LoREco - Lokale en Regeneratieve Ecnomie

LoREco wil als ESF transitie project op zoek gaan naar een manier om dat te realiseren. De opzet is met behulp van een complementaire munt en een daaraan gekoppeld gegarandeerd inkomen de lokale economie en het sociaal weefsel binnen de steden te versterken om zo de volle potentie van de bevolking op een duurzame manier aan te spreken.

Bouwblokken

  • We werken met steden en gemeenten

Zowel het toelichten van de voordelen als het verkennen van de vragen en obstakels van overheden maken integraal deel uit van dit pilootproject. Samenwerken met burgers, bedrijven en vrijwilligersorganisaties is deel van het project.

  • We tonen welke economische veranderingen mogelijk zijn

We willen meer weten over de complexe economische en sociale veranderingsprocessen en de impact ervan op de lokale economie nagaan. Daarom werken we aan software om het gedrag van de 'economische agenten' te modelleren en visualiseren.

  • We bouwen mee aan open source technologie

Voor de implementatie van complementaire munten op een hedendaagse manier werken we aan een betalingsplatform dat de uitrol op lokaal niveau faciliteert.