Praktische info

Infoavonden internationalisering

Jaarlijks organiseren we in Howest Kortrijk en Brugge minstens één grote “Go International” infosessie.

Je krijgt er algemene info over de verschillende financieringsprogramma´s, je hoort er getuigenissen van voorgangers en je verneemt er alles over de concrete mogelijkheden binnen je eigen opleiding. Een niet te missen afspraak!

En natuurlijk organiseert elke opleiding ook haar eigen Go International info momenten.

De “Go International gids voor Howest-studenten” kan je in papieren versie bekomen op Go Internional sessies, in de displays op je campus of via de coördinator internationalisering van je opleiding of departement.

De presentatie(s) van de infoavonden vind je na afloop op Leho, infosite ‘Go International’.

 

Overzicht infoavonden

Culturele voorbereiding

Je kan heel wat informatie en literatuur opzoeken over de cultuur van je gastland in de bibliotheek van je campus of via internet. Je zal veel meer opsteken van je buitenlandervaring als je vertrekt met een basisinzicht in de cultuurverschillen die je te wachten staan en met een rugzakje ‘do’s en don’ts’ inzake interculturele communicatie.

Auteurs als Geert Hofstede, S. Paul Verluyten, Richard Lewis en Geert Mak zijn klassiekers om je interculturele vaardigheden bij te werken.

Een absolute aanrader is “Maximizing Study Abroad: A Students’ Guide to Strategies for Language and Culture Learning and Use” van R. Michael Paige e.a. Voor mobiliteit naar China zijn de boeken van Jeanne Boden een must.

Je vindt deze en talrijke andere publicaties in de Howest-bibliotheken, makkelijk te lokaliseren via de online catalogus, onder trefwoord "Go International".

Ook de website van Geert Hofstede, bedenker van de wereldvermaarde ‘Cultural dimensions’ is een bezoek meer dan waard: je kunt er de ‘cultuurscores’ van ons land vergelijken met die van je gastland.

Reis

Wie op buitenlandse studie of stage trekt, regelt zelfstandig zijn reis.  Uiteraard geldt dit niet voor de klassikale studie- of inspiratiereizen, en ook niet voor de diverse kortlopende mobiliteitsinitiatieven waar groepjes studenten aan deelnemen, vaak onder begeleiding van een docent.

Wist je dat SN Brussels een speciaal all-in pakket aanbiedt voor uitwisselingsstudenten, waarbij je een pak meer bagage mag meenemen en een flexibele terugvlucht hebt.

Accommodatie

Verloopt je mobiliteit via een partnerinstelling van Howest, dan is de kans groot dat die je helpt bij het vinden van geschikte accommodatie in je gastregio, of dat ze die zelf in de aanbieding heeft. De ondersteuning kan heel uiteenlopende vormen aannemen, van het daadwerkelijk reserveren van een studentenkamer tot het simpelweg toesturen van een adressenlijst.

Bepaalde Europese partnerinstellingen houden zich zelfs helemaal niet bezig met accommodatie.  Onze overzeese partners daarentegen bieden standaard logement aan on campus.

Wie stage gaat lopen in het buitenland kan zijn plan moeten trekken, of het geluk hebben een erg hulpvaardige stagementor te treffen.  Voor zuidstages is zelf zoeken uiteraard geen optie:  daar verwachten we maximale omkadering van de stagepartner!

Binnen Europa verwijst men studenten wel eens door naar een bemiddelingskantoor, dat de geleverde dienst meestal ook aanrekent.  Let dus goed op voor je dergelijke “hulp” aanvaardt.

Voor wie zelf moet zoeken naar een geschikte kamer zal een beetje zin voor initiatief een belangrijk onderdeel vormen van de buitenlandse ervaring.

De kostprijs van het logement in het buitenland is erg afhankelijk van de streek, je eigen eisen en het al dan niet ter beschikking zijn van studentenresidenties van de partnerschool. Je partnerschool of stageorganisatie zal je vast kunnen inlichten over de gemiddelde huurprijzen op de plaats van bestemming.  Vaak kan ook je coördinator Internationalisering jou wel een idee geven van de prijzen, gebaseerd op de ervaringen van je voorgangers.   

Voor mobiliteit binnen Europa zijn er twee waardevolle “hulplijnen”: 

 • EURASMUS is een volledig gratis online platform dat een database bevat met kamers over gans Europa, een help chat tijdens de werkuren en zelfs persoonlijke hulp door iemand van het Erasmus team bij het zoeken naar een kamer. 
 • ga eens na of er een lokale ESN-werking bestaat ter bestemming, en of die jou wat informatie kan bezorgen over prijs van accommodatie en de beste aanpak om een kot te vinden.

Eerste hulp bij al je reis- en paperassenvragen

Kamiel

Kamiel geeft je basisinfo over volgende ‘paperassenvragen’ die je bij je buitenlandse studie of stage zou kunnen stellen: kindergeld – wachttijd - wacht- & werkloosheidsuitkeringen – ziekteverzekering – belastingen - reis &verblijfspapieren.

Wegwijzer vzw

Wegwijzer Reisinformatie vzw helpt je graag op weg! Mail al je mogelijke reisvragen naar jeugd@wegwijzer.be en je krijgt zo snel mogelijk een antwoord! Alle vragen zijn er welkom en bovendien is deze service helemaal gratis!

