Coronavirus: info en richtlijnen

Coronavirus: info en richtlijnen

Coronavirus: info en richtlijnen

Heb je als student, ouder of toekomstige studiekiezer nog een vraag. Via onderstaande link vind je een overzicht met veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

UPDATE 28/09/2021: CO2-metingen en opheffen mondmaskerplicht per 1 oktober 2021

Howest hanteert de regels die vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden. Studenten en medewerkers moeten geen mondmasker meer dragen. Men is niettemin vrij om het masker toch te dragen. Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie blijft essentieel als 'verdedigingslinie' om besmetting te voorkomen. 

Recente CO2-metingen wijzen uit dat de mechanische ventilatiesystemen goed hun werk doen. In de met ventilatie voorziene lokalen blijft de CO2-concrentatie ook bij volle bezetting onder de 900 ppm. In lokalen zonder mechanische ventilatie blijft het aangewezen om goed te verluchten door het openen van ramen en deuren. 

We vragen om de geldende maatregelen (quarantaine en testing) voor personen die een risicocontact gehad hebben te blijven volgen.


UPDATE 10/09/2021: Academiejaar 2021-22 start in code GROEN

Minister van Onderwijs, Ben Weyts, gaf groen licht om het nieuwe academiejaar 2021-22 op te starten in code GROEN. Nog niet alle sporen van het corona virus zijn uitgewist, maar we krijgen toch wat meer ademruimte nu het mondmasker wat vaker af mag. 

Vanaf maandag 13 september 2021 zijn de regels in alle Howest campussen als volgt :

 • Contactonderwijs wordt opnieuw de norm. Theorie- en praktijklessen kunnen weer doorgaan op de campus.
 • In het leslokaal en in de praktijkruimte mag het mondmasker uit wanneer je zit of stilstaat en valt de anderhalve meter regel weg.
 • Studenten en medewerkers die een mondmasker wensen te dragen, kunnen dit uiteraard. 
 • Tijdens verplaatsingen in de lokalen en de gebouwen blijft het mondmasker sowieso verplicht.
 • Goede handhygiëne blijft de norm.
 • Goed ventileren van lokalen en werkruimtes blijft de boodschap. Het management voorziet CO2-metingen in alle lokalen.
 • Wie zich ziek voelt, blijft thuis en contacteert zijn arts voor advies en laat zich indien nodig testen

We weten nog niet wat de herfst en de winter voor het corona virus zullen betekenen. Hopelijk blijven we gespaard van een nieuwe golf. Neem geen onnodige risico’s en geniet vooral van het samen op de campus zijn. 


UPDATE 06/05/2021: Afwezigheid door corona prik personeel en studenten

De oproep voor COVID-19 vaccinatie wordt door Howest erkend als een situatie van overmacht. Indien het moment van vaccinatie samenvalt met een evaluatiemoment, waar aanwezigheid verplicht is, dan geldt je bewijs van vaccinatie met vermelding van het tijdstip als geldig bewijs van overmacht. De procedure zoals beschreven in het Onderwijs- en examenreglement (OER) artikel 76 wordt gevolgd, waarbij het bewijs van overmacht binnen de 5 kalenderdagen opgeladen moet worden op iBamaflex. Je neemt ook contact op met de betrokken lector(en) voor het inplannen van een inhaalexamen.


UPDATE 16/04/2021: Vanaf 19 april is er opnieuw contactonderwijs op de campus

Volgens de meest recente beslissing van het Overlegcomité mogen we vanaf maandag 19 april opnieuw contactonderwijs organiseren op de campus. Het gaat evenwel om een beperkte hoeveelheid contactlessen die we zullen blijven combineren met afstandsonderwijs.

