Howest-studenten kunnen Google Certified worden tijdens studies

Howest-studenten kunnen Google Certified worden tijdens studies

Howest-studenten kunnen Google Certified worden tijdens studies

Google en Bloovi.me organiseren samen met Howest de Digital Masters Academy. Daarbij wordt een uniek leertraject opgezet waarbij meer dan 200 Howest-studenten de knepen van digitale marketing worden bijgebracht door specialisten. Wie succesvol het traject doorloopt, wordt ook officieel Google gecertificeerd, wat ontegensprekelijk een extra troef is op hun cv. De Digital Masters Academy gaat van start op donderdag 5 oktober bij Kinepolis Brugge.

Meer en meer is er op de arbeidsmarkt vraag naar profielen die aan digitale marketing kunnen doen, onder meer met de tools die Google hiervoor uitgebouwd heeft. Zoveel vraag dat Google nu zelf met een aantal onderwijsinstellingen een opleidingstraject heeft uitgebouwd : de Digital Masters Academy.

De Digital Masters Academy (DMA) bij Howest bestaat uit twee fases:

  • het opdoen van theoretische kennis
  • praktijkervaring via een echt budget ter beschikking gesteld door Google

Gedurende de opleiding, die integraal deel uitmaakt van hun opleidingsprogramma, leren studenten alles over digitale marketing en de nodige in te zetten tools zoals het opstellen van een digitaal marketing plan en het gebruik van analytics en AdWords.

Naast de theorie zetten de studenten dit ook om in de praktijk door een digitaal plan en campagne op te zetten voor een NGO of vzw met budget ter beschikking gesteld door Google. Tijdens het programma zullen de studenten officieel gecertificeerd worden door enkele examens af te leggen.

Bloovi Me, een bedrijf gespecialiseerd in recruitment de digitale sector, zorgt voor de algemene coördinatie van het programma.

Voor Howest gaat het om de Kortrijkse opleidingen New Media & Communication TechnologyCommunicatiemanagementToerisme- en Recreatiemanagement en de Brugse opleidingen Toegepaste BedrijfseconomieToegepaste Informatica en Marketing, aangevuld met een groep Erasmusstudenten. In totaal zullen een 200-tal Howest-studenten dit traject dus volgen tijdens hun regulier opleidingsprogramma.

"Met deze praktijkgerichte opleiding werken we samen met Howest aan een oplossing voor de grote vraag naar digitale marketingprofielen. Nog geen 1% van alle studentenjobs bevindt zich in de marketing sector en dat sluit niet aan bij de realiteit. Studenten klaarstomen voor de jobs van vandaag, niet van morgen, dat is ons streefdoel", zegt Guy Gelaude, Agency Relationship Manager bij Google en oprichter van de Digital Masters Academy.

"Deze extra kans voor de student bevestigt de manier waarop onze hogeschool haar onderwijs organiseert : praktijkgericht en afgestemd op de arbeidsmarkt. Vorig jaar haalden op deze manier een 70-tal Howesters hun Google-certificaat. Dit jaar mikken we op een verdubbeling van het aantal gecertificeerden.", aldus Linda Coopman van de opleiding Bedrijfsmanagement van Howest.