Overslaan en naar de inhoud gaan

De projectdoelstelling van Smart Services Bridge is het ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen bedrijven( KMO's/MKB's) en het hoger onderwijs in de Grensregio Vlaanderen-Nederland om het innovatievermogen in de regio te stimuleren.

  • Een eerste subdoelstelling is het voorbereiden en initiëren van slimme samenwerking tussen hogescholen en KMO's/MKB's. - Dit door uitwisseling van kennis en expertise tussen de Vlaamse en Nederlandse projectpartners, en via de ontwikkeling van gezamenlijke grensoverschrijdende co-creatie methodieken.
  • Een tweede subdoelstelling is het opzetten van slimme dienstverlening voor KMO's/MKB's. - Hier wordt een unieke invalshoek gebruikt door enerzijds in te zetten op producttechnische samenwerkingstrajecten en daarnaast ook aandacht te besteden aan de valorisatie van deze innovaties.
  • Een derde subdoelstelling is het verankeren van een grensoverschrijdend kennisnetwerk rond deze samenwerking. - Dit gebeurt via grensoverschrijdende expertdagen waarin de methodieken, expertise en best practices uit de samenwerkingstrajecten worden gedeeld in een grensoverschrijdend kennisnetwerk met voldoende schaalgrootte.