Howest gaat voor contactrijk onderwijs

Howest gaat voor contactrijk onderwijs

Howest gaat voor contactrijk onderwijs

Met respect voor de covid-19 maatregelen, gaat Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen volgend academiejaar voor contactrijk onderwijs, goed samengestelde bubbels en warme campussen. Sociaal contact, perfect afgesteld onderwijs op afstand en op de campus zijn daarin cruciale elementen.  Het welbevinden van de studenten moet weer centraal kunnen staan.

Begin maart moest ook Howest van de ene op de andere dag op onderwijs op afstand overschakelen. Doordat de hogeschool al jaren inzet op het ontwerpen en implementeren van digitale tools en een performant leerplatform, verliep die transitie snel en efficiënt. Dat bleek ook uit de reacties van de studenten. Wat de studenten wel enorm misten, was het sociaal contact met medestudenten en docenten.

Voor het academiejaar dat in september van start gaat, doet Howest er alles aan om van haar campussen opnieuw die warme plek te maken waar studenten en docenten zich thuis voelen, met respect voor de covid-19 maatregelen. Binnen de opleidingen worden leerbubbels gevormd. Op die manier is het mogelijk om praktijklessen, labo’s, projectwerk en oefensessies op de campus te laten doorgaan. Dit wordt aangevuld met online colleges met ondersteuning door de lectoren en met de mogelijkheid ze achteraf op de campus verder te bespreken in de eigen bubbel.

“We bouwen verder op onze positieve ervaringen en op de feedback die we kregen van studenten en docenten,” aldus Frederik D’hulster, directeur Onderwijs van Howest. “We doen er alles aan om onze studenten maximaal te faciliteren binnen de ons toegestane contouren. Brugge, Kortrijk en Oudenaarde zijn geen grote studentensteden, maar nu is dat een troef! Het is hier veilig. Studentenkamers zijn betaalbaar en gelet op het feit dat onze studenten niet altijd op de campus kunnen zijn, dragen ze bij aan het sociaal leven van de student.”

“Howest anticipeert ook op het feit dat er studenten zullen zijn die, ten gevolge van Corona, bepaalde onderdelen gemist hebben in het secundair onderwijs. Via persoonlijke begeleiding, kwaliteitsvol studiemateriaal en waar nodig bijspijkeractiviteiten zal een aanwezige achterstand snel weggewerkt worden.”