Howest start met nieuwe postgraduaat rond hoogbegaafdheid op school

In elke klas zitten 3 à 4 leerlingen met meer- of hoogbegaafdheid, zo blijkt uit onderzoek aan Howest. Vanuit datzelfde onderzoek groeide het idee om een specifieke postgraduaat ‘Hoogbegaafdheidscoach op school’ op te starten. Vanaf september 2021 bereidt Howest tijdens de lessen zo niet alleen de eigen studenten van de lerarenopleidingen voor op het coachen van cognitief sterk functionerende kinderen, maar dankzij dit postgraduaat ook zij die de jongeren in de dagelijkse schoolcontext moeten uitdagen en coachen.

“Hoogbegaafdheid associëren we doorgaans met heel slimme kinderen die via uitzonderlijke schoolresultaten uitgroeien tot gevierde wetenschappers”, aldus Eva Tytgat, projectmedewerker PowerUp, een onderzoeksproject rond het versterken van cognitief sterke jongeren van 12 tot 18 jaar. “De werkelijkheid is in veel gevallen anders. Heel wat hoogbegaafde jongeren – wij spreken liever over ‘cognitief sterk functionerende kinderen en jongeren’ – missen uitdaging en gepaste ondersteuning of begeleiding. De kans op schoolmoeheid is dan reëel waardoor ze vroegtijdig uitvallen en niet eens in een hogere studie terechtkomen.”

Nieuw postgraduaat ‘Hoogbegaafdheidscoach op school’

In september 2021 start Howest met het postgraduaat ‘Hoogbegaafdheidscoach op school’. De nieuwe, eenjarige opleiding – een mix van vijf contactdagen en onlinelessen – vloeit voort uit het PowerUp-onderzoeksproject van Eva Tytgat en Wouter De Meester rond het versterken van cognitief sterk functionerende leerlingen in het secundair onderwijs. Het postgraduaat zal leerkrachten, leerlingbegeleiders en directieleden van secundaire én lagere scholen opleiden tot centraal aanspreekpunt en trekker van veranderingsprocessen rond het thema hoogbegaafdheid. Eva Tytgat: “Belangrijk daarbij is dat de deelnemers het mandaat krijgen van hun school om deze processen op te starten. Ze moeten namelijk direct met de opgedane kennis aan de slag in hun eigen school. Zo verzekeren we ons ook dat de ambitie om aandacht te schenken aan hoogbegaafdheid geen dode letter blijft.”

Meer info over het nieuwe postgraduaat

Voorbereiding van toekomstige leerkrachten

Diversifiëren in het onderwijs is de laatste jaren almaar belangrijker geworden. Daar hoort extra ondersteuning bij voor wie moeite heeft om te volgen, maar zeker ook het creëren van een positief en uitdagend leerklimaat voor de cognitief sterkste leerlingen. “Nog te vaak worden zij over het hoofd gezien. Zonder uitdaging verliezen ze hun motivatie en dreigen ze vroegtijdig uit te vallen”, aldus Eva Tytgat. “Daarom kiezen we er aan Howest resoluut voor om de kennis vanaf het tweede jaar van de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs in verschillende vakken te integreren. Op die manier krijgen de toekomstige leerkrachten handvaten aangereikt hoe ze deze jongeren in een schoolcontext optimaal kunnen coachen en uitdagen. Ook voor hoogbegaafde jongeren is ‘leren leren’ bijvoorbeeld een cruciale vaardigheid.” 

Verrijkingspakketten met challenges

Het tweejarige PowerUp!-onderzoek heeft ook geleid tot een ruim aanbod aan (gratis) verrijkingspakketten. Die bevatten challenges op basis van de reële lespraktijk uit verschillende opleidingen van Howest. Alle challenges vertrekken dus van bestaande opdrachten uit de betrokken opleidingen en werden succesvol getest door studenten en docenten. Cognitief sterk functionerende leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs (maar ook uit de hogere graden) worden dankzij deze verrijkingspakketten extra uitgedaagd en krijgen zo een goed inzicht in de lesrealiteit van het hoger onderwijs. 

Meer info over PowerUp