Visitatiecommissie geeft Howest Verpleegkunde over de hele lijn een goed rapport

De visitatie van de opleiding Verpleegkunde heeft Howest een positieve beoordeling opgeleverd voor elk van de drie kwaliteitswaarborgen. 

Kwaliteitsgarantie

Uit het rapport van de commissie: “De studieduurverlenging van drie naar vier jaar is door de bacheloropleiding Verpleegkunde adequaat aangegrepen om het curriculum te optimaliseren en zo te voldoen aan de Europese richtlijnen. Dat omvat 2300 uur klinisch onderwijs, het doorlopen van de zeven zorgdomeinen tijdens de eerste drie jaar en een vierde jaar als verdieping.” Met een focus op evidence based handelen, aandacht voor professionele relaties en dialoog met zorgvragers, familie en zorgverleners en multiperspectivisme beantwoordt de opleiding van Howest enerzijds aan de nationale en Europese kwaliteitskaders en regelgevingen en anderzijds aan de actuele eisen vanuit het werkveld en het vakgebied.

Krachtige leeromgeving

Uit de beoordeling van de onderwijsleeromgeving aan Howest kwamen verschillende onderscheidende troeven naar voor, niet in het minst de grote inbreng van het werkveld en de sterke link tussen wat de studenten op school leren en de opbouw van de stages. Ook het feit dat de opleiding veel breder gaat dan puur verpleegkundige taken oogstte bijval. Met het project ‘Critical Coaching op Stage’ leren de studenten bijvoorbeeld reflecteren over hun groei en wordt hun kritisch denken en analyserend vermogen gestimuleerd. De Zorgvakantie in het derde jaar leert ze dan weer ondernemen en versterkt hun organisatieskills. 

Nauwe band tussen studenten en lectoren

Tijdens het volledige leerproces worden de studenten Verpleegkunde laagdrempelig en persoonlijk begeleid door een hecht team met een hart voor de studenten. Ook het goed uitgeruste Howest Hospital en de innovatieve inrichting van het onderwijs met het simulatieonderwijs werden aangehaald als goede praktijken.

Breed en direct inzetbare afgestudeerden

Het behaalde eindniveau beantwoordt aan het vooropgestelde niveau. Dat blijkt onder meer uit de grote tevredenheid van het werkveld over de afgestudeerden. Die zijn direct inzetbaar en kunnen een innovatieve rol opnemen binnen de zeven zorgdomeinen van de zorg. Het vierjarige programma biedt met andere woorden voldoende garanties dat de studenten het beoogde eindniveau kunnen realiseren.

Over de visitatie

De oorsprong van de visitatie gaat terug tot 2015, toen de bacheloropleiding Verpleegkunde werd uitgebreid naar vier jaar. Om te evalueren of de opleiding voldoet aan de Europese richtlijn werden tussen januari 2020 en maart 2022 alle bacheloropleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen beoordeeld. Howest scoorde 3 op 3 voor de drie generieke kwaliteitswaarborgen. Daarmee is de accreditatie van alle opleidingsvarianten voor de komende jaren veiliggesteld.