Koen Vanacker

"Be the change you want to see in the world"

Koen Vanacker

Energiemanagement

Waarom koos ik om een master te doen na bachelor energiemanagement?

Ik was al iets ouder (27 jaar) toen ik de studie van energiemanagement bachelor startte. Ervoor werkte ik voor een internationaal bedrijf in de IT afdeling. Ik las steeds meer en meer over de staat van onze planeet en wenste me dieper te verdiepen in de materie “energie” om op korte termijn een invloed te kunnen hebben op de wereld. Een beetje “be the change you want to see in the world”. Na het succesvol afwerken van de bachelor voelde ik me steeds meer gemotiveerd en liet de externe situatie (financiën, familie en tijd) het toe om nog verder te studeren. De keuze viel op hernieuwbare energie omdat dat in lijn viel van de bachelor, mijn voorkeur en interesse en ten laatste de ethiek.  

Wat waren mijn bevindingen?

Ik heb gekozen voor de EUREC EMRE (European Master in Renewable Energy). Daar zijn er verschillende specialisaties waarvan één het beste paste bij mij. Positief was ook dat ik een bijkomende internationale ervaring zou krijgen.

Nu het bijna voorbij is, kan ik overtuigend zeggen dat het zeker een goede keuze was. Ik heb gewoond en gestudeerd in 2 landen (Duitsland en Spanje). Daarbij heb een prachtig netwerk van internationale en gelijkgestemde mensen kunnen opbouwen. Bijkomend heb ik 2 talen extra onder knie. De specialisatie in grid integration lag volledig in de lijn van mijn interesse en kennis, die ik heb opgedaan tijdens de bachelor. Mijn specifiek traject was tijdens het eerste semester het zogezegde “core semester”. Deze opleiding heb ik gevolgd aan de Universiteit van Oldenburg, Duitsland. Daarna trok ik naar de Universiteit van Zaragoza, Spanje voor de specialisatie in “grid integration”. En dan finaal loop ik nog een stage in het Reiner Lemoine onderzoeksinstituut in Berlijn.

Welke zaken heb ik specifiek bijgeleerd?

Naast talen, culturen, mensen, city trips en landen heb ik het me het meest verdiept in de wereld van de off grid systemen. Er zijn nog steeds een miljard mensen die geen toegang hebben tot elektriciteit en daarvan leven meer dan 70% in rurale omgeving. Off grid systemen zoals een micro grid bieden hiervoor een perfecte oplossing.

Welke job wil ik later uitvoeren?

Ik hoop met dit master diploma, een job te vinden in de lijn van mijn verwachtingen. Waarom niet hier in de Howest? (Koen lacht) Of misschien voor een start up in de off grid systemen of energie efficiëntie welke diensten of producten verkoopt over de hele wereld en iemand zoekt die techniek en mensen samen brengt?
 

Yasmine Aerts

"Ik kijk op de brugopleiding terug als een persoonlijke overwinning, zowel voor mijn persoon maar ook als verpleegkundige en dat wens ik iedereen toe!"

Yasmine Aerts

verpleegkunde

Ik ben aan de brugopleiding begonnen met een enorme ambitie om beter te doen dan voorheen, om meer te weten, meer te kunnen en om het onderste uit de kan te halen. De weg was lang en de nachten vaak kort, de motivatie leek het soms afweten maar de volharding deed dat nooit. De combinatie van voltijds werken en studeren is zeker niet onmogelijk, maar bereid je erop voor dat je jezelf zal tegenkomen. Soms in positieve zin, dat je verrast bent waartoe je in staat kan zijn. Maar ook in negatieve zin, dat je soms helemaal het noorden verliest en de kalmte niet kan bewaren. Ik kijk op de brugopleiding terug als een persoonlijke overwinning, zowel voor mijn persoon maar ook als verpleegkundige en dat wens ik iedereen toe!

Letje Blondia

"Samen met mijn partner hadden we vooraf alles goed nagekeken en besproken; we zouden er voor gaan!"

Letje Blondia

verpleegkunde

In mei 2016 kwam ik vol interesse naar de infoavond over de brugopleiding. Nog wat twijfelend, maar toch met een gevoel van verlangen, schreef ik me in. Samen met mijn partner hadden we vooraf alles goed nagekeken en besproken; we zouden er voor gaan!

