Howest versterkt positie als toonaangevende kennisinstelling

Howest versterkt positie als toonaangevende kennisinstelling

Howest versterkt positie als toonaangevende kennisinstelling

Howest ziet haar studentenaantal groeien naar meer dan 9500 studenten. Opmerkelijk is het groeiend aantal internationals. Nieuwe opleidingen, intergeconnecteerde, open campussen en een gedurfd strategisch plan maken de hogeschool toekomstbestendig.

Ook in het academiejaar 2022-2023 zet Howest de toon als innovatieve, creatieve en ondernemende hogeschool. Met een gediversifieerd porfolio van 25 professionele bachelors, waarvan zes in het Engels, en 12 graduaten, blijft Howest een aantrekkingspool voor studenten uit binnen- en buitenland. Verwacht wordt dat de kaap van 9500 studenten overschreden wordt, met meer dan 7000 studenten in de bachelors en meer dan 2500 in de graduaten.

Stijgers en dalers

We zien een stijging van de internationale studenten, zowel EU als niet-EU studenten.

Digital Arts & Entertainment, driemaal gelauwerd met de Rookie award voor beste game opleiding wereldwijd, blijft koploper met meer dan 1500 studenten.

Ook de graduaten blijven stijgen. Opmerkelijk is het succes van @home opleidingen. Zo heeft het graduaat Programmeren evenveel afstandsstudenten als de dagopleiding.

Een ander succesverhaal is de banaba BIT – Bio-informatica, die gevolgd wordt door bachelors en masters omwille van het innovatieve karakter van de opleiding.

De School of Education kent een toename van het aantal studenten met, ook hier, zij-instromers die ingaan op de noodkreet uit het werkveld.

Studenten kiezen duidelijk voor richtingen met toekomst die goed in de markt liggen.

Nieuwe opleidingen

Voor drie bachelors en één graduaat zijn de voorbereidingen volop aan de gang. Het betreft de bachelor in het Human resources management (HRM) (Brugge), de bachelor in de Sociale readaptatiewetenschappen (SRW) (Kortrijk), de bachelor in het Built environment (BE) (Kortrijk) en het graduaat Travel Support (TS) (Kortrijk).

Een gedurfd strategisch plan

Het nieuwe academiejaar is meteen ook het beginpunt van het strategisch plan 2022-2028, dat bottom-up en top-down vormgegeven werd door de Howest Community.

De visie werd scherp gesteld, met als krachtige doelstelling een inspirerend kenniscentrum te zijn, de referentiehogeschool voor toekomstgerichte, innovatieve en creatieve opleidingen, valorisatiegericht onderzoek en ondernemerschap.

Howest wil verder bouwen aan haar toekomstgericht portfolio. Hiervoor capteert Howest trends en behoeften die zich aan de horizont aftekenen, vertaalt ze in innovatieve profielen en integreert ze in haar curricula en onderzoeksprojecten.

Als organisatie neemt Howest een voorbeeldfunctie op inzake duurzaamheid en moedigt haar medewerkers, studenten en partners aan om te reflecteren op de impact van hun keuzes.

Nieuwe campussen

In Kortrijk is The Penta intussen de vertrouwde plek van de studenten op Kortrijk Weide. Intussen wordt de campus op Kortrijk Weide verder uitgebouwd en ook aan Brugge station krijgt de nieuwe campus stilaan vorm. Voor elk van deze campussen staat duurzaamheid centraal.

“We leven in een bijzondere tijd,” aldus algemeen directeur Lode De Geyter. “Enerzijds ben ik ontzettend fier op onze bouwprojecten. Wij geloven in open, bruisende campussen die ingebed zijn in het maatschappelijk weefsel van de regio waar ze zich bevinden. Anderzijds wordt Howest natuurlijk ook geconfronteerd met de galopperende energieprijzen en de inflatie die alarmerend hoog is. Uiteraard zal dit consequenties hebben voor onze begroting. Laat echter duidelijk zijn dat het welbevinden van onze studenten en medewerkers en de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek altijd zullen primeren.”