Associatie Universiteit Gent

Associatie Universiteit Gent

De Associatie Universiteit Gent (AUGent) is het overkoepelend netwerk van vier kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen in Oost- en West-Vlaanderen: de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen. Binnen dit netwerk zetten de partnerinstellingen in op gezamenlijke meerwaarde. Samen tellen ze zo’n 67.500 studenten en 12.500 medewerkers.

De AUGent werd als vzw opgericht op 29 april 2003, in uitvoering van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs van 4 april 2003. Bij de oprichting bestond de belangrijkste opdracht uit de integratie van de academische bacheloropleidingen in de universiteit. Dit proces werd op 1 oktober 2013 met succes afgerond.

Sinds de integratie blijft de associatie haar andere opdrachten vervullen. Ze organiseert de samenwerking tussen de professionele bachelors en de academische opleidingen (waaronder de overgangsmogelijkheden en het ontwikkelen van leerlijnen). Ze bevordert de coördinatie van het onderzoek en innovatie. Ze zorgt voor de algemene logistieke organisatie. Ze bereidt als forum de ontwikkeling naar een geïntegreerde hogeronderwijsruimte voor.

Binnen de AUGent vzw is de Algemene Vergadering het hoogste orgaan. Het dagelijks bestuur van de vzw berust bij de Raad van Bestuur. Dit orgaan houdt toezicht op de uitvoering van het algemeen beleid van de AUGent en controleert de inkomsten en uitgaven. Bij het nemen van beslissingen gaat de AUGent uit van het consensusmodel, met respect voor de eigenheid van de instellingen.

De dagelijkse werking wordt gecoördineerd door een directeur die daarbij ondersteund wordt door een team van stafmedewerkers.

Meer info vind je hier

Voordelen voor de student

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Studenten van de AUgent kunnen gebruik maken van allerlei studentenvoorzieningen die door de vier instellingen gezamenlijk worden aangeboden:

  • restaurants
  • bibliotheken
  • sportfaciliteiten
  • ...

 

Bovendien is het voor de student gemakkelijker om binnen de associatie van de ene hogeschool naar de andere hogeschool over te stappen.

Meer informatie over de Associatie Universiteit Gent.