 • Hoe zit het met mijn visum in Nicaragua?
 • Waar moet ik op letten als ik in Spanje verblijf?
 • Welke vaccinaties en medicaties heb ik nodig voor Rwanda?
 • Hoe verplaats ik me best in Hongarije?
 • Wat mag ik zeker niet missen in Zweden?
 • Welk budget moet ik wekelijks voorzien voor het dagelijkse leven in India?

Reis wijs!

Reis wijs! de online brochure van onze federale overheid die antwoorden biedt op concrete vragen die vaak gesteld worden aan Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of aan Belgische ambassades of consulaten in het buitenland.

Verzekering

Hogeschool West-Vlaanderen verzekert haar studenten die zich in het buitenland bevinden net zoals de studenten die aan Howest blijven studeren. Dit geldt zowel in geval van buitenlandse studie, stage als studiereis.

De normale schoolverzekering blijft dus doorlopen tijdens alle reis- en verblijfsactiviteiten.

Het spreekt voor zich dat de verplaatsing naar het buitenland georganiseerd of erkend moet zijn door de hogeschool, en dat de internationale dienst ervan op de hoogte is via de online Inschrijving Internationalisering.

De studenten zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en wat betreft burgerlijke aansprakelijkheid, zoals gestipuleerd in artikel 31 van het Onderwijs- en examenreglementLet wel: de dekking lichamelijke ongevallen geldt slechts in geval van onbezoldigde buitenlandse stage. Studenten die méér vergoed krijgen dan een pure onkostendekking moeten zich er via het stagecontract van verzekeren dat de stageorganisatie hen dekking verleent tegen lichamelijke ongevallen. Indien dat niet het geval is, moeten ze zelf verplicht een afdoende verzekering afsluiten!

Ziekteverzekering: de student neemt contact op met zijn eigen ziekenkas in verband met hun specifieke voorwaarden voor studie-/stageverblijven als student in het buitenland voor minstens drie maanden. Ook moet de student bij betreffende ziekenkas de Europese Ziekteverzekeringskaart aanvragen.

Tijdens je verblijf in het buitenland ben je niet verzekerd voor gewone ziektekosten of repatriëring. Het nemen van een eigen reisbijstandsverzekering wordt heel erg aanbevolen, en is zelfs verplicht in geval van studie, stage of project op een bestemming buiten Europa. Let op: veel reisbijstandsverzekeringen zijn slechts geldig voor een verblijf tot maximum 6 maanden in het buitenland. Indien langer, moet je dat melden en extra betalen. Specifiek voor stage of project in het Zuiden dien je na te gaan of je reisbijstandsverzekering ook geldt voor jouw land van bestemming, of ze dekking genoeg biedt (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand), of ze de volledige duur van je stage dekt. Controleer ook of stage in het kader van je opleiding sowieso in aanmerking komt voor dekking. Specifiek voor studie bij onze overzeese partneruniversiteiten dien je na te gaan op hun website welke verzekeringseisen zij stellen en de polis die je afsluit daarop af te stemmen (de universiteiten in de US bijv. eisen heel erg hoge verzekerde waarden waar lang niet alle polissen die je in België kan afsluiten aan voldoen). De verzekering die gratis door de mutualiteiten wordt aangeboden aan alle aangeslotenen is doorgaans niet toereikend bij zuidstages. Je kan een persoonlijke uitbreiding reisbijstand bij de Howest schoolverzekering aanvragen (betalend - contacteer tijdig het 'ankerpunt' van de financiële dienst van je campus voor prijsopgave en afsluiten van de verzekering, en vermeld indien nodig de eisen van de partnerinstelling op dat gebied).

English for exchange students

Howest offers - as well for outgoing as incoming students - an intensive English course within the institution. The course is offered on a weekly base at Howest Kortrijk and Howest Bruges.

This English course provides exchange students with an intensive training in speaking, listening, reading and writing skills, all focused on their ongoing or upcoming academic experience. The lecturer will take the diversity of academic areas of the participants into account, by addressing a range of topics and choosing subjects which are relevant to the attending students wherever possible.

The course aims at the B2 proficiency level and uses the IELTS methodology. We strongly recommended it to all inbound and outbound exchange students who have not fully achieved the B2-level in English at the moment of application for their mobility project. For the more proficient students, we still see the course as a useful immersion experience.

The course will also function as an excellent networking opportunity for both the local and the international students.

“English for exchange students” will start in the week of 26 September and will take place in as well in Bruges as in Kortrijk.

Howest charges no tuition fee for the course, but the study book has to be paid for by the participating student.

Locations for Spring semester 2017

Bruges

 • Duration: 24 h.
 • Start: Thursday 16 February
 • Every Thursday, from 6.15 (18.15) till 8.15 pm (20.15)
 • Campus Rijselstraat (RSS) in room D.005.
  Rijselstraat 5, 8200 Brugge

Kortrijk

Handbook

Complete IELTS, Bands 5-6.5 Student’s Book with answers, Guy Brook-Hart and Vanessa Jakeman.

Subscription

Outgoing Howest-students

Only for Howest students planning or selected to go abroad for study/internship

Subscribe

Incoming students

Incoming exchange students can only register AFTER having received their official admission notification by Howest International Office!

Subscribe