Howest vlaggen

Howest krijgt positieve beoordeling na kwaliteitsdoorlichting

Howest krijgt positieve beoordeling na kwaliteitsdoorlichting

Vandaag maakte de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, de resultaten bekend van de doorlichting van de Vlaamse hogescholen. Zestien hogescholen kregen een positieve beoordeling onder wie twee onder voorwaarden. Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, werd over de hele lijn positief beoordeeld.De commissie looft vooral de enthousiaste en persoonlijke aanpak van docenten en ondersteunend personeel en de nauwe band met de praktijk.

Van 7 tot 9 november 2016 ontving Howest het bezoek van een NVAO-commissie die de kwaliteit van de hogeschool moest doorlichten. De commissie stond onder het voorzitterschap van prof. Dr. Dirk De Ceulaer en had gedurende drie dagen gesprekken met lectoren, ondersteunend personeel, studenten en mensen uit het werkveld. Tijdens haar bezoek oordeelde de commissie op basis van verschillende standaarden, met name 1. Visie en beleid 2. Beleidsuitvoering 3. Beleidsevaluatie en monitoring en 4. Verbeteren van beleid.

Grotendeels kunnen de conclusies van de commissie als volgt samengevat worden:

De commissie stelde vast dat docenten een grote mate van autonomie en vertrouwen krijgen vanuit het hogeschoolbestuur wat op zijn beurt leidt tot een erg gedreven team dat zich dagelijks actief inzet voor kwalitatief hoger onderwijs. Het feit dat Howest over korte communicatielijnen beschikt, zorgt ervoor dat Howest heel wendbaar is als organisatie en snel kan inspelen op nieuwe maatschappelijke evoluties.

We citeren letterlijk uit het commissierapport:

“Het is de commissie gedurende beide bezoeken opgevallen dat Howest een echte gemeenschap is, met een gedragen gevoel van collectieve verantwoordelijkheid. Er is een grote bereidheid om gedreven aan de slag te gaan.”

Het laat Howest toe om performant te zijn in haar beleidsuitvoering.

Uit het rapport:

“De commissie heeft een kwaliteitscultuur ervaren waar de aanwezigheid van formele processen, en de beschikbaarheid van een instrumentarium ter ondersteuning daarvan, een gedegen basis biedt om ruimte te kunnen geven aan vertrouwen, autonomie, laagdrempelig contact en een informele cultuur waarin innovatie ruimte krijgt.

Die innovatie haalt Howest voor een groot deel uit haar contacten met het werkveld waarover de commissie het volgende vertelt:

“De instelling heeft een sterke, intensieve en wederkerige relatie met het werkveld. De gesprekken bevestigen voor de commissie het beeld dat het werkveld ‘in de haarvaten’ van de instelling is vertegenwoordigd. Onderzoek krijgt binnen Howest een volwaardige plaats in de opleidingen. Er is een duidelijk beleid naar het creëren van onderzoeksgroepen en –lijnen, met de primaire intentie om de kennis hieruit in het onderwijs binnen te brengen. Via gericht stakeholdersbeleid houden opleidingen bovendien vinger aan de pols om maatschappelijke ontwikkelingen, behoeften en verwachtingen te detecteren.”

De conclusies van de commissie sterken Howest om verder te gaan op de ingeslagen weg en elke dag opnieuw te gaan voor kwalitatief hoger onderwijs.