Augmented en Mixed Reality support voor laboranten, procesoperatoren en onderhoudstechnici

Augmented en Mixed Reality support voor laboranten, procesoperatoren en onderhoudstechnici

Augmented en Mixed Reality support voor laboranten, procesoperatoren en onderhoudstechnici

Waarover gaat het?

In labo- en procesomgevingen worden werknemers geconfronteerd met een stijging in complexiteit en variabiliteit van processen. Ingewikkelde (parallelle) processtappen en grote hoeveelheden informatie moeten op een correcte en veilige manier verwerkt worden. De taken in zulke omgevingen worden nog steeds hoofdzakelijk manueel uitgevoerd, inclusief het bedienen van gespecialiseerde machines, en vereisen bovendien dat de werknemer zicht houdt op grote hoeveelheden (gecompliceerde) informatie. Door recente ontwikkelingen in de beschikbare hardware en software voor de verwezenlijking van Augmented en Mixed Reality (AR en MR) toepassingen, wordt deze technologie toegankelijk en inzetbaar in een grote verscheidenheid aan productieprocessen en kunnen we oplossingen aanbieden om efficiënt om te gaan met de stijgende complexiteit en variabiliteit in productieprocessen. Deze VLAIO proeftuin Industrie 4.0 adviseert jouw bedrijf bij het overschakelen naar deze technologische ondersteuning.

Gebundelde krachten

Nieuwe praktijkcases zullen worden gedemonstreerd op basis van de uitgebreide kennis en jarenlange ervaring in Augmented Reality en Mixed Reality van de onderzoekspartners:

  • UHasselt/Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM),
  • Flanders Make/ProductionS en
  • Howest/Digital Arts and Entertainment Research

Hierbij worden worden via drie reële cases een aantal herbruikbare componenten voor het opzetten van AR en MR applicaties gedemonstreerd op maat van, en in nauwe samenwerking met partners uit de domeinen:

  • agrovoedingsindustrie, vertegenwoordigd door Flanders’ FOOD,
  • “wet labs” uit Biotech bedrijven, vertegenwoordigd door BioVille, beheerd door LRM, en de
  • maakindustrie, vertegenwoordigd door Flanders Make.

In deze proeftuin creëren we een raamwerk om Augmented en Mixed Reality (AR/MR) toe te passen voor een grote verscheidenheid aan productie- en labogerelateerde taken. Het is belangrijk om tijdens de activiteiten van een operator / laborant enkel relevante data aan te bieden die inzicht in de progressie, veiligheidsvoorschriften en kwaliteit van het proces geeft.

Verder wordt er een loketfunctie opgezet die verantwoordelijk is voor de vertaalslag tussen de vragen en vereisten van het werkveld en de technische partners. De rol van dit centrale loket is tevens om het werkveld duidelijk te informeren over de inzetbaarheid, haalbaarheid en mogelijkheden van de technologie. Dit laatste voelen we aan als een noodzaak gezien de vele misvattingen die er bestaan omtrent deze technologieën.

Wat is het aanbod?

Heeft u interesse in / vragen over technologische ondersteuning in de vorm van Augmented en Mixed Reality in uw productie- en/of labo-omgeving, dan kan uw bedrijf worden ondersteund via:

  1. Een Augmented en Mixed Reality raamwerk voor een grote verscheidenheid aan productie- en labogerelateerde taken
  2. Demonstratiecases voor de agrovoedingsindustrie, biotech en maakindustrie
  3. Een loketfunctie voor de vertaalslag tussen de vragen en vereisten van het werkveld en de technische partners

Contact

Contacteer projectleider Fabian Di Fiore via fabian.difiore@uhasselt.be of +32 (0)11 26 84 32
AR4Industry.org