Howest ontvangt bijna 1 miljoen euro subsidie voor 3 TETRA-projecten

Howest ontvangt bijna 1 miljoen euro subsidie voor 3 TETRA-projecten

Howest ontvangt bijna 1 miljoen euro subsidie voor 3 TETRA-projecten

Met deze positieve evaluatie van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) bevestigt Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen haar reputatie als praktijkgerichte en innovatieve onderzoek- en onderwijsinstelling. Dat 2 van de 3 goedgekeurde onderzoeksdossiers  inzetten op artificiële intelligentie getuigt bovendien van de continue zoektocht naar toekomstgerichte digitaliseringsoplossingen voor bedrijven en organisaties. 

“Met 3 goedgekeurde dossiers scoort Howest opnieuw goed”, aldus Geoffrey Hamon, diensthoofd onderzoek en dienstverlening aan Howest. “Het versneld implementeren van artificiële intelligentie in het werkveld, het efficiënter begeleiden en opleiden van mensen tijdens het uitvoeren van hun job en het optimaal omgaan met energie zijn belangrijke thema’s waar Howest via deze projecten haar werkveldpartners en studenten concreet mee vooruit zal kunnen helpen.” 

TETRA-project 1: Versnellen van AI-implementaties

“Heel veel bedrijven zijn zich vandaag bewust van de waarde van data, maar vaak weten ze niet hoe ze zelf de stap kunnen zetten naar de implementatie van een concrete oplossing gebaseerd op artificiële intelligentie. Met dit onderzoeksproject, uitgaande van de opleiding Multimedia en Communicatietechnologie, zullen we voor bedrijven en organisaties de drempel verlagen om AI-modellen ook effectief te implementeren, zonder dat ze daarvoor een beroep moeten doen op externe (dure) data scientists”, verduidelijkt Pieter Bovijn, Data Scientist aan het Sizing Servers Lab van Howest. In algemene lijnen zal het onderzoeksproject bestaan uit 4 stappen, die voor elke use case, opgezet in afstemming met verschillende bedrijven uit de gebruikersgroep, zullen worden doorlopen. De eerste twee fasen – Data Pipelines en Data Labeling – hebben betrekking op de verzameling, verwerking en organisatie van data. In fase 3 wordt het AI-model zelf uitgewerkt. In de laatste fase wordt dat AI-model ook effectief in productie gebracht en toegankelijk gemaakt voor gebruikers. Het is precies die vertaling naar de praktijk die als vraag vanuit de markt naar voor kwam. Het startschot van het project wordt gegeven in november 2020. 

TETRA-project 2: ExpertGaze

Het project ExpertGaze vertrekt vanuit de groeiende kloof tussen de verwachte competenties en de reeds aanwezige competenties van werkenden en werkzoekenden. Bovendien verhinderen de vergrijzing en jobrotatie de borging en overdracht van kennis binnen organisaties. Ook door de steeds sneller wijzigende jobinhoud is er nood aan efficiëntere manieren om opleidingen en on-the-job-begeleiding te ontwikkelen, te evalueren en aan te bieden. “Met ExpertGaze zullen we onderzoeken hoe het meten van gedrag, visuele aandacht en stressniveaus bij mensen tijdens het uitvoeren van een taak, een meerwaarde kunnen bieden bij het opbouwen van competenties en het ondersteunen van mensen tijdens de uitoefening van hun job. We vertrekken daarbij van de beschikbare kennis rond meettechnologieën en vertalen die naar concrete uitdagingen bij onze werkveldpartners en de bredere arbeidsmarkt”, licht Jelle Demanet (Human Interface Technology Lab Howest) alvast een tipje van de sluier. Het uiteindelijke doel is om nieuwe technieken te implementeren die de ontwikkeling van applicaties voor training en on-the-job ondersteuning versnellen en om de effectiviteit van opleidingen te optimaliseren. “In dit project zullen we AI-algoritmes gebruiken om het (kijk)gedrag van mensen te interpreteren en op basis van deze interpretatie, gerichte ondersteuning te bieden. Artificiële intelligentie passen we hier dus toe op de link tussen mens en technologie, daar waar andere AI-projecten doorgaans focussen op de mogelijkheden binnen een technologie zelf.” De onderzoekgroepen MICT en Industrial Systems Engineering van UGent werken mee aan het project. Daarnaast zullen tal van organisaties samen met howest de kennis laten doorstromen naar het werkveld, waaronder Sirris, Flanders Make, Agoria, Voka, CIDDS, FLEGA, 4 Werk, VDAB en POM West-Vlaanderen. 

TETRA-project 3: FLEXICAP

Voor het derde goedgekeurde project is Howest Energiemanagement medeaanvrager en UGent -EELab Lemcko hoofdaanvrager. Het acroniem ‘FlexiCap’ is een samentrekking van flexibiliteit (sturing van verbruik en opbrengst) en capaciteit (opslag). “Kort gezegd komt het er in dit onderzoeksproject op neer dat we de collectieve inzichten rond de invoering van de digitale meter willen vertalen naar hedendaagse oplossingen om het toekomstige flexibiliteits- en capaciteitsprobleem aan te pakken. Met als uiteindelijke doel elke distributienetwerkgebruiker (< 1 MVA) in staat te stellen om hun energiefactuur beter te beheersen. De focus van dit project ligt dan ook op de optimalisatie van hernieuwbare energiebronnen in combinatie met intelligente vraagsturing van elke distributienetwerkgebruiker (< 1 MVA), al dan niet aangevuld met (batterij)opslagsystemen. Het is dus niet de bedoeling om nieuwe technologieën te ontwikkelen, maar veeleer de om de nieuwste technologische ontwikkelingen dichter naar de markt te brengen. Want waar het concept van flexibiliteit ondertussen goed gekend is, geldt dat in veel mindere mate voor de toepassing”, aldus Jurgen Van Ryckeghem, docent Energiemanagement aan Howest. Het FLEXICAP-project gaat van start in oktober 2020. 
 

Over TETRA

TETRA (Technology Transfer) is een subsidieprogramma van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het ondersteunt praktijkgericht onderzoek en kennisoverdracht door hogescholen en universiteiten op maat van Vlaamse ondernemingen en non-profitorganisaties. TETRA -projecten hebben altijd als doel om recent beschikbare kennis te vertalen naar direct bruikbare concepten of prototypes zodat de gebruikersgroep sneller en efficiënt kan innoveren. TETRA werkt met projectoproepen en voorziet een subsidie van maximum 92,5% van de projectkost. Van de doelgroep wordt daarnaast een minimale cofinanciering van 7,5% gevraagd.

Meer info