Howest steekt energie in nieuwe opleiding voor wie reeds werkt

Energie is kostbaar en moet doordacht worden ingezet. Reden genoeg dus om hier een nieuwe opleiding rond op te zetten. Vandaar dat men vanaf volgend academiejaar aan Howest het postgraduaat Energiemonitoring en Energietransitie kan volgen.

Om de energiehuishouding op orde te hebben, moeten bedrijven en overheden het gebruik ervan nauwkeurig bijhouden. Alleen ontbreekt het vaak aan de kennis en ervaring om data op de juiste manier te verzamelen, in te lezen en in de organisatie te gebruiken. Hier wil het postgraduaat Energiemonitoring en Energietransitie nu bij helpen. 

In deze nieuwe opleiding, die wordt georganiseerd vanuit de Howest-bachelor Energiemanagement, leren de cursisten hoe ze data verzamelen en helder kunnen visualiseren in dashboards. Met de informatie die daaruit voortkomt, kunnen ze mee de energiestrategie en -transitie van een bedrijf helpen uitstippelen. Zodat het bedrijf klaar is voor de industrie 4.0.

Komen in aanmerking voor dit nieuwe postgraduaat: energieverantwoordelijken van ondernemingen, facility managers, productie-verantwoordelijken, verantwoordelijken voor energietransitie en duurzaamheid … Kortom, iedereen met een bachelor of master én de nodige interesse in energie, energietransitie en informatica.

Om het postgraduaat onder de aandacht te brengen en verder toe te lichten, wordt een online infosessie georganiseerd. Die gaat door op 24 augustus om 16u.