Na de zogeheten ‘paaspauze’ zal er vanaf volgende week opnieuw contactonderwijs doorgaan op de campus. In eerste instantie starten we de meeste praktijkgerichte contactlessen weer op, zoals practica, simulatielessen, ateliers, labo’s en vaardigheidstrainingen. De theorielessen gaan verder hoofdzakelijk online door, maar we proberen ervoor te zorgen dat elke student minstens één dag in de week naar de campus kan komen om les te volgen. Er is voldoende capaciteit om deze lesactiviteiten op een coronaproof en veilige manier te laten verlopen. 


UPDATE 25/03/2021: Howest schakelt vanaf maandag 29 maart tot vrijdag 2 april over op afstandsonderwijs

In navolging van de meest recente maatregelen die zijn aangekondigd door de federale regering organiseert Howest de lessen vanaf maandag 29 maart voor zeker één week uitsluitend online. Deze beslissing geldt voor alle campussen en voor alle opleidingen.

Door de verstrengde maatregelen van de federale regering organiseert Howest vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april alle lessen uitsluitend online. De lessen worden dus opnieuw via afstandsonderwijs aangeboden en alleen essentiële practica en labo’s gaan nog door op de campus. Uiteraard op voorwaarde dat de studenten de geldende coronamaatregelen nauw volgen.

Samengevat:

 • Bijna alle praktijkgerichte activiteiten kunnen doorgaan op de campus. 
 • Theorielessen verlopen nog altijd grotendeels online.
 • De hygiëne- en afstandsregels (mondmaskerplicht, handen ontsmetten/wassen, afstand bewaren…) blijven gelden.
 • De studententenrestaurants gaan nog niet open. 
 • De bibliotheken op de verschillende campussen blijven open om lesmateriaal of boeken uit te lenen. 

Concreet schakelt Howest dus opnieuw over naar de situatie van net na start van het tweede semester: praktijkvakken kunnen doorgaan op de campus, theorievakken gaan hoofdzakelijk online door. Wanneer welke lessen online of op de campus zullen doorgaan, wordt nog volop en per opleiding bekeken. De opleidingscoördinatoren en lectoren zullen alles tijdig communiceren aan de studenten via het leerplatform LEHO. 

We weten dat dit geen gemakkelijke tijden zijn en we doen er dan ook alles aan om de lessen en activiteiten op de campus zo veilig mogelijk te laten verlopen. Studenten die met vragen of bezorgdheden zitten, kunnen steeds terecht bij onze medewerkers van STUVO en bij hun opleidingscoördinatoren. Samen geraken we hierdoor. 


UPDATE 09/12/2020: Tweede semester start in code rood, maar met meer practica op de campus

Beste student,

Sinds begin november, zijn we helaas, op enkele uitzonderingen na, helemaal moeten overschakelen naar online lessen. Vanaf eind november werden enkele lichte versoepelingen mogelijk, en mocht  je voor enkele specifieke practica opnieuw naar de campus komen. We hanteren nog steeds de strikte maatregelen (mondmaskerplicht, handhygiëne, afstand houden en verluchting) en zorgen zo samen met jou voor een veilige omgeving.

Nu de daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen lijkt te stabiliseren, wordt de huidige combinatie van praktijkonderwijs op de campus en theorielessen op afstand verlengd tot eind februari 2021. Door de beschikbare ruimte en een goede planning zullen we het praktijkonderwijs (practica, simulatielessen, labo’s, ateliers en vaardigheidstrainingen) opnieuw fysiek kunnen aanbieden.  Concreet komt het erop neer dat wie niet op stage is begin volgend jaar gemiddeld 2 dagen per week naar de campus zal kunnen komen.

Uiteraard hadden we het nieuwe jaar graag ingezet met een ‘versoepeling’, maar de cijfers zijn niet van die aard dat we terug volop activiteiten op de campus kunnen toelaten.

We beseffen zeer goed dat de huidige situatie een impact heeft op het emotionele welzijn van velen onder jullie. Het gemis aan sociaal contact is lastig en het blijft ook maar duren. Weet dat de medewerkers van Stuvo en onze lectoren klaarstaan om je een luisterend oor te bieden. Daarnaast denken we volop over coronaveilige en hartverwarmende initiatieven zoals de Secret Santa-actie

Samengevat:

 • Alle praktijkgerichte activiteiten kunnen doorgaan op de campus (gemiddeld 2  dagen per week).
 • Theorielessen verlopen tot eind februari online.
 • De hygiëne- en afstandsregels (mondmaskerplicht, handen ontsmetten/wassen, afstand bewaren…) blijven gelden.
 • De studententenrestaurants blijven gesloten.
 • Studentenactiviteiten op de campus kunnen niet vóór begin maart. 

Meer details vind je op Leho.

In naam van de volledige Howest-community wens ik je heel veel succes met de examens. De feestdagen worden bijzonder, maar we zijn ervan overtuigd dat ‘kleiner’ even gezellig kan zijn.

Hou het veilig!

Warme groeten,

Lode De Geyter
Algemeen directeur Howest  


UPDATE 23/11/2020: Howest schakelt terug over naar code rood vanaf maandag 30/11

De verstrengde maatregelen lopen bijna ten einde en met ingang van 30 november 2020 mogen we weer overschakelen naar standaard code ROOD.

In de praktijk betekent dat:

Voor de onderwijsactiviteiten

 • Theorielessen blijven in principe online. Enkel voor eerstejaarsstudenten kunnen hier uitzonderingen gemaakt worden mits inachtname van de maximale bezetting van 1/5 in de lokalen.
 • Praktijkonderwijs zoals practica, labo-oefeningen, simulatieonderwijs, vaardigheidstraining ...: worden opnieuw fysiek op campus georganiseerd met mondmasker verplicht. 
 • Stages: veiligheidsvoorschriften op de stageplaats zijn van toepassing.

Voor lessen met een sportcomponent

 • Binnen: enkel laag intensieve contactloze sportlessen waarbij telkens 1,5 m afstand bewaard wordt. Mondmaskerplicht tenzij afstand te allen tijde gegarandeerd kan worden.
 • Buiten: matig intensieve lessen kunnen doorgaan, waarbij contactloze beweeg- en sportactiviteiten en individuele oefenvormen de voorkeur krijgen. Indien mogelijk met mondmasker en max. in groepen van 4.
 • Bubbels zo weinig mogelijk mengen. 
 • Douches blijven gesloten, kleedkamers enkel toegankelijk onder bepaalde voorwaarden. 
 • De protocollen van de respectieve professionele sectoren moeten gevolgd worden.

Voor de examens

 • Online wanneer mogelijk, fysiek op de campus volgens de veiligheidsvoorschriften die ook in juni en september golden.

Voor de campusrestaurants

 • De campusrestaurants blijven gesloten. Het afhaalaanbod blijft ongewijzigd.

 
Uiteraard blijven alle andere veiligheidsmaatregelen van kracht: afstand houden, handhygiëne verzorgen, mondmasker zodra de campus betreden wordt, lokalen flink verluchten, tafels en ander materieel grondig ontsmetten na gebruik.

Voor studenten die hiervoor een grondige reden hebben, worden stille studeerruimtes gecreëerd op de campussen. Via de procedure faciliteitenregeling kan je hiervoor een aanvraag indienen.
Deze regeling loopt alvast tot het einde van het eerste semester. Eind januari, wordt er bekeken of de afspraken al dan niet verlengd worden in het tweede semester.
 


UPDATE 03/11/2020: Verstrengde maatregelen in code rood vanaf 30/10 tot en met 30/11

Ten gevolge van de blijvend stijgende trend in de COVID-19 cijfers heeft de Vlaamse Regering op 30/10 verstrengde regels opgelegd voor het hoger onderwijs. Iedereen moet de sociale contacten inperken om de coronacurve terug te doen dalen.

