Howest zet labo op in garage voor studenten Systeem- en Netwerkbeheer

Howest zet labo op in garage voor studenten Systeem- en Netwerkbeheer

Howest zet labo op in garage voor studenten Systeem- en Netwerkbeheer

Sinds half maart is Howest noodgedwongen overgestapt op contactluw onderwijs. Dat betekent onder meer dat praktijklessen en groepsopdrachten niet op de campus kunnen doorgaan. De graduaatsopleiding Systeem- en Netwerkbeheer zette hiervoor een creatief alternatief op, met niet minder dan 100 devices. Deze uitzonderlijke oplossing wekte alvast internationale interesse op.

Garage als remote praktijklabo

Deze uitzonderlijke coronatijden vragen om aangepaste lesvormen. Afstandsonderwijs via videosessies is één mogelijkheid, maar wat als studenten voor een groepsopdracht absoluut apparatuur nodig hebben die ze niet thuis hebben staan? Het is voor die vraag dat Nico Declerck, curriculumcoördinator van de opleiding Systeem- en netwerkbeheer, een gepaste oplossing bedacht. “Op onze campus kunnen we beschikken over tientallen routers, switches en servers. Die hardware gebruiken onze studenten onder meer in de modules Simlab 1 en Simlab 2 om netwerkomgevingen te simuleren. Omdat dat nu niet kan, besloot ik om mijn garage om te vormen tot een tijdelijk labo. Daarvoor maakte ik een opstelling met meer dan honderd devices. Dankzij deze infrastructuur kunnen de studenten in een tiental teams hun groepsopdracht nu toch uitvoeren. Dat ze deze omgeving niet live kunnen zien, vormt uiteraard een extra uitdaging, maar het is wel realistisch. Ook later zullen ze vanop afstand tussenbeide moeten komen aan de andere kant van de wereld.”

Leren samenwerken op afstand

“In de opleiding Systeem- en Netwerkbeheer leren onze studenten hoe ze IT-netwerken kunnen configureren en beveiligen. Maar daarnaast zetten we ook in op de ontwikkeling van hun soft skills”, legt lector Pascal Vanden Eynde uit. “Vaak zullen ze later ook virtueel moeten communiceren met mensen op een andere locatie en in team moeten kunnen samenwerken. Daarom hebben we een online communicatietool opgezet zodat studenten remote kunnen chatten met hun groepje, vragen kunnen stellen aan de lectoren en hun scherm kunnen delen.”

Internationale interesse

“Onze oplossing bleef niet onopgemerkt, ook niet in het buitenland”, gaat Nico Declerck verder. “Zo heb ik het remote labo als een mogelijke oplossing voorgesteld tijdens een livesessie aan enkele honderden collega’s Cisco-instructeurs wereldwijd (ik werk als BiASC advisor ook mee aan de Cisco Academy’s). Dat lokte heel wat interessante reacties en vragen uit. Dat het Howest-logo prominent in beeld kwam, draagt overigens zeker bij aan de verdere uitbouw van onze internationale uitstraling van de opleiding Systeem- en Netwerkbeheer van Howest.”

Projectweken

Dankzij het remote labo konden een aantal van de labolessen uit de Simlab 1 en Simlab 2 modules omgebouwd worden tot projectweken. Die lopen van 4 mei tot 15 mei en zijn een periode waarin de studenten minder les hebben en volop kunnen werken aan hun opdracht. Een van de studenten verwoordt het als volgt: “De projectweken zijn een inventieve oplossing in moeilijke tijden, waarbij een groepswerk met praktijkgerichte opdrachten op fysieke apparatuur zeer moelijker te maken is wanneer we niet in het klaslokaal aanwezig zijn.” Dat de curriculumcoördinator daarvoor een tijdje zijn garage moet missen, neemt hij er met plezier bij. Het wordt er in ieder geval lekker warm …

Meer informatie: