Howest Verpleegkunde juicht eerste Vlaamse richtlijn euthanasie toe

Gisteren werd bekend dat de eerste Vlaamse richtlijn Euthanasie goedgekeurd werd.

Een goede zaak, aldus Veerle Coupez, lector ouderenzorg en palliatieve zorg bij de opleiding Verpleegkunde Howest Brugge en co-auteur van de richtlijn palliatieve zorg:  
“In onze opleiding willen we moreel veerkrachtige verpleegkundigen opleiden die de totaalzorg voor patiënten en mantelzorgers op korte en lange termijn kunnen opnemen en plannen in samenspraak met patiënten, mantelzorgers en collega’s.  Goede kennis van palliatieve zorg en van levenseinde-zorg maakt hier een belangrijk deel van uit."
 
De rol van de verpleegkundige bij euthanasie wordt in de wet niet expliciet benoemd omdat de uitvoering van euthanasie een handeling is die voorbehouden is aan de arts.  
Dit zorgde voor heel wat (juridische) onzekerheid bij verpleegkundigen.

In de praktijk speelt de verpleegkundige nochtans een erg belangrijke rol, vooral bij het detecteren en het uitklaren van een euthanasievraag, het assisteren bij de uitvoering en de nazorg voor zowel de familie als voor de andere leden van het team. Deze richtlijn beschrijft de aandachtspunten voor de verpleegkundige bij het signaleren van de euthanasievraag, de besluitvorming, de uitvoering en de nazorg.
 
Veerle Coupez stelt verder:  “Ik ben vooral blij met het duidelijke advies van de expertgroep ivm de rol van de verpleegkundige bij de uitvoering van euthanasie en de aansprakelijkheid van de verpleegkundige.  De verpleegkundige mag voorbereidende handelingen stellen (infuus plaatsen, medicatie oplossen) maar de uitvoering van de euthanasie (= het toedienen van de lethale producten) behoort toe aan de arts.  Ook gaf de expertgroep veel erkenning aan de belangrijke rol van de verpleegkundige doorheen de volledige euthanasie-procedure.  Vanuit deze nieuwe richtlijn kunnen we onze studenten nu gerichter opleiden.  We plannen ook info-sessies voor onze werkveld-partners.”
 
Voor meer info, neem contact op met Veerle Coupez (veerle.coupez@howest.be).