Daarom is vanaf vrijdagavond 30 oktober tot en met maandagavond 30 november alleen afstandsonderwijs toegestaan. Dit betekent dat:

 • Onderwijsactiviteiten met fysiek contact tussen of met studenten niet mogelijk zijn. Online activiteiten kunnen wel. 
 • Eventueel geplande evaluatiemomenten worden uitgesteld of digitaal georganiseerd. 
 • Stages kunnen blijven doorgaan zoals gepland en volgens de regels van de sectoren, in onderlinge verstandhouding tussen de stageplaats, onderwijsinstelling en student.
 • Slechts 1 uitzondering op deze regels wordt toegestaan: in de opleiding Verpleegkunde blijven practica, vaardigheidstraining en stages mogelijk. 

Welke impact bovenstaande maatregelen hebben voor de onderwijs- en evaluatieactiviteiten van jouw opleiding, zal via Leho en het uurrooster door de opleiding meegedeeld worden. Hou er mee rekening dat er voor digitale examens op afstand bijkomende afspraken van kracht zijn. De algemene principes zijn opgenomen in het Howest Onderwijs- en examenreglement Artikel 74 (www.howest.be/oer). Eventueel bijkomende specifieke bepalingen zullen duidelijk door de opleiding via Leho meegedeeld worden.

Om de studenten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het online onderwijs worden volgende diensten verder aangeboden:

 • Omdat we beseffen dat de thuissituatie niet voor iedereen een ideale studeerplek is, heeft Howest beslist om vanaf 3 november op haar campussen Brugge Station 5 en Kortrijk Weide The Penta stille studeerruimtes Coronaproof te voorzien. Let wel: deze ‘faciliteit’ wordt enkel toegekend na goedkeuring van een gemotiveerde aanvraag via de talentcoach of Stuvo medewerker via faciliteiten.howest.be. Enkel op deze manier kan Howest de veiligheidsvoorzieningen correct implementeren.
 • De Howest bibliotheken blijven hun diensten online aanbieden en zorgen voor een afhaal service op afspraak voor alle fysieke werken. Alle informatie hierover op bib.howest.be
 • De Howest ICT helpdesk en de systeembeheerders staan klaar om jullie bij ICT-problemen met raad en daad te ondersteunen. Elke werkdag is er helpdesk permanentie van 8:00 tot 17:00 uur via onderstaande kanalen:
  • Per telefoon via het centrale helpdesknummer: 056/28 60 60 (tip: sla dit nummer op in jouw gsm).
  • Per mail via de centrale helpdeskmailbox: helpdesk@howest.be.
  • Wie niet online kan geholpen worden en een fysieke interventie nodig heeft kan terecht in de helpdesklokalen op onze campussen:
   • Campus Brugge Station, Gebouw BST5, lokaal BST.B.0.004    
   • Campus Kortrijk Weide, Gebouw The Penta, lokaal P.2.007 of Gebouw Algemene Diensten, lokaal E.2.008
 • De Howest studentensecretariaten zijn online bereikbaar voor al je vragen betreffende je studentendossier (www.howest.be/studentensecretariaat). Fysiek bezoek kan enkel op afspraak.
 • Heb je nood aan een goed gesprek, heb je vragen rond financiële ondersteuning of wil je enkele goede studietips? De Howest studentenvoorzieningen (Stuvo) staan online paraat voor al je vragen (www.howest.be/stuvo).

Indien de situatie het toelaat en na gunstig advies van de Minister van Onderwijs, zullen vanaf 1 december versoepelingen voor de eerstejaars en de organisatie van werkcolleges, practica en oefeningen voor alle studenten opnieuw mogelijk zijn.

Vergeet ook zeker niet dat je met elke vraag bij je lector of opleidingsverantwoordelijke terecht kan. Aanspreekbaarheid van elke Howest lector dragen we hoog in het vaandel. Dit geldt even goed voor digitaal contact! Aarzel nooit om contact op te nemen. We gaan samen door deze zwarte maand november!


