Studeer een vak bij in één jaar

Eén vak bijstuderen voor het secundair onderwijs

Heb je een bachelor in het onderwijs, een andere bachelor met een SLO of een master met een SLO? Dan kan je aan Howest in één jaar één onderwijsvak bijstuderen, al dan niet @home.
Je vergroot meteen je expertise en je verruimt je tewerkstellingskansen. Elk onderwijsvak komt hiervoor in aanmerking: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, natuurwetenschappen, informatica, wiskunde, economie, NC Zedenleer, Project Algemene Vakken of lichamelijke opvoeding (niet @home).

Traject

  • traject volledig op maat van de student en zijn context
  • 100% @home
  • individuele begeleiding
  • mogelijkheid tot stage op een eigen secundaire school
  • persoonlijk contact staat centraal
  • combineerbaar met tewerkstelling
  • Nederlands, Frans en wiskunde: erkende knelpuntvakken