Campus: innovatieplatform en proeftuin voor product- en dienstontwikkeling van bedrijven en organisaties

  De Sportinnovatiecampus is een open kennis- en innovatiecampus van Sport Vlaanderen en Howest (Hogeschool West-Vlaanderen), gelegen op het Sport Vlaanderen domein in Brugge.

  Samen met relevante actoren, werkveldpartners, studenten, docenten, onderzoekers, vakexperts én eindgebruikers verkennen we aan de hand van experimentele innovatieprojecten hoe we mensen in de toekomst kunnen (blijven) aanzetten tot sporten en bewegen. We zetten projecten op binnen 4 grote pijlers: exergames, digital coaching, active design en new sports.