UPDATE 28/10/2020: Howest gaat over tot code ROOD

Ten gevolge van de verstrengde maatregelen vanuit de Vlaamse Regering, gaat Howest vanaf vrijdag 30/10 18u over tot code ROOD

Dit impliceert:

 • Maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november: herfstvakantie
 • Op maandag 9 november en dinsdag 10 november
  • Alle onderwijsactiviteiten worden via afstandsonderwijs aangeboden.
  • Er zijn geen activiteiten op de campus.
  • Indien er examens gepland zijn, dan worden ze online afgenomen. Uitzonderingen hierop zullen vanuit de opleidingen gecommuniceerd worden via LEHO.
 • Woensdag 11 november
  • Wapenstilstand. We herdenken het einde van Wereldoorlog I.
  • Vrije dag.
 • Vanaf donderdag 12 november
  • Alle theorielessen voor het tweede en derde jaar worden via onderwijs op afstand georganiseerd.
  • Theorielessen voor het eerste jaar kunnen op de campus doorgaan, mits rekening te houden met een bezetting van 1 stoel op 2 en mondmasker. Alle info hierover op LEHO en uurroosters.
  • Labo’s en praktijklessen die onmogelijk op een andere manier ingericht kunnen worden, mogen in kleine groepen doorgaan, mits rekening te houden met afstandsregel, handhygiëne en mondmasker. Alle gebruikte materieel en de werkplek zelf moeten na gebruik grondig ontsmet worden.
  • Examens worden ingericht zoals in de modulefiches voorzien en met inachtneming van de covid-19 maatregelen (on campus of online). 
  • Op alle campussen dienen de looprichtingen verder gerespecteerd te worden.

Jullie vinden alle informatie met betrekking tot lessen, practica en examens op LEHO.

Stille studieruimte en bibliotheek

Studenten die tijdens de herfstvakantie (dinsdag 3 november – vrijdag 6 november) of op maandag 9 en dinsdag 10 november op de campus in alle rust willen studeren, kunnen in Brugge terecht in de Campus BST5 en in Kortrijk in The Penta. Dit telkens van 8u00 tot 16u30 en met inachtname van alle covid-19 maatregelen. 

De bibliotheek zal tijdens de herfstvakantie op een aantal tijdstippen open zijn. Data en uren kunnen geraadpleegd worden via bib.howest.be.

Het hoger onderwijs behoort tot de categorie van de essentiële sectoren. Dit impliceert dat verplaatsingen van en naar de campus toegelaten zijn. 
 


UPDATE 21/10/2020: verstrengde maatregelen inzake catering op de campus in code oranje

Vanaf woensdag 21 oktober is Howest overgeschakeld op code oranje. Wat betekent dit voor de catering binnen Howest?

 • Het cateringaanbod wordt aangepast, want we werken enkel nog met afhaalcatering. Dit wil zeggen:
  • Broodjes enkel nog op bestelling voor 9.00u via resto.howest.be
  • Warme maaltijden als meeneemmaaltijden (voor de Brugse campussen) enkel nog op bestelling voor 9.00u via resto.howest.be
   • Ook frietjes, kaaskroketten en frikandellen zijn in afhaal verkrijgbaar in Resto 't Obeetje Kortrijk.
  • Meeneemsoep & pastabar blijven open, zonder dat op voorhand moet besteld worden.
    
 • Op campus zijn de zitplaatsen beperkt, om een veilige afstand van 1,5 m te kunnen bewaren. Dat wil in vele gevallen zeggen dat er maar 1 persoon per tafel kan plaatsnemen; dit staat aangeduid met een groene sticker. Dit geldt zowel binnen het gebouw als buiten aan de tuinmeubelen. Als er onvoldoende plaatsen beschikbaar blijken, zullen leslokalen in de buurt van de catering opengehouden worden.
   
 • Wanneer stoelen aan de tafel hangen wil dit zeggen dat deze ontsmet zijn, en dat je ze dus kan gebruiken. Onze medewerkers doen hun uiterste best om dit zo snel mogelijk te doen nadien iemand de plaats verlaat. Op locaties enkel voor personeel, zijn ontsmettingssprays beschikbaar en vragen we zelf voor en na gebruik te ontsmetten.
   
