Business Management 2030

Studenten Howest willen met online event ruim 1000 middelbare scholieren bereiken

Studenten Howest willen met online event ruim 1000 middelbare scholieren bereiken

Business Management 2030

Door corona kan de grote campusbeurs die de eerstejaarsstudenten van de Howest-opleiding Bedrijfsmanagement voor de leerlingen van het vijfde en zesde secundair organiseren, niet doorgaan. Dan maar een online alternatief, redeneerden de studenten, waarmee ze ruim 1000 studenten willen bereiken.

Op de meerdaagse campusbeurs, die al sinds enkele jaren wordt georganiseerd, komen normaalgezien zo’n 600 leerlingen uit het secundair af. Heel even dreigde corona dit succesvolle concept naar de vuilnisbak te verwijzen, maar dat was buiten de Belgische en internationale studenten Bedrijfsmanagement van Howest gerekend. Met vereende krachten en dankzij de nodige flexibiliteit en (online) teamwork bouwden ze in ijltempo een volwaardig alternatief: een didactische website, waarbij de standen werden vervangen door Youtube-tutorials en begeleidende onderbouwde rapporten. Kortom, een platform met online duiding rond duurzaam ondernemen en nieuwe digitale tools. 

Snelle switch

“We wilden absoluut vermijden dat het vele werk van onze studenten verloren zou gaan”, aldus Isabel Uitdebroeck, opleidingsdirecteur Howest Brugge, “en van de docenten die hen intensief online hebben begeleid. Bovendien is de campusbeurs voor veel middelbare scholieren een interessant contactmoment met onze opleiding, zeker met het oog op hun studiekeuze. Dankzij de snelle switch naar een digitaal platform kunnen we nu toch tonen waar onze opleiding voor staat en hopen we meer dan 1000 leerlingen uit het secundair te bereiken.” 

De website is trouwens niet alleen toegankelijk voor leerlingen en leerkrachten. Geïnteresseerd in thema’s als ethisch bankieren, drones die pakjes aan huis leveren, robotica en automatisatie, smart glasses, trainingen met VR-brillen, wearables in logistics, zelfrijdende (vracht)wagens, waterstof en groengas, circulaire economie …? Slechts één adres www.howest.be/mvo!

Meer info: inge.de.deken@howest.be of 0495 21 96 96