Integratie van AI-tools voor energie­toepassingen - EnergAI

Bedrijven worden zich steeds meer bewust dat een verdere digitalisering noodzakelijk is om te blijven innoveren, groeien en hun processen efficiënter te maken. Naar aanleiding van de sterk stijgende energiekosten, de toenemende druk door o.a. de ‘green deal’ en het ‘Nationaal energie- en klimaatplan’, groeit de vraag vanuit de bedrijven over hoe ze ondersteund kunnen worden doorheen de energietransitie, zonder dat dit een grote kosten meebrengt. 

Artificiële Intelligentie (AI) kan hierin een oplossing zijn, maar door onwetendheid wordt dit als te complex ervaren. Tevens hebben kmo’s de kennis niet aan boord of geen tijd. Hierdoor kan de meerwaarde van AI-tools niet correct ingeschat worden en gebeurt er niets mee. 

Wij willen kmo's ondersteunen en in staat stellen correcte keuzes te formuleren in de digitale transitie. Meer specifiek willen we de kenniskloof dichten tussen de onderzoeks- en bedrijfswereld. Na gesprekken met bedrijven blijkt er grote interesse in dit thema. Verschillende ondernemingen stappen mee in het EnergAI project omdat ze diepere inzichten willen vergaren rond AI-integratie en de ondersteuning die hiervoor nodig is.