 • Het mondmasker mag enkel af wanneer iets geconsumeerd wordt, verder is het gebruik van het mondmasker op de ganse campus verplicht.
   
 • Vendingmachines en waterfonteinen blijven beschikbaar. Ook hier vragen we voor en na gebruik de handen te ontsmetten. Er staan hiervoor palen bij elke inkom en resto (er staan ook bijkomende palen in de buurt van vendingmachines die ver van inkom of resto staan).

UPDATE 15/10/2020: Howest schakelt over naar code oranje

Gelet op het stijgende aantal corona besmettingen in Vlaanderen en in navolging van de Vlaamse universiteiten en veel Vlaamse hogescholen wil Howest mogelijke risico’s op besmetting nog meer verminderen door vanaf woensdag 21 oktober op code oranje over te schakelen.

Voor het onderwijsgebeuren betekent ‘code oranje’ in essentie het volgende:

 • Bezettingsgraad in auditoria van 1 op 5 met mondmaskerplicht;
 • Bezettingsgraad in gewone leslokalen van 1 op 2 met mondmaskerplicht;
 • Bezettingsgraad in labo’s en praktijkruimten van 1 op 1 met mondmaskerplicht;
 • Maximale lestijden van 1,5u + 30 minuten verluchting.

 De lessen en practica blijven dus daar waar mogelijk doorgaan op de campus, maar volgens een aangepaste bezettingsgraad. Meer details zullen – zo snel mogelijk – op Leho worden gepost.


UPDATE 7/10/2020: Code geel blijft van kracht in Howest

Het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon basis- en secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) is gestart in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje.

In gebieden waar door de pandemiesituatie verhoogde waakzaamheid nodig is en/of extra maatregelen overwogen moeten worden, kan worden overgeschakeld naar een andere pandemiefase voor het onderwijs.

De procedure hiervoor verloopt als volgt:

 • De Risk Assessment Group (RAG) bezorgt een overzicht van gebieden waar een verhoogde waakzaamheid nodig is aan de ministers van onderwijs en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).
 • Het NCCN verwittigt via de gouverneurs de betrokken burgemeesters. De burgemeester roept in dat geval de lokale crisiscel samen, aangevuld met het CLB en representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs.
 • Op basis van dit overleg, doet de burgemeester een voorstel van pandemiefase voor het onderwijs in zijn gemeente of een deel ervan en een schakeltermijn van maximaal 2 weken.
 • De burgemeester deelt dit voorstel mee aan de minister van onderwijs, die binnen de 48 uur beslist of hij akkoord gaat. Indien de minister niet akkoord gaat met het voorstel, overlegt hij voorafgaand met de burgemeester en de minister voor binnenlands bestuur.
 • De burgemeester brengt de betrokken onderwijsinstellingen op de hoogte, die de nodige maatregelen treffen.

Deze crisiscel werd nog niet samengeroepen in Kortrijk of Brugge. Enkel indien het aantal besmettingen binnen onze hogeschool onrustwekkend zou zijn zou Howest in overleg met onze arbeidsgeneesheer kunnen afwijken van deze procedure en zelf beslissen om over te gaan naar een andere pandemiefase (van geel naar oranje met 20% bezetting).


UPDATE 6/10/2020: Aanpassingen aan de bubbel en quarantaine sinds 1/10/2020

Kan ik op een coronaveilige manier eten?

Het aantal zitplaatsen in de cateringzones is beperkt. Daardoor kan je op een veilige manier plaatsnemen met een bubbel van max. vier studenten op voldoende afstand van een andere bubbel. Je doet pas je mondmasker af als je neerzit.

DUIDING:
Het is jouw keuze om in de cateringzones aan tafel 1,5 meter afstand te houden van jouw tafelgenoot OF om plaats te nemen met een bubbel van max. vier studenten. Hou er rekening mee dat in het laatste geval je mogelijks langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m van jouw tafelgenoten zal zitten zonder mondmasker. In dat geval zal je bij besmetting van één persoon uit de bubbel beschouwd worden als hoog risico contact en dus getest en in quarantaine zal moeten gaan. Doe dit dus met een vaste bubbel.

