Studenten Sociaal Werk ontwikkelen gezelschapsspel voor ouders en kinderen rond seksualiteit

Acht tweedejaarsstudenten Bachelor Sociaal werk organiseren in samenwerking met het CGSO (Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding) een infomoment om hun nieuw gezelschapsspel, en bijhorend boekje, voor te stellen. Dit gaat door op vrijdag 18 mei in de theaterzaal De Dijk in Sint-Pieters te Brugge.

Het gezelschapsspel heeft als doel de communicatie over relaties en seksualiteit tussen kinderen en jongeren én hun ouders te verbeteren. Het spel omvat diverse thema’s waarbinnen verschillende vragen gesteld worden. Deze thema’s zijn onder andere mediawijsheid, gevoelens en weerbaarheid.  

Uit onderzoek bleek dat het niet altijd evident is om specifieke onderwerpen zoals deze bespreekbaar te maken in een gezin. Om deze drempel te verlagen, werd een gezelschapsspel gemaakt voor kinderen vanaf 6 jaar. Zij kunnen het spel dan met hun ouders of opvoeders spelen. Door reeds op jonge leeftijd rond deze thema’s te werken, worden relaties en seksualiteit makkelijker bespreekbaar wanneer kinderen ouder zijn.

Het spel kwam tot stand door de projectgroep “Over bloemetjes en bijtjes, bloemkolen en ooievaars”, wat een samenwerking is tussen acht tweedejaarsstudenten Sociaal Werk van de Hogeschool West-Vlaanderen en het CGSO. Na acht maanden onderzoek, analyse en creatief denken kwam de groep tot dit eindresultaat.

Op 18 mei vindt er een infomoment plaats om het gezelschapsspel uitgebreid voor te stellen. Dit moment gaat door in de theaterzaal De Dijk in Sint-Pieters te Brugge.


Meer info? 
Jolien Christiaens, voorzitter projectgroep “Over bloemetjes en bijtjes, bloemkolen en ooievaars”