Howest-studenten programmeren oefenplatform voor beheer van webshops

Eerstejaarsstudenten van de graduaatsopleiding Programmeren aan Howest hebben in samenwerking met CVO Scala een simulatieomgeving ontwikkeld voor het beheer van webshops, het uitvoeren van bankoverschrijvingen en het boeken van transportopdrachten. Het kant-en-klare webplatform kreeg de naam ‘Oefenfirma’ en wordt momenteel gebruikt in de opleiding Secretariaatsmedewerker van CVO Scala, maar het kan in de toekomst even goed toegepast worden in de lessen economie en boekhouding of in het kader van het opzetten van een minionderneming.

“Oefenfirma is begonnen als werkplekproject binnen het graduaat Programmeren”, legt opleidingscoördinator William Schokkelé uit. “Vier groepen van vijf eerstejaarsstudenten werkten binnen de module ‘Workplace simulation’ parallel aan het platform. Zij deden het grootste deel van het werk. Het lectorenteam selecteerde vervolgens de meest bruikbare elementen en legde de laatste hand aan het Oefenfirma-platform. Dat bieden we nu gratis aan CVO Scala aan, maar er kunnen perfect andere scholen bij.

Oefenen in simulatieomgeving

Oefenfirma biedt studenten de mogelijkheid om aan de slag te gaan in een gesimuleerde omgeving binnen drie domeinen: webshops, bank en transport. “Het platform is dan ook ontwikkeld vanuit de praktijk. De studenten kunnen tal van zaken die ze later in hun beroepsleven zullen tegenkomen inoefenen via een simulatieomgeving die door onze studenten werd ontwikkeld”, aldus William Schokkelé.

De voornaamste functionaliteit van Oefenfirma is het beheer van een of meerdere webshops. Zo kunnen studenten onder meer artikels leren toevoegen (met prijs, afbeelding en omschrijving) of promotiefolders aanmaken en exporteren als pdf. Ten tweede kunnen ze bankoverschrijvingen uitvoeren en transacties raadplegen in een gesimuleerde bankomgeving. Tot slot biedt Oefenfirma de mogelijkheid om transporten te regelen zodat bestelde goederen bij de klant geraken (gegevens van verzender, ontvanger en zending aanvullen, zendnota exporteren…). Via een logmodule kunnen leerkrachten ook evalueren of de leerlingen de opdrachten juist hebben uitgevoerd.

Tastbaar voorbeeld van projecten uit Graduaat Programmeren

“Potentiële studenten vragen ons tijdens infodagen vaak wat ze zullen leren maken en ontwikkelen tijdens hun graduaatsopleiding”, vult William Schokkelé aan. “Met dit werkplekproject kunnen we nu een tastbaar voorbeeld tonen van tot wat onze studenten in staat zijn. Het is eigen aan de graduaatsopleidingen van Howest dat deze zeer praktijkgericht zijn, maar als je dat met een afgewerkt platform kan illustreren, is dat uiteraard een extra troef. De studenten van CVO Scala of andere opleidingsinstituten en scholen kunnen dan weer gratis gebruikmaken van de oefenfirma. Een win-win dus. ”

Scholen of opleidingen die interesse hebben om de oefenfirma te gebruiken, vinden een contactformulier op via volgende link.