Onderzoeksproject toont hoe taalgame spreekvaardigheid Frans bevordert

“De integratie van een interactief taalgame in de lessen Frans vergroot de durf om te spreken bij meer dan 60% van de studenten.”


De kennis Frans gaat achteruit. Dat was niet alleen het buikgevoel binnen de opleiding Organisatie en Management aan Howest, maar bleek ook uit een bevraging van het werkveld en het secundair onderwijs. Zeker op het vlak van spreekvaardigheid is er een probleem, qua kennis maar ook qua durf om te spreken. Uit een test blijkt nu dat het gebruik van een game de mondelinge vaardigheden Frans wel op een aantrekkelijke en effectieve manier kan verbeteren.

“Vanuit de vaststelling dat studenten almaar minder vlot Frans spreken – en dat ook steeds minder durven – hebben we binnen de opleiding Organisatie en Management een onderzoeksproject opgezet in de hoop om het niveau Frans van onze studenten op een leuke en laagdrempelige manier op te krikken, bij voorkeur via AIEd (Artificial Intelligence in Education)”, aldus Lieze Joye, PWO-medewerker en lector Frans aan Howest. “Na een analyse van de bestaande tools op de markt, kwamen we uit bij Taalheld van Linguineo.”

Al doende Frans leren

Taalheld is een interactief, conversationeel taalgame gebaseerd op ASR (automatic speech recognition). Om vooruit te raken in het spel, moeten spelers antwoorden geven in het Frans. “We testen het spel momenteel uit in het vak Communication professionnelle binnen Organisatie en Management en Frans tweede taal binnen Bedrijfsmanagement. Uit de tussentijdse resultaten blijkt dat deze tool bij 60% van de studenten de durf om Frans te spreken vergroot (in de klas is er veel meer angst om te spreken). 80% geeft ook aan woordenschat bij te leren door de game.”

Vervolgverhaal

Taalheld is een adaptief game. De dialogen passen zich dus aan aan het startniveau Frans van de studenten. Ze krijgen ook gepersonaliseerde feedback na ieder antwoord. “We gaan er zeker mee door. Tot nog toe kwam enkel algemene woordenschat aan bod, maar in het tweede jaar van het onderzoek zullen we ook beroepseigen woordenschat toevoegen en de dialogen inpassen in typische professionele contexten.”

Innovatief, persoonlijk en praktijkgericht

Het inzetten van de tool past perfect binnen de onderwijsaanpak die aan Howest wordt gehanteerd. Deze taalgame is in de eerste plaats innovatief. Er zijn vandaag heel weinig tools op de markt die echt inzetten op spreekvaardigheid. Taalheld gaat veel verder dan het uitspreken van losse woorden, maar draait rond open antwoorden en volledige zinnen die geïntegreerd worden in langere dialogen. Het is bovendien een adaptief game. Dat betekent dat het zich continu aanpast aan het niveau van de student. Iedereen volgt dus een persoonlijk parcours op basis van zijn kennis en progressie. Tot slot is de tool praktijkgericht. Frans is de voertaal doorheen het volledige spel. “En eenmaal we de game zullen aangepast hebben aan de specifieke content van de opleidingen Organisatie & Management en Bedrijfsmanagement, zullen de dialogen volledig afgestemd zijn op de latere professionele praktijk van de studenten”, vult Lieze Joye aan.

Ook interesse van het werkveld

Ondertussen toonden al ziekenhuizen, bedrijven en scholen interesse in de game. Want ook in het werkveld is mondeling Frans een probleem, terwijl veel bedrijven en organisaties wel een goede spreekvaardigheid verwachten van hun werknemers. Die kunnen de game bijvoorbeeld op termijn gebruiken om vlotter te worden in het Frans of als opfrissing. Of om bedrijfsspecifieke woordenschat en situaties op een leuke manier in te oefenen.