EXERGAME_ARCADE

Howest en Sport Vlaanderen hebben vanuit de Sportinnovatiecampus al enkele jaren expertise opgebouwd in de niche ‘exergames’ of ‘interactieve beweeggames’. Vanuit deze samenwerking willen we graag samen een ruimte inrichten voor onderzoek, opleiding en dienstverlening rond dit thema. 

Vanuit Howest willen we inzetten op: 
1) Research: verder ontwikkelen van prototypes (met DAE, MCT, …) en correcte bewegingscontent creëren en testen + experimenteren in authentieke context 

2) Opleiding geven: intern futureproof opleiden en opleiding voorzien voor Sport Vlaanderen, externe leerkrachten & coaches 

3) Rapporteren & verder valoriseren: In de eerste fase is het de bedoeling om samen een aparte ruimte op het domein van Sport Vlaanderen Brugge (recreazaal) in te richten met unieke exergames en onderzoeksinfrastructuur. 

Het is aan Howest om bovenstaande zaken te realiseren. Sport Vlaanderen staat in voor beheer & exploitatie.