Minister Beke komt naar Howest met gastcollege over preventieve gezondheidszorg

Op donderdag 1 oktober is Vlaams minister Wouter Beke te gast in Howest. Als minister van onder meer Volksgezondheid zal hij er een lezing geven met als titel ‘Investeren in preventie loont’. Tegelijk biedt het bezoek van de minister aan Howest de mogelijkheid om te tonen hoe de Hogeschool West-Vlaanderen al langer dan vandaag inzet op preventieve gezondheidszorg.

Gastcollege via livestream

Op donderdag 1 oktober bezoekt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding de Howest-campus Brugge Centrum tussen 10u30 en 12u. Op het programma staat onder meer een gastcollege ‘Investeren in preventie loont’. In het licht van de huidige coronacrisis is preventieve gezondheidszorg namelijk belangrijker dan ooit. Omwille van diezelfde coronacrisis kunnen slechts veertig personen dit college bijwonen, maar via de livestream zal de lezing opengesteld worden voor studenten, zorgprofessionals, …

Veel aandacht voor preventieve gezondheidszorg binnen Howest

Howest had geen pandemie nodig om het belang in te zien van preventie. Dit aspect van de gezondheidszorg vormt een essentieel onderdeel van de bacheloropleidingen Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Sport & Bewegen en Sociaal Werk. Aansluitend op het gastcollege van minister Beke zullen studenten onderzoekers en onderwijzend personeel onderwijspersoneel daarover getuigen. Enerzijds met concrete voorbeelden uit de opleiding, anderzijds met persoonlijke getuigenissen over hoe corona hun visie op de preventieve gezondheidszorg van de toekomst heeft veranderd. 

Praktisch

Wenst u het gastcollege (online) graag bij te wonen? Registreer je via de weblink.