Coronavirus: info en richtlijnen

Coronavirus: info en richtlijnen

Coronavirus: info en richtlijnen

Heb je als student, ouder of toekomstige studiekiezer nog een vraag. Via onderstaande link vind je een overzicht met veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

UPDATE 21/10/2020: verstrengde maatregelen inzake catering op de campus in code oranje

Vanaf woensdag 21 oktober is Howest overgeschakeld op code oranje. Wat betekent dit voor de catering binnen Howest?

 • Het cateringaanbod wordt aangepast, want we werken enkel nog met afhaalcatering. Dit wil zeggen:
  • Broodjes enkel nog op bestelling voor 9.00u via resto.howest.be
  • Warme maaltijden als meeneemmaaltijden (voor de Brugse campussen) enkel nog op bestelling voor 9.00u via resto.howest.be
   • Ook frietjes, kaaskroketten en frikandellen zijn in afhaal verkrijgbaar in Resto 't Obeetje Kortrijk.
  • Meeneemsoep & pastabar blijven open, zonder dat op voorhand moet besteld worden.
    
 • Op campus zijn de zitplaatsen beperkt, om een veilige afstand van 1,5 m te kunnen bewaren. Dat wil in vele gevallen zeggen dat er maar 1 persoon per tafel kan plaatsnemen; dit staat aangeduid met een groene sticker. Dit geldt zowel binnen het gebouw als buiten aan de tuinmeubelen. Als er onvoldoende plaatsen beschikbaar blijken, zullen leslokalen in de buurt van de catering opengehouden worden.
   
 • Wanneer stoelen aan de tafel hangen wil dit zeggen dat deze ontsmet zijn, en dat je ze dus kan gebruiken. Onze medewerkers doen hun uiterste best om dit zo snel mogelijk te doen nadien iemand de plaats verlaat. Op locaties enkel voor personeel, zijn ontsmettingssprays beschikbaar en vragen we zelf voor en na gebruik te ontsmetten.
   
 • Het mondmasker mag enkel af wanneer iets geconsumeerd wordt, verder is het gebruik van het mondmasker op de ganse campus verplicht.
   
 • Vendingmachines en waterfonteinen blijven beschikbaar. Ook hier vragen we voor en na gebruik de handen te ontsmetten. Er staan hiervoor palen bij elke inkom en resto (er staan ook bijkomende palen in de buurt van vendingmachines die ver van inkom of resto staan).

UPDATE 15/10/2020: Howest schakelt over naar code oranje

Gelet op het stijgende aantal corona besmettingen in Vlaanderen en in navolging van de Vlaamse universiteiten en veel Vlaamse hogescholen wil Howest mogelijke risico’s op besmetting nog meer verminderen door vanaf woensdag 21 oktober op code oranje over te schakelen.

Voor het onderwijsgebeuren betekent ‘code oranje’ in essentie het volgende:

 • Bezettingsgraad in auditoria van 1 op 5 met mondmaskerplicht;
 • Bezettingsgraad in gewone leslokalen van 1 op 2 met mondmaskerplicht;
 • Bezettingsgraad in labo’s en praktijkruimten van 1 op 1 met mondmaskerplicht;
 • Maximale lestijden van 1,5u + 30 minuten verluchting.

 De lessen en practica blijven dus daar waar mogelijk doorgaan op de campus, maar volgens een aangepaste bezettingsgraad. Meer details zullen – zo snel mogelijk – op Leho worden gepost.


UPDATE 7/10/2020: Code geel blijft van kracht in Howest

Het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon basis- en secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) is gestart in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje.

In gebieden waar door de pandemiesituatie verhoogde waakzaamheid nodig is en/of extra maatregelen overwogen moeten worden, kan worden overgeschakeld naar een andere pandemiefase voor het onderwijs.

De procedure hiervoor verloopt als volgt:

 • De Risk Assessment Group (RAG) bezorgt een overzicht van gebieden waar een verhoogde waakzaamheid nodig is aan de ministers van onderwijs en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).
 • Het NCCN verwittigt via de gouverneurs de betrokken burgemeesters. De burgemeester roept in dat geval de lokale crisiscel samen, aangevuld met het CLB en representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs.
 • Op basis van dit overleg, doet de burgemeester een voorstel van pandemiefase voor het onderwijs in zijn gemeente of een deel ervan en een schakeltermijn van maximaal 2 weken.
 • De burgemeester deelt dit voorstel mee aan de minister van onderwijs, die binnen de 48 uur beslist of hij akkoord gaat. Indien de minister niet akkoord gaat met het voorstel, overlegt hij voorafgaand met de burgemeester en de minister voor binnenlands bestuur.
 • De burgemeester brengt de betrokken onderwijsinstellingen op de hoogte, die de nodige maatregelen treffen.

Deze crisiscel werd nog niet samengeroepen in Kortrijk of Brugge. Enkel indien het aantal besmettingen binnen onze hogeschool onrustwekkend zou zijn zou Howest in overleg met onze arbeidsgeneesheer kunnen afwijken van deze procedure en zelf beslissen om over te gaan naar een andere pandemiefase (van geel naar oranje met 20% bezetting).


UPDATE 6/10/2020: Aanpassingen aan de bubbel en quarantaine sinds 1/10/2020

Kan ik op een coronaveilige manier eten?

Het aantal zitplaatsen in de cateringzones is beperkt. Daardoor kan je op een veilige manier plaatsnemen met een bubbel van max. vier studenten op voldoende afstand van een andere bubbel. Je doet pas je mondmasker af als je neerzit.

DUIDING:
Het is jouw keuze om in de cateringzones aan tafel 1,5 meter afstand te houden van jouw tafelgenoot OF om plaats te nemen met een bubbel van max. vier studenten. Hou er rekening mee dat in het laatste geval je mogelijks langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m van jouw tafelgenoten zal zitten zonder mondmasker. In dat geval zal je bij besmetting van één persoon uit de bubbel beschouwd worden als hoog risico contact en dus getest en in quarantaine zal moeten gaan. Doe dit dus met een vaste bubbel.

Meer informatie

Wat als een collega of medestudent besmet geraakt?

Flowschema en tabel toegevoegd om te duiden welke test en quarantaine maatregelen er gelden sinds 1 oktober 2020 bij hoog of laag risico contact met een besmet persoon. 

DUIDING:
Wie door het contactcenter/arbeidsgeneesheer als hoog risico contact geïdentificeerd wordt dient de richtlijnen te volgen zoals vermeld op info-coronavirus.be/nl/contactopvolging

 • Blijf 7 dagen in quarantaine.
 • Op de vijfde dag van de quarantaine (dag vijf na het contact) krijg je een test (contacteer jouw huisarts).
 • Draag altijd een mondneusmasker.
 • Was vaak je handen.
 • Laat geen andere personen binnen in je huis.
 • Je mag alleen naar de apotheek, de dokter en de supermarkt.
 • Meet 2 keer per dag je temperatuur.

De contacten van een hoog risico contact moeten niet in quarentaine.

Meer informatie


UPDATE 1/09/2020

Hoe zal de start van het academiejaar 2020-21 eruit zien?

Howest start het academiejaar 2020-2021 in pandemieniveau ‘geel’ waarbij een normalisering van de onderwijsactiviteiten in ‘contactrijk’ onderwijs zal plaatsvinden. Het uitgangspunt hierbij is dat de algemene densiteit van studenten op, rond, van en naar de campus met minstens 25% wordt verminderd t.o.v. normale werking (dus maximale bezetting op elk moment van 75%). Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan de generatiestudenten (nieuwe starters in het hoger onderwijs) en de graduaatsopleidingen. Howest vertaalt – voor code geel - deze basisprincipes in volgende algemene richtlijnen, die de basis vormen voor de opleidingsspecifieke invulling:

 • Bacheloropleidingen streven naar max 70% van de initieel voorziene fysieke contacturen (FCU) op campus. Graduaatsopleidingen realiseren min 80% van de initieel voorziene contacturen op campus (FCU). De overige contacturen worden als COL (collaborative online learning) uren geroosterd zodat de student ten allen tijde een goed overzicht behoudt van de verwachte leeractiviteiten op campus en vanop afstand. Indien plots overgeschakeld moet worden naar code oranje, dan wordt max 20% van de voorziene contacturen van graduaats- en bacheloropleidingen fysiek op campus ingericht en worden de overige contacturen dan COL uren. Het uurrooster blijft de rode draad voor de student.
 • Om contacten over opleidingen heen tot een minimum te beperken, krijgen opleidingen vaste lokalen toegewezen en lokaalwissels worden zoveel als mogelijk vermeden. Samen roosteren van verschillende opleidingen in één klasgroep of opleidingsoverschrijdende projecten fysiek op de campus worden maximaal vermeden. Er wordt geroosterd in lesblokken van maximum 1,5u met 0,5u pauzemomenten om lokaalverluchting te kunnen voorzien. In grote lokalen wordt de studentengroep tot beperkt tot 200. Er wordt geroosterd in blokken van halve dagen FCU / COL, waarbij ook rekening wordt gehouden met de tijd nodig om de verplaatsing van thuis/kot naar de campus mogelijk te maken.
 • Studenten dragen permanent een mondmasker op de campus. Enkel omwille van medische reden kan hiervan afgeweken worden.
 • Campussen worden voorzien van een circulatieplan en segmentering om orde en structuur op de campus te faciliteren.
 • Om vlotte contacttracing mogelijk te maken in geval van besmetting, wordt maximaal waar mogelijk de aanwezigheid van elke student geregistreerd via QR codes in klaslokalen en cafetaria.
 • Catering op de campus wordt aangepast inzake aanbod en capaciteit.