Howest, GO! atheneum Oudenaarde en UGent openen innovatief didactisch lokaal

Howest, GO! atheneum Oudenaarde en UGent openen innovatief didactisch lokaal

Howest, GO! atheneum Oudenaarde en UGent openen innovatief didactisch lokaal

Oudenaarde, 10 september 2021 ‒ De coronaperiode en bijhorende lockdowns hebben de aandacht voor innovatieve didactische methodes en digitale vernieuwingen binnen het onderwijs in een stroomversnelling gebracht. Om de leerkrachten van morgen daarop voor te bereiden, hebben de lerarenopleidingen van Howest en Universiteit Gent de handen in elkaar geslagen met Go! atheneum Oudenaarde om in de gebouwen van de onderwijscampus in Oudenaarde samen een state-of-the-art didactisch lokaal in te richten waarbij de (digitale) infrastructuur en de nieuwe manier van lesgeven hand in hand gaan.

Van leerkracht naar leercoach

Het nieuwe didactisch lokaal bevindt zich in het GO! atheneum van Oudenaarde dat ook als campus fungeert voor de lerarenopleiding van Howest. “In dit ‘educatieve lab’ zullen leerlingen en leerkrachten in samenspraak hun lessen organiseren, waarbij de aanwezige infrastructuur en digitale middelen in dienst staan van de didactiek”, aldus Howest-lector en locatieverantwoordelijke Mario Van Der Vurst. “De filosofie achter dit polyvalente lokaal is dat de leerkracht veel meer een coach wordt die het probleemoplossende vermogen van de leerlingen stimuleert en hun activiteiten begeleidt. De leerlingen zelf worden van hun kant meer en meer verantwoordelijk voor hun leerproces. Ze bepalen namelijk zelf welke van de aanwezige tools ze gebruiken om de doelstelling uit het leerplan te bereiken. Deze vorm van ‘coöperatief leren in een creatieve klas’ sluit nauw aan bij onze EdHub-onderwijsmethode en is best vernieuwend, want in heel veel gevallen zijn leslokalen met rijen banken en de leraar vooraan de klas nog altijd de norm.” 

Voor huidige en toekomstige leerkrachten

Het didactisch lokaal wordt een inspiratie- en experimenteerruimte voor zowel de studenten uit de lerarenopleiding van Howest als voor leerkrachten die al in het werkveld te staan. “Enerzijds willen we onze leerkrachten in opleiding klaarstomen voor deze nieuwe manier van werken: een volledig nieuwe pedagogische en didactische aanpak die bijzonder sterk aansluit bij de onderwijshervorming. Anderzijds streven we naar een kruisbestuiving met actieve leerkrachten die benieuwd zijn hoe ook zij de digitale sprong kunnen maken. Voor hen richten we met plezier nascholingen of workshops in waar ze kunnen leren werken met onze EdHub-methode.”

EdHub-methode

Howest EdHub is de onderwijsmethode die technologie, ruimte en didactiek samenbrengt tot een inspirerende manier om leren vorm te geven. De ambitie van EdHub is om de kloof tussen wat bestaat aan technologische toepassingen en de onderwijspraktijk te overbruggen en ruimte te creëren voor leerkrachten uit het werkveld en studenten van lerarenopleidingen om hiermee te experimenteren. De focus ligt daarbij niet zozeer op het leren werken met ICT of op toolgerichte workshops, maar wel op de samenhang van een grondig uitgewerkt didactisch kader, een flexibele en inspirerende omgeving/ruimte en laagdrempelige technologische aanpassingen aan deze ruimte en didactiek. Daarnaast focust EdHub op binnenklasdifferentiatie en gaat de onderwijsmethode na hoe de drie pijlers – ruimte, didactiek, ICT – leerkrachten kunnen faciliteren bij het aanpassen van hun bestaande lespraktijk.

Lees meer

Meer informatie

Mario Van Der Vurst
Locatieverantwoordelijke/trajectbegeleiding/lector Campus Oudenaarde 
mario.van.der.vurst@howest.be
0473 83 8 643