Howest en Hogent bundelen de krachten voor de oprichting van een gemeenschappelijke School of Arts

Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits keurde de Vlaamse regering de nieuwe bacheloropleiding Digital Design & Development (Devine) aan de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) goed. Digital Design & Development bestaat reeds 10 jaar als een keuzetraject van de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie, maar gaat nu verder als een volwaardige bachelor.

Deze opleiding situeert zich op het kruispunt van de studiegebieden industriële wetenschappen en technologie en audiovisuele en beeldende kunst. Omdat hoger onderwijsopleidingen in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst ondergebracht worden in een ‘School of Arts’, besloten HOGENT en Howest de krachten te bundelen en een gezamenlijke School of Arts op te richten. De opleiding Devine kan zo maximaal rekenen op de ruime ervaring en expertise die KASK & Conservatorium van HOGENT heeft in het inrichten van kunstopleidingen en bovendien biedt de samenwerking nieuwe opportuniteiten voor kruisbestuiving tussen digitale technologie en de kunsten.

De opleiding Digital Design & Development richt zich volledig op de trends & innovaties in de digitale wereld. De unieke balans in het curriculum van research, design en development zorgt voor een online profiel dat sterk gegeerd is in het internationale werkveld van de digital agencies. ‘Deviners’ zijn creatieve makers die een brug slaan tussen de code en design wereld en dat maakt hen uniek en complementair aan het bestaande opleidingsaanbod van KASK & Conservatorium.

De opleiding wordt ingericht in Kortrijk, die niet voor niets lid is van het ‘Unesco Creative City Network’. De stad wordt tot ver buiten de grenzen erkend omwille van zijn verfrissende artistieke en culturele dynamiek. De diverse actoren, verenigd in het Kunstenplatform Kortrijk, engageren zich om de verbindingen tussen de kunstensector en deze nieuwe opleiding samen met Howest en HOGENT verder uit te bouwen.