Halfweg september ging ik van start. Nog wat stil en onzeker volgde ik de eerste lessen in een grote groep collega’s uit andere instellingen/ziekenhuizen. Elk lesuur, maar vooral de hoeveelheid leerstof ging snel vooruit. Dit schrok me af en ik werd onzeker. Heel wat vragen kwamen in me op; ‘Zou ik dit wel kunnen?’, ‘Is dit niet te hoog gegrepen?’, ‘Is het slim om fulltime te werken en te studeren?’,…  Ik nam me voor om een planning op te maken. Elke week, na de lesdag, stelde ik een weekplan op, die ik nauwkeurig zou volgen. Hierdoor had ik het gevoel de leerstof onder controle te houden. Elke opdracht nam ik onmiddellijk in handen, zodat ik niet achterop kon lopen. Ik was op deze manier steeds vroegtijdig en voor de deadline klaar om de opdrachten in te dienen.

Het eerste trimester was zoeken, wennen,… Het verschil met de HBO5-opleiding was duidelijk! Wat ik in mijn vorige opleiding vanbuiten studeerde, leek nu niet mogelijk. Binnen de brugopleiding was er nood aan inzicht en redenering. Na de eerste examens (januari 2017) heb ik ervaren dat ik de leerstof begreep. Ik hoefde het niet vanbuiten af te rammelen, ik kon de leerstof verduidelijken en schetsen. Ik had meer begrip van de leerstof, wat ik duidelijk heb gemist in mijn vorige opleiding. 

Tijdens het tweede en derde trimester groeide mijn interesse. Ik wou niet enkel de basis kennen, maar ik zocht naar diepgang. We kwamen in aanraking met wetenschappelijke literatuur. Via tal van  zoektermen, verkreeg ik steeds meer inzicht. De tweede examenperiode verliep in die zin anders, dat ik mijn examens  op een andere manier kon invullen. Mijn antwoorden waren efficiënter en meer gericht. Dit gaf aan dat ik meer specifieke kennis had. In de verdere brugopleiding, werd dit nog beter.  

De opgedane kennis in het eerste jaar, gaf me de motivatie om reeds in de verlofperiode te starten met opzoekingen voor mijn bachelorproef. Dankzij het leren schrijven, reflecteren,… zette ik een ander schrift neer. Op de afdeling groeide het professioneel taalgebruik. Als verpleegkundige doet dit iets met je als persoon. Je trots neemt toe naarmate je de kennis meer onder de knie hebt. Het volgen van de lessen was steeds aangenamer omdat ik zelf kon redeneren en inzicht had.

Ik werd tijdens de brugopleiding vaak geconfronteerd met mezelf. Dit was niet altijd negatief. Op deze manier stond ik stil bij wie ik ben en wat ik voor de toekomst indachtig moet zijn. Ik merk dat ik als verpleegkundige sterk ben gegroeid, zeker wat inzicht betreft. Mijn houding is veranderd. Ik ben nog meer leergierig en zoek nu tussen mijn werk door artikels op om de laatste aspecten in de zorg, bij te houden. Door het volgen van de brugopleiding, ben ik nog meer getriggerd. Dit proces blijft aanwezig en hoop ik in de toekomst vast te houden.

David De Cleer

"De theoretische én praktische basis die je aan Howest krijgt, biedt veel doorgroeimogelijkheden, ook naar managerposities."

David De Cleer

verpleegkunde

Tien jaar geleden ben ik afgestudeerd aan Howest. De gedreven lectoren, hun ervaring in het werkveld en hun bereikbaarheid zijn me altijd bijgebleven. Ze leerden ons ook kritisch nadenken.

Een eindpunt werd mijn bachelor niet, wel een perfect begin. Ik kwam terecht in het operatiekwartier van het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek, maar later kon ik doorgroeien tot hoofdverpleegkundige en zorgmanager. Tussendoor werkte ik ook mijn master Verpleegkunde en Vroedkunde af en ook toen bleek Howest me zeer goed voorbereid te hebben.

Kortom, de uitstekende theoretische én praktische basis die je aan Howest krijgt, biedt heel veel doorgroeimogelijkheden, ook naar managerposities.

Nu aan de slag bij ...

Zorgmanager AZ Sint-Jan Brugge

Quincy Van Brackevelt

"Ik bezocht alle hogescholen in Oost- en West-Vlaanderen waar je verpleegkunde kon studeren. De persoonlijke benadering van Howest sprong er meteen uit.”"

