Howest ontwerpt STEM-lat

Howest lanceert innovatieve STEM-lat voor leerkrachten secundair onderwijs
De integratie van de verschillende STEM-onderdelen (Science, Technology, Engineering en
Mathematics) in één project is een dagelijkse uitdaging voor de leerkracht in het secundair
onderwijs. Door de grote vrijheid die scholen krijgen om STEM in te vullen, is het voor hen niet
steeds even duidelijk op welke manier en in welke mate de verschillende onderdelen aan bod
komen binnen een bepaald project. Om leerkrachten hierin te ondersteunen ontwikkelde Howest
een innovatieve meetlat: de STEM-encoder.


De meetlat laat toe om leerkrachten letterlijk en figuurlijk een andere kijk te geven op de huidige
STEM-didactiek.
Per project kan een unieke code worden toegekend met verschillende gewichten per STEMonderdeel.
Komen in een bepaald project bijvoorbeeld minder inhouden en vaardigheden van
wetenschappen (S) dan van techniek (T) aan bod, dan kan dit visueel worden weergegeven.

Naast de weergave van de verschillende STEM-inhouden, is er ook ruimte voorzien om de
levensechte context van het STEM-project te duiden.
De innovatieve meetlat werd voorgesteld op een studiedag op 15 maart en werd er heel positief
onthaald.


De STEM-encoder is uniek in zijn soort.
Vanuit verschillende Vlaamse lerarenopleidingen wordt inhoudelijke ondersteuning ontwikkeld ten
aanzien van het secundair onderwijs, maar Howest is de eerste Vlaamse hogeschool die ook een
unieke tool ontwikkelde waarmee leerkrachten (via het coderen) een visuele weergave kunnen
maken van de verschllende STEM-inhouden binnen een project.
De meetlat is een eerste realisatie van een praktijkwetenschappelijk onderzoeksproject waarin de
bacheloropleidingen Basis-, Kleuter, Lager en Secundair Onderwijs en Industrieel productontwerpen
intensief met elkaar samen werken.

Meer info?
Wens je graag meer informatie of wens je graag een workshop bij te wonen om de STEM – encoder
te leren hanteren? Neem contact op met Dimitri Govaert (dimitri.govaert@howest.be), en Laura
Willems (laura.willems@howest.be).