Stad Kortrijk geeft toelating aan Howest voor gebruik verharde oppervlaktes houthandel Lagae als parkeerzone

Stad Kortrijk geeft toelating aan Howest voor gebruik verharde oppervlaktes houthandel Lagae als parkeerzone

Stad Kortrijk geeft toelating aan Howest voor gebruik verharde oppervlaktes houthandel Lagae als parkeerzone

De stad Kortrijk gaf deze week toelating aan hogeschool Howest voor het gebruik van de verharde oppervlaktes van de houthandel Lagae als parkeerzone. Howest wil op die manier op korte termijn een oplossing bieden voor de parkeerdruk in de omgeving van de Graaf Karel de Goedelaan.

De afgelopen weken is de parkeerdruk rond de Graaf Karel de Goedelaan gestegen. De buurt wordt immers bijkomend belast met parkeerders die niet langer gebruik kunnen maken van parking Appel en als pendelaar in de buurt komen parkeren. Howest wil heel constructief meewerken aan een oplossing.

De hogeschool participeerde in het bewonersoverleg dat door de stad georganiseerd werd en op basis waarvan Parko nu bewonersparkeren en betalend parkeren voor derden wenst in te voeren in het gebied. Tegen deze maatregel kwam protest van een aantal omwonenden en een nieuw overleg met omwonenden is ingepland.

Howest wil echter niet wachten op het invoeren van eventueel bewonersparkeren om mee te werken aan een oplossing. Op de voormalige gronden van houthandel Lagae die nu eigendom zijn van Howest, worden in een eerste fase 139 bijkomende parkeerplaatsen voorzien voor Howeststudenten en -personeel. In een latere fase zullen dat er circa 250 worden.

“We stellen ons heel constructief op. Op dit ogenblik verplicht niemand ons om deze extra parking in te richten. Die was eigenlijk pas voorzien bij de ingebruikname van onze nieuwbouw die intussen vertraging opliep door het protest van een aantal enkelingen. We tonen met deze extra maatregel dat we als hogeschool blijvende aandacht hebben voor onze leefomgeving”, aldus Lode De Geyter, algemeen directeur Howest.

Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen, beaamt: “Met het geven van deze vergunning wil ook het stadsbestuur op korte termijn actief helpen een goed evenwicht te vinden tussen de leefbaarheid in de buurt en de activiteiten van de waardevolle onderwijsinstelling die Howest is.”

Het inrichten van deze parking is geen losstaande maatregel en maakt deel van een integrale aanpak. Howest zette al een actieve communicatie op naar haar studenten en personeel om hen aan te moedigen zoveel mogelijk te voet, per fiets en met het openbaar vervoer naar de campus te komen.

“De keuze voor deze campus is net gebaseerd op het feit dat we vlak bij het Kortrijkse station zitten en daardoor maximale mogelijkheden bieden om met het openbaar vervoer te komen. Jammer dat een vlotte treinverbinding met bijvoorbeeld Brugge nog steeds uitblijft. Studenten die door omstandigheden toch met de auto naar de campus komen, moedigen we aan om zoveel mogelijk aan autodelen te doen. Voor carpoolers worden speciale faciliteiten voorzien op onze parking die enkel toegankelijk zal zijn voor houders van een Howestparkeerkaart.”

Meer info:

  • Tom Delmotte, communicatieverantwoordelijke Howest, 0471/98.30.36