Quincy Van Brackevelt

verpleegkunde

Als bachelor Verpleegkunde met een postgraduaat Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg werk ik vandaag op de spoedgevallendienst van AZ Damiaan in Oostende. Beide opleidingen volgde ik aan Howest en dat was een doordachte keuze. Ik bezocht destijds namelijk alle hogescholen van Oost- en West-Vlaanderen die de opleiding Verpleegkunde aanboden.

Bij Howest viel meteen de persoonlijke benadering op. Dat bleek later niet gelogen. Ook de nauwe band met het werkveld, de internationale ervaringen, de moderne praktijklokalen en de ‘serve, empower en care’-cultuur zijn me altijd bijgebleven. Die herinneringen hebben me vorig jaar overigens overtuigd om stagebegeleider aan Howest te worden.

Nu aan de slag bij ...

Spoedgevallen AZ Damiaan Oostende

Ann De Prest

"De Howest-opleiding is zo breed dat je op elke dienst binnen het ziekenhuis inzetbaar bent."

Ann De Prest

verpleegkunde

Howest zet sterk in op het menselijke aspect van het beroep van verpleegkundige. Zo kom je niet enkel in contact met patiënten, maar ook met mantelzorgers. Op verpleegtechnisch vlak stomen de praktijklessen je helemaal klaar voor het werkveld. En in zowat alle vakken leerden we kritisch en klinisch redeneren, een must voor de moderne verpleegkundige!

De stages wijdden ons in in de vele aspecten van de verpleegkunde. Ik leerde er dat de psychiatrische setting me het beste lag en uiteindelijk kon ik daar ook meteen na mijn studies aan de slag. Maar eigenlijk ben je als bachelor in de verpleegkunde overal welkom. De Howest-opleiding is zo breed dat je op elke dienst inzetbaar bent.

Nu aan de slag bij ...

Psychiatrisch verpleegkundige AZ Sint-Lucas Brugge

Gwendolien Sarrazyn

"De mogelijkheid tot internationale stage vind ik een echte troef van de opleiding."

Gwendolien Sarrazyn

verpleegkunde

In het laatste jaar Verpleegkunde leefde en werkte ik in Fort Portal in Oeganda. Die drie maanden in het buitenland werden een onvergetelijke ervaring. Op zich verschilden de verpleegtechnische handelingen niet veel van deze die we aan Howest hadden aangeleerd, maar daar hield de vergelijking ongeveer op. Het Afrikaanse werktempo lag een stuk lager, er golden andere normen, maar ik leerde wel creatief omgaan met basic materiaal. De mensen waren er ook zo ontzettend dankbaar. De mogelijkheid tot internationale stage vind ik dan ook een echte troef van de opleiding. Ik heb er zeer veel uit geleerd, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Krystina Salcedo

"Omdat elke les te boeiend was, wou ik ze nooit missen!"

Krystina Salcedo

verpleegkunde

Verpleegkundige worden was een droom die ik bij Howest heb kunnen realiseren. Howest gaf mij de kans om mijn eigen leerproces in handen te nemen met extra skills labs, bijvoorbeeld om nieuwe verpleegkundige handelingen extra te oefenen wanneer dat niet zo vlot ging. Met mogelijkheden om samen te zitten met de opleidingscoördinator in de participatiecommissie krijg je de kans om erg betrokken te zijn in de opleiding. Als lid van de participatiecommissie had ik in het derde jaar het gevoel dat ik echt een verschil kon maken voor toekomstige studenten.

Het meest indrukwekkende van de volledige opleiding verpleegkunde aan Howest zal voor mij altijd het team lectoren zijn. Zij deelden hun expertise in verschillende vakgebieden op een aangename manier. Omdat elke les te boeiend was, wou ik er geen enkele missen! Wat Howest ook bijzonder maakt, is de persoonlijke benadering van elke student. Howest leert je kennen, en waar ruimte voor verbetering is, sturen ze bij op een manier die je motiveert en niet hindert. 

Studenten die overwegen om verpleegkundige te worden, worden soms afgeschrikt door de intensiteit van het beroep. Maar als je dan terechtkomt in een opleiding waar ook de lectoren met hart en ziel hebben gekozen om goede toekomstige zorgverleners te creëren en erg hard werken om het leuk te maken, was mijn keuze snel gemaakt. Door een opleiding te kiezen aan Howest wapent je met de nodige kennis en verpleegtechnische vaardigheden om je job heel goed uit te oefenen, maar ook om kritisch te zijn over jezelf. Je wil het namelijk niet alleen goed doen voor de patiënt, maar ook voor jezelf.

