Howest biedt Europese master in duurzaam energiemanagement aan

Bachelors in het Energiemanagement kunnen voortaan in drie semesters een European Master in Sustainable Energy System management behalen. Deze door de NVAO geaccrediteerde master of Science wordt ingericht door EUREC in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen (Nederland) als diplomerende hogeschool, de Universidad de Zaragoza (Spanje), de Università di Pisa (Italië) en Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen.

Howest kreeg de unieke kans om partner te worden in de EUREC European Master in Sustainable Energy System management (Msc). Hierdoor kunnen met name haar bachelors in het Energiemanagement en andere Bachelors met gelijkwaardige vooropleiding op anderhalf jaar (16 maanden) een gerenommeerde Europese master behalen.

EUREC is een consortium van 45 toonaangevende universiteiten en onderzoekscentra. De organisatie initieert en ondersteunt onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve technologie in het domein van duurzame energiesystemen. In het kader hiervan richt zij European masters in samen met instellingen voor hoger onderwijs met expertise in het onderzoeksdomein.

Howest werd aanvaard als lid van dit consortium en de hogeschool werd meteen gevraagd om haar onderzoeksexpertise in het domein van energiemanagement en IT te delen binnen het masterprogramma SESyM.

Howest werkt hiervoor samen met de Hanzehogeschool Groningen, de oudste multisectoriële hogeschool van Nederland, die zich vooral toelegt op het oplossen van vraagstukken uit de samenleving, in het bijzonder in het domein van duurzame energie.

Het curriculum speelt in op de grote vraag naar professionals die interdisciplinair kunnen werken en die over de nodige skills en tools beschikken om de energietransitie mogelijk te maken. Business development in de energietransitie is een enorme uitdaging voor de 21ste eeuw omdat alle energieprojecten geconfronteerd worden met technologische, economische, juridische, sociale en milieuaspecten. Om met deze complexe materie om te gaan moeten de experts in staat zijn om innovatieve businessplannen te ontwerpen, deze plannen te evalueren op hun (technologische) haalbaarheid, ze om te zetten in projecten en toe te zien op de correcte uitvoering ervan.

De opleiding vertrekt vanuit real life cases en projecten. De internationale setting van het programma biedt de studenten een brede horizon en de mogelijkheid om al tijdens hun master internationale ervaring op te doen.

Het eerste semester loopt van september tot januari aan de Hanzehogeschool in Groningen. Voor het tweede semester (januari – juni) kan de student kiezen tussen een specialisatiesemester aan de Hanzehogeschool Groningen, de Universidad de Zaragoza (Spanje) en Howest, de hogeschool West-Vlaanderen (Kortrijk). Tijdens het derde semester (september – december) schrijft de student zijn masterthesis op basis van een onderzoeksproject in een bedrijf of in een onderzoekscentrum. De masterthesis wordt verdedigd voor een commissie van experts samengesteld door EUREC in Brussel.

Studenten die de master willen volgen, moeten een portfolio met daarin hun motivatie voorleggen alsook aantonen dat ze de Engelse taal voldoende beheersen. Op basis hiervan worden ze al dan niet tot de master toegelaten.

Voor de studenten van Howest en andere Vlaamse Hogescholen is deze master een unieke kans om na hun bachelor in drie semesters een door de NVAO geaccrediteerde master of science (Msc) te behalen. Dat betekent een time to graduation van 3 jaar plus anderhalf jaar! Voor Howest is het een unieke kans om haar expertise in het domein van duurzame energie en IT verder te ontwikkelen.

“Wij zijn bijzonder verheugd dat we gevraagd werden om in dit programma te stappen,” aldus Frederik D’hulster, directeur Onderwijs en Internationalisering van Howest. “Het programma biedt uitzonderlijke mogelijkheden voor onze studenten om in een internationale context een master of science te behalen. Wij gaan met deze master in op de vraag van het bedrijfsleven naar experts op het vlak van duurzame energie die naast technologische competenties ook managementcompetenties hebben.”

Meer weten?