Meer dan 50* zij-instromers starten half februari met de lerarenopleiding aan Howest

Meer dan 50* zij-instromers starten half februari met de lerarenopleiding aan Howest

Meer dan 50* zij-instromers starten half februari met de lerarenopleiding aan Howest

Drie weken voor de start van het tweede semester hebben meer dan 50 cursisten zich al ingeschreven voor de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs of het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs aan Howest. “De roep om leerkrachten klinkt steeds luider, getuige de vele vragen die we dagelijks mogen ontvangen. Het is tijd voor actie om het beroep van leerkracht terug positief in het daglicht te plaatsen en initiatief te nemen om de instroom te vergroten”, aldus Wouter Van Hoorne, opleidingsmanager van de lerarenopleidingen aan Howest.

“We kunnen blijven conceptnota’s schrijven, rapporten maken, plannen opstellen of negatieve berichtgevingen op ons af laten komen. Samen met het werkveld zijn we overtuigd dat de recent genomen maatregelen ontoereikend zijn om een effectief antwoord te bieden op het lerarentekort. Meer nog, de komende jaren zal het lerarentekort enkel groter worden. Zonder afdoende acties om de instroom te vergroten, zullen op middellange termijn scholen moeten sluiten door het tekort aan leerkrachten. Howest wil als ondernemende, innovatieve hogeschool niet aan de zijlijn toekijken en neemt de handschoen op om met doelgerichte acties de instroom te vergroten. Niet zonder succes zo blijkt. We reiken de hand uit naar het werkveld om hier blijvend samen initiatief in te nemen”, aldus Wouter Van Hoorne.

Traject op maat

“Toekomstgericht zal de lerarenopleiding aan Howest blijvend maximaal inzetten op kwaliteitsvol afstandsonderwijs voor theoretische opleidingsonderdelen. We werken hierbij een traject op maat uit voor elke cursist waarbij rekening gehouden wordt met de thuiscontext alsook de werksituatie. Vanuit de Howest-visie ‘Serve, Care, Empower’ dragen we een persoonlijke begeleiding hoog in het vaandel. Zo kan de lerarenopleiding gespreid worden over meerdere semesters en hebben we opleidingsonderdelen die cursisten op afstand kunnen volgen, maar evenzeer in contactonderwijs. Dit bepalen ze voor een groot stuk zelf in overleg met de trajectbegeleiders. Ons LIO-traject (Leraar-in-opleiding) wint ook steeds meer aanzien bij studiekiezers. Een steeds groter wordende groep cursisten kiest hier dan ook heel bewust voor.”

Statuut van generatiestudenten  

“Gepensioneerde leerkrachten leveren momenteel fantastisch werk door terug voor de klas te staan, maar we moeten beseffen dat deze tijdelijke oplossing het lerarentekort op termijn enkel zal vergroten. We willen de opleiding tot leerkracht (zowel in Kleuter, Lager als Secundair Onderwijs) in al haar facetten ook terug aantrekkelijk maken voor de generatiestudent (17- en 18-jarige die de stap zet naar Hoger Onderwijs). Onze studenten worden nu al frequent ingezet om korte vervangingsopdrachten in te vullen. Iets wat heel hard gesmaakt wordt door de studenten zelf en hun welbevinden effectief verhoogt. Laten we dan ook nadenken over het statuut van deze studenten zodat vervangingen in een correct kader realiseerbaar zijn. Studenten mogen, het lerarentekort indachtig, niet de melkkoe van het systeem worden. Integendeel, wat in het Secundair Onderwijs mogelijk is via het duaal leren moet toch ook in Hoger Onderwijs realiseerbaar zijn?”

Kwaliteit van onderwijs

Steeds vaker wordt met een kritische blik gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs. Op middellange termijn zullen de Vlaamse toetsen uitgerold worden in het Lager en Secundair Onderwijs. Wouter Van Hoorne: “Er zijn pro’s en contra’s aan deze Vlaamse toetsen. Als we de kwaliteit van ons onderwijs willen verhogen, moeten we ook onze leerkrachten blijvend tijd en ruimte geven om te professionaliseren. Zeker startende leerkrachten hebben hier baat bij. Het professionaliseringsaanbod van Howest biedt ook hier een antwoord op. Al te vaak geven, vaak startende leerkrachten, aan hier geen tijd voor te hebben of zelfs geen tijd voor te krijgen van directies, zeker niet in coronatijden. Kennismaken met de laatste trends en inzichten uit onderzoek, proefdraaien met digitale media, nieuwe innovatieve didactische werkvormen onder de knie krijgen enz. komen hierdoor in het gedrang. Levenslang leren is een must voor elke leerkracht. Geef startende leerkrachten een voltijdse aanstelling waarin ruimte en tijd is voor verdere professionalisering. Dit moet mogelijk zijn door een goede afstemming tussen aanvangsbegeleiding op elke school enerzijds en de lerarenopleiding anderzijds. Het verhogen van het gevoel van competentie bij elke startende leerkracht kan mogelijks ook een antwoord bieden op de vrij hoge drop-out van startende leerkrachten in de eerste vijf jaar.”

Starten in februari?

“We hebben van ons instapmoment in februari een prioriteit gemaakt voor onze lerarenopleidingen. Iedereen die zijn/haar praktijkervaring, kennis, expertise en passie voor een vak wil doorgeven aan jongeren is meer dan welkom op één van onze infomomenten.”

*Het aantal effectieve starters in februari kan de komende weken nog toenemen.