Margot Degruyter

"Ondertussen is Howest Hospital mijn tweede thuis geworden."

Margot Degruyter

verpleegkunde

De eerste schooldag is als een nieuw paar schoenen, in het begin altijd wat ongemakkelijk. Ik had dus wel wat stress op mijn eerste dag aan Howest. Het was dan ook een grote aanpassing. Ik kwam terecht in een volledig nieuwe school met allemaal nieuwe mensen, maar na de eerste week liep het eigenlijk al vrij vlot. Ondertussen zijn we al een eindje verder en is Howest Hospital mijn tweede thuis geworden. Ik werd er van in het begin goed begeleid en ik kreeg de mogelijkheid om te zijn wie ik ben. Tijdens mijn eerste jaar aan Howest ben ik gegroeid tot wie ik nu ben en ook nu nog krijg ik de mogelijkheid om me verder te ontwikkelen, zowel als student als op persoonlijk vlak. Wat het voor mij extra leuk maakt, is dat iedereen binnen onze klasgroep elkaar kent. Ook bij de lectoren kunnen we met al onze vragen terecht.

Nu aan de slag bij ...

Derde jaar Verpleegkunde

Kiona Calus

"De evolutie van timide 18-jarige naar autonome 21-jarige heb ik zeker te danken aan de goeie opvolging van de docenten."

Kiona Calus

verpleegkunde

Verpleegkunde studeren aan Howest was de beste keuze die ik in mijn hele schoolcarrière gemaakt heb. De kleinschaligheid gaf mij een familiair en veilig gevoel. Aan Howest werd ik niet behandeld als nummer maar als persoon. De docenten kenden ons. Niet alleen onze naam maar ook onze persoonlijkheid, onze sterktes en zwaktes, gevoeligheden, … Er werd naar ons geluisterd en iets gedaan met onze voorstellen. Respect was zeker aanwezig! 

Ik heb de opleiding met vallen en opstaan doorlopen. Een paar keer heb ik gedacht te stoppen of de A2 opleiding te volgen. Dankzij de steun van familie en vrienden, maar zeker ook de docenten ben ik blijven doorzetten. Na drie bewogen jaren heb ik mijn doel bereikt. Ik heb grenzen leren verleggen, kritisch leren zijn en mezelf beter leren kennen. De evolutie van timide 18-jarige naar autonome 21-jarige heb ik zeker te danken aan de goeie opvolging van de docenten. Ze hebben me leren geloven in mezelf! 

Ook als alumni vergeten ze ons niet. Af en toe krijg ik in mijn mailbox de vraag om mee te werken aan bepaalde projecten. Dit bewijst dat we niet zomaar ‘iemand’ waren tijdens de opleiding. De docenten weten perfect aan wie ze wat kunnen vragen, omdat ze hun studenten echt kennen. Ik voel me altijd weer gewaardeerd als dergelijke mails verschijnen. Ik ben Howest enorm dankbaar voor het opvangen, begeleiden en loslaten van hun studenten. Met de uitgebreide basis die ik heb meegekregen, kan ik met vertrouwen starten aan mijn eigen toekomst.”
 

Hristiana Dimitrova (Scotland) & Oriane Paralté (France)

"Howest provided us with a unique Erasmus experience! We had the opportunity to meet people from all over the world - people who are not friends but family to us now. "

Hristiana Dimitrova (Scotland) & Oriane Paralté (France)

internationalisering

Also, their 'Buddy' programme ensures you have Belgian student to help you settle down quickly and make friends as soon as you arrive. The university is modern and classes are small so teachers are also coaches and mentors and are very helpful and professional. Howest provided us with new learning practices and methods - it was great to get more practical and hands-on experience.

Howest was the best choice for Erasmus experience and offered us much more than we expected - this is why we both chose to stay for 2 semesters!

Akvilé Noreikaité (Lithuania)

"Erasmus is the best opportunity you can use while being a student. The international environment makes you realize that in every situation, the people that surround you matter the most. You make so many unforgettable friendships and memories that you wil"

Akvilé Noreikaité (Lithuania)

internationalisering

Erasmus is the best opportunity you can use while being a student. The international environment makes you realize that in every situation, the people that surround you matter the most. You make so many unforgettable friendships and memories that you will remember for the rest of your life. Howest was a part of that too - all the teachers and the international office were always very friendly and helpful.

