Smart Immersive Occupational Performance Assessments

Introductie: Het afnemen van (gestandaardiseerde) testen behoort tot het takenpakket van de ergotherapeut. Deze moeten de ergotherapeut in staat stellen om op een objectieve manier het behandelproces te evalueren en bij te sturen. Het afnemen van deze gestandaardiseerde instrumenten kost niet alleen tijd en geld maar het manuele scoren van deze assessmenttools kan zorgen voor enige subjectiviteit.  

Doelstelling: SIOPA ontwikkelt XR (Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality) assessments binnen de revalidatie door middel van eye-tracking. Via sensoren worden gedragsmatige, cognitieve en biometrische parameters opgevolgd. 

Methode: Door een innovatief interdisciplinair team met expertise van ergotherapeuten, een software-ontwikkelaar, een ICT-expert, een neuropsycholoog én patiënten, worden op een iteratieve wijze XR assessments ontwikkeld.

Resultaten en conclusie: Binnen het SIOPA project werden tot op heden drie XR assessments ontwikkeld allen in functie van de evaluatie van visuele problematiek (neglect en hemianopsie). De data wordt in real time verwerkt en weergegeven op verschillende  dashboards zowel voor de patiënt als voor de ergotherapeut.