Programma

Dit postgraduaat bestaat uit masterclasses die worden gegeven door experts uit zowel Howest, werkveld als de IC4 onderzoeksgroep.

Een aantal cursussen en webinars zal in het Engels worden aangeboden. Ook artikels, websites, videomateriaal, oefeningen kunnen Engelstalig zijn. De meeste lesgevers zijn Nederlandstalig, alle online lessen en contactmomenten zijn in het Nederlands.
 
Bij afstuderen krijgt u een postgraduaatsgetuigschrift.

Lessenreeks

1             Introduction to Industrial Control Systems (OnSite)

2             Basics of Automation Engineering (OnSite)

3             Industrial Communication Protocols (Remote)

4             Industrial security regulations & standards (Remote)

5             Pentesting Industrial Control Systems (Onsite)

6             Basics of hardware hacking (OnSite)

7             Securing industrial control systems (OnSite)

8             Threat Intelligence (Remote)

9             ICS Incident Response (Remote) 

10           Industrial Cyber Range hands-on (OnSite)