Interessegebieden
Thema's
 • De no-code (r)evolutie

  Slecht 0,3% van de wereldbevolking kan programmeren, terwijl 86% digitale oplossingen consumeert. Dit veroorzaakt een enorme skill gap. Het gebruik van no-code biedt hier een oplossing.

 • EXERGAME_ARCADE

  Howest en Sport Vlaanderen willen een ruimte inrichten voor onderzoek, opleiding en dienstverlening op het vlak van 'exergames' ofwel interactieve beweeggames 

 • Sport Innovatie Campus: innovatieplatform en proeftuin voor product- en dienstontwikkeling van bedrijven en organisaties

  De Sportinnovatiecampus is een open kennis- en innovatiecampus van Sport Vlaanderen en Howest (Hogeschool West-Vlaanderen), gelegen op het Sport Vlaanderen domein in Brugge.

  Samen met relevante actoren, werkveldpartners, studenten, docenten, onderzoekers, vakexperts én eindgebruikers verkennen we aan de hand van experimentele innovatieprojecten hoe we mensen in de toekomst kunnen (blijven) aanzetten tot sporten en bewegen. We zetten projecten op binnen 4 grote pijlers: exergames, digital coaching, active design en new sports.