Meer informatie

Wat als een collega of medestudent besmet geraakt?

Flowschema en tabel toegevoegd om te duiden welke test en quarantaine maatregelen er gelden sinds 1 oktober 2020 bij hoog of laag risico contact met een besmet persoon. 

DUIDING:
Wie door het contactcenter/arbeidsgeneesheer als hoog risico contact geïdentificeerd wordt dient de richtlijnen te volgen zoals vermeld op info-coronavirus.be/nl/contactopvolging

 • Blijf 7 dagen in quarantaine.
 • Op de vijfde dag van de quarantaine (dag vijf na het contact) krijg je een test (contacteer jouw huisarts).
 • Draag altijd een mondneusmasker.
 • Was vaak je handen.
 • Laat geen andere personen binnen in je huis.
 • Je mag alleen naar de apotheek, de dokter en de supermarkt.
 • Meet 2 keer per dag je temperatuur.

De contacten van een hoog risico contact moeten niet in quarentaine.

Meer informatie


UPDATE 1/09/2020

Hoe zal de start van het academiejaar 2020-21 eruit zien?

Howest start het academiejaar 2020-2021 in pandemieniveau ‘geel’ waarbij een normalisering van de onderwijsactiviteiten in ‘contactrijk’ onderwijs zal plaatsvinden. Het uitgangspunt hierbij is dat de algemene densiteit van studenten op, rond, van en naar de campus met minstens 25% wordt verminderd t.o.v. normale werking (dus maximale bezetting op elk moment van 75%). Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan de generatiestudenten (nieuwe starters in het hoger onderwijs) en de graduaatsopleidingen. Howest vertaalt – voor code geel - deze basisprincipes in volgende algemene richtlijnen, die de basis vormen voor de opleidingsspecifieke invulling:

 • Bacheloropleidingen streven naar max 70% van de initieel voorziene fysieke contacturen (FCU) op campus. Graduaatsopleidingen realiseren min 80% van de initieel voorziene contacturen op campus (FCU). De overige contacturen worden als COL (collaborative online learning) uren geroosterd zodat de student ten allen tijde een goed overzicht behoudt van de verwachte leeractiviteiten op campus en vanop afstand. Indien plots overgeschakeld moet worden naar code oranje, dan wordt max 20% van de voorziene contacturen van graduaats- en bacheloropleidingen fysiek op campus ingericht en worden de overige contacturen dan COL uren. Het uurrooster blijft de rode draad voor de student.
 • Om contacten over opleidingen heen tot een minimum te beperken, krijgen opleidingen vaste lokalen toegewezen en lokaalwissels worden zoveel als mogelijk vermeden. Samen roosteren van verschillende opleidingen in één klasgroep of opleidingsoverschrijdende projecten fysiek op de campus worden maximaal vermeden. Er wordt geroosterd in lesblokken van maximum 1,5u met 0,5u pauzemomenten om lokaalverluchting te kunnen voorzien. In grote lokalen wordt de studentengroep tot beperkt tot 200. Er wordt geroosterd in blokken van halve dagen FCU / COL, waarbij ook rekening wordt gehouden met de tijd nodig om de verplaatsing van thuis/kot naar de campus mogelijk te maken.
 • Studenten dragen permanent een mondmasker op de campus. Enkel omwille van medische reden kan hiervan afgeweken worden.
 • Campussen worden voorzien van een circulatieplan en segmentering om orde en structuur op de campus te faciliteren.
 • Om vlotte contacttracing mogelijk te maken in geval van besmetting, wordt maximaal waar mogelijk de aanwezigheid van elke student geregistreerd via QR codes in klaslokalen en cafetaria.
 • Catering op de campus wordt aangepast inzake aanbod en capaciteit.