EduPal Vlaanderen, samen naar een betere (basis)opleiding palliatieve zorg!

De maatschappelijke schreeuw om tijdige en betere palliatieve zorg klinkt steeds luider, maar momenteel hebben net afgestudeerde verpleegkundigen onvoldoende kennis, vaardigheden en attitudes om goede basis palliatieve zorg te bieden.

Via kwantitatief en kwalitatief onderzoek van het aanbod aan palliatieve zorgthema’s in de verpleegkunde curricula van de Vlaamse hogescholen, de perceptie van studenten over palliatieve zorg in hun opleiding, en het perspectief van het werkveld op palliatieve zorg competenties van net afgestudeerde bachelors verpleegkunde brengen we de huidige stand van zaken in kaart.

Op basis van de bevindingen uit deze bevragingen formuleren we vanuit een lerend netwerk, EduPal Vlaanderen, als één stem, aanbevelingen voor de integratie van basiskennis palliatieve zorg in de opleidingen verpleegkunde én formuleren we aanbevelingen voor specialistisch onderwijs in palliatieve zorg voor verpleegkundigen.

Op deze manier leiden we toekomstige zorgverstrekkers op met een uitgesproken palliatieve zorghouding waardoor palliatieve patiënten en hun naasten tijdig de gepaste zorg zullen krijgen waar ze recht op hebben.