Overslaan en naar de inhoud gaan

Formatieve evaluatie en feedback (assessment for learning) wordt steeds meer gezien als een middel om effectief, gedifferentieerd onderwijs vorm te geven (Tomlinson, 2014 in Van den Branden, Ko et al., 2013). In praktijk zien we dat, ondanks de aanwezige data en de vele mogelijkheden om deze te verwerken, functioneel informatiegebruik (data-based decision-making) weinig ingeburgerd is in scholen en zelden leidt tot concrete veranderingen (Van Gasse et al., 2015, Heitink et al., 2016). Literatuur zowel als observaties van de onderwijspraktijk tonen aan dat er nog veel ruimte voor verbetering is inzake assessment for learning (Kippers et al., 2018 in De Wiest & Windels; Vlaams Ministerie van Onderwijs, 2019). De geringe mate waarin leerkrachten tools, die beogen evaluatiedata in kaart te brengen, ervaren als gebruiksvriendelijk en nuttig voor de lespraktijk zijn volgens het Technology Acceptance Model (TAM) mogelijke belemmeringen voor de integratie in de praktijk (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989; Park, S.Y, 2009; Scherer, 2019). Met dit onderzoek willen we hierop een antwoord geven door het optimaliseren/creëren van een methode die het voor leerkrachten SO mogelijk maakt om competenties van leerlingen over sleutelcompetenties heen transparant in kaart te brengen teneinde deze in te zetten voor assessment for learning