Interessegebieden
Thema's
  • Integrating Logistics Processes in Practice Enterprises (LOGIPRO)

    De logistieke sector heeft hooggekwalificeerde profielen nodig. Deze bestaan nog niet, waardoor de bedrijven nieuwe medewerkers eerst moeten opleiden, wat veel tijd en geld kost. Dit Erasmus+ project beoogt de ontwikkeling van een leerprogramma dat Europese studenten voorbereidt op een logistieke opleiding in het hoger onderwijs of op een job binnen een logistiek bedrijf. Hiervoor wordt een virtueel bedrijf opgezet volgens de PE-methode. Elke PE ontplooit activiteiten, zowel nationaal als internationaal, met andere bedrijven binnen het PE-netwerk.

  • Stimulatie van jeugdondernemerschap, innovatie en technologietransfer (Uganda)

    Er is een hoge werkloosheidsgraad bij jongeren in Uganda (83%, UBOS 2018). Dit komt door een grote skills gap en school drop-outs. Er zijn ook heel wat afgestudeerden (bachelors en masters) die geen job vinden door beperkte vaardigheden. De curricula van de universiteiten zijn te theoretisch en te weinig geënt op de arbeidsmarkt. Bovendien moeten er meer meisjes aangetrokken worden om te studeren.