Invloed van diabetes type 1 op dagelijks welzijn adolescenten

Eva Stroo, laatstejaarsstudente Bachelor Toegepaste Gezondheidswetenschappen, voert in het kader van haar gezondheidsbevorderend project (bachelorproef) onderzoek naar de invloed van diabetes type 1 op het dagelijks welzijn van adolescenten. Hiervoor interviewde ze tien adolescenten tussen de 12 en 22 jaar. Er werd gepeild naar hun ervaringen, gevoelens, gedachten en mening omtrent de ziekte.  

Een studente van 20 jaar, bij wie diabetes nog maar recent gediagnosticeerd werd, voelt zich bijvoorbeeld heel onzeker door haar diabetes, omdat ze die nog niet goed onder controle heeft. Ze getuigt: "Doordat mijn suikerwaarden nog niet goed geregeld staan, val ik vaak nog steeds af, waardoor ik vaak bang ben dat ik té mager word. Ook heb ik haaruitval door mijn diabetes, waardoor ik mij schaam om mijn dunne kapsel. En ook tijdens het sporten moet ik mijn suikerwaarden steeds in het oog houden. Het is een ziekte waarmee je gaat slapen, maar ook steeds terug mee opstaat en daardoor ben ik bang om nooit meer gezond te zijn.”
 
Ook een ander meisje van 20 jaar, pas afgestudeerd, gaf aan heel wat moeilijkheden te hebben met haar diabetes: “Tijdens het sporten op school had ik altijd schommelingen omdat ik op voorhand niet wist wat ik ging doen. Soms was het intensief en soms niet. Ik kreeg vaak onbegrip van medestudenten, zoals "jij mag toch geen suiker eten", terwijl dat soms moet omdat ik een hypo heb.”
 
Een jongen van 22 jaar deelde ook zijn ervaringen over zijn diabetes: “Ik ervaar vooral stress bij dagdagelijkse dingen. Ik kan nooit eens mijn huis verlaten zonder aan iets te denken of weggaan zonder insulinepen. Ik moet altijd zorgen dat ik iets bij hebt om te eten of om te drinken. Dus ja, vooral bij het uitgaan en bij het weggaan er continu mee bezig moeten zijn en zo nooit een keer die deur kunnen toetrekken zonder aan iets te denken.”
 
Uit dit kwalitatief onderzoek kwam Eva Stroo heel wat te weten over de ervaringen, gevoelens, noden en behoeften van adolescenten met diabetes type 1. In samenwerking met Diabetes Liga Brugge en het Kinderdiabetesteam van het AZ Sint-Jan in Brugge, zal zij nu een product ontwikkelen om de doelgroep te ondersteunen betreffende hun diabetes. Hierbij wordt gedacht aan een laagdrempelig filmpje waar de ziekte geduid wordt om de misvattingen en vooroordelen over de ziekte weg te werken. Ook een ondersteuningspakket voor leerkrachten is nodig om de kinderen en jongeren in hun dagdagelijks functioneren zo goed als mogelijk op te vangen.

Wie meer wil weten over Eva haar bachelorproef, kan contact opnemen via dit mailadres of door de opleiding te mailen

Eva Stroo