Hüdai Karabulut (Turkey)

"During your exchange semester at Howest, first, you start discovering people, and then you start discovering yourself again."

Hüdai Karabulut (Turkey)

internationalisering

During your exchange semester at Howest, first, you start discovering people, and then you start discovering yourself again.

Sylvaine Chan-Tave (France)

"Howest is an excellent university, and the people working there are amazing! Indeed, by remaining human, they develop people!"

Sylvaine Chan-Tave (France)

internationalisering

Howest is an excellent university, and the people working there are amazing! Indeed, by remaining human, they develop people!

Kim Hui Jin (South Korea)

"Every moment was precious and valuable for me. When I return to South Korea, I will really miss Howest and Belgium."

Kim Hui Jin (South Korea)

internationalisering

Every moment was precious and valuable for me. When I return to South Korea, I will really miss Howest and Belgium.

Amelia Dehouck

"Als ergotherapeut zal ik mijn patiënten een meerwaarde kunnen bieden."

Amelia Dehouck

ergotherapie

Na 2 jaar kinesitherapie te hebben gestudeerd, bleek deze richting wetenschappelijk te zwaar voor mij. Mijn interesse in de fysieke revalidatie was echter niet afgenomen. Daarom besloot ik ergotherapie te studeren. Ik was aangenaam verrast dat ergotherapie zo’n breed werkdomein heeft en zich op de mens in zijn geheel richt en niet enkel op de fysieke kwaal.

Als ergotherapeut zal ik mijn patiënten een meerwaarde kunnen bieden. Ik koos voor de opleiding Ergotherapie aan Howest omwille van de sterke nadruk op praktijk en de gemoedelijke omgang met lectoren. Het kiezen van een minor vond ik niet eenvoudig omdat beide mij aanspraken. Uiteindelijk koos ik voor Wellbeing & Coaching waar ik vaardigheden aanleerde die ik als therapeut kan gebruiken.

Dominieke, leerkracht en leerlingenbegeleidster

"Leerlingenparticipatie betekent dat leerlingen inspraak hebben, zelf initiatief nemen."

Dominieke, leerkracht en leerlingenbegeleidster

Navormingen

Ik heb in het postgraduaat geleerd om meer in team te werken, om meer de leerlingen aan bod te laten komen. Leerlingenparticipatie betekent dat leerlingen inspraak hebben, zelf initiatief nemen. Dus het postgraduaat leerde me om meer te luisteren naar wat er leeft onder de leerlingen, geduldiger te zijn. ‘Wie alleen gaat, gaat snel. Wie samen gaat, geraakt verder.’ Wat er groeit, groeit beter als het door de groep wordt gedragen.

Nu aan de slag bij ...

Handelsinstituut Regina Pacis, Tielt

Sharon, leerlingenbegeleidster

"Voor en met leerlingen op weg naar een warmer schoolklimaat!"

Sharon, leerlingenbegeleidster

Navormingen

Een verdiepende opleiding die je in uw kracht laat staan rond projecten die op school reeds lopen, maar je vooral veel handvaten en concrete tools bezorgt om door, voor en met leerlingen op weg te gaan naar een warmer schoolklimaat.

Nu aan de slag bij ...

GO! Atheneum Campus De Reynaert & Middenschool Salto Humano, Tielt

Bart, leerkracht

"Ik weet nu wat échte leerlingenparticipatie inhoudt en hoe dit een voorwaarde en reden tot succes kan zijn. "

Bart, leerkracht

Navormingen

Na de opleiding kan ik peer support implementeren binnen en aanpassen aan onze schoolcultuur. Door de opleiding weet ik hoe we het onderwijs van binnenuit kunnen vernieuwen.

Nu aan de slag bij ...

Sint-Jozefinstituut, Tielt

Scheirlynck Jelle

"Een student die actief aan de slag wil gaan met de leerstof, is bij Howest aan het juiste adres"

Scheirlynck Jelle

ergotherapie

Ik koos voor de opleiding tot Ergotherapeut omdat het een sociaal beroep is waarin ik geloof. Hierbij heeft de opleiding aan Howest als troeven dat ze nauw samenwerkt met Zorggroep H.Hart te Kortrijk, ze verscheidene keuzeminoren heeft, je altijd bij de lectoren terecht kan en je welkom voelt vanaf de eerste dag. Persoonlijk koos ik voor de opleiding aan Howest omdat hier de lessen in ‘kleine’ groepen doorgaan en vanwege de unieke keuzeminoren. Ik koos