Digitaal lesgeven aan Howest

Digitaal lesgeven aan Howest

Digitaal lesgeven aan Howest


Foto © Focus-WTV

De afgelopen jaren heeft Howest sterk ingezet op innovatieve onderwijstools om live onderwijs op afstand te organiseren, studenten te activeren met digitale oefeningen, interactieve lesopnames te realiseren en examens mogelijk te maken op afstand.

Een fysieke lock-down betekent dan ook geen stilstand van het onderwijsproces aan Howest. Een digitale safety-kit werd docenten aangeboden, alsook een pop-up helpdesk ‘afstandsleren’ (met digitaal didactische ondersteuning) en online docententrainingen. De resultaten in de diverse opleidingen illustreren dat docenten op een innovatieve manier de aangeboden tools gebruiken en dat vooral ook graag delen met elkaar.

We merken in alle opleidingen dat studenten en docenten de diverse interne (MS teams, BigBlue Button) en externe mogelijkheden (Google Hang Outs, ZOOM) om virtueel samen te komen en in interactie te gaan met elkaar volop benutten. Ook de opnametool Panopto wordt volop benut voor instructievideo’s die studenten op weg zetten in hun zelfstudie. Via digitale oefeningen en vragensessies volgen de docenten de vorderingen van hun studenten op. Vragen worden ook gebundeld via discussiefora zodat studenten leren van elkaar, maar ook zodat de docent niet elke vraag afzonderlijk moet behandelen. Digitaal examineren op afstand -iets wat in de opleidingen in afstand reeds werd gebruikt- wordt ook opgeschaald in het kader van deze Lock-down.

Andere mooie praktijkvoorbeelden vinden we onder andere in de opleidingen Ergotherapie en Verpleegkunde waar studenten hun eigen praktijkhandelingen filmen en online feedback geven op elkaars video. Ook diverse externe, niet op onderwijsgerichte, tools worden ingezet voor de onderwijsactiviteiten. De opleiding Communicatiemanagement bijvoorbeeld gebruikt Instagram om les te geven over ….Instagram. De opleiding Digital Arts and Entertainment gebruikt Discord -een virtuele gameomgeving- om hun studenten op weg te zetten in game-design/development. De opleidingen Programmeren en Toegepaste Informatica gebruiken GIT-HUB om opdrachten uit te sturen en te begeleiden.

Deze praktijkvoorbeelden worden gedeeld onder elkaar en gefaciliteerd door de Howest-onderwijsblog ‘TeacherLab’. Ontdek de voorbeelden

De studenten waarderen alvast deze inspanningen en onderstrepen de Sturm und Drang waarmee lesgevers het beste van hun digitale zelf geven.

Meer informatie:

Frederik D’hulster, directeur Onderwijs en Kwaliteitszorg
frederik.dhulster@howest.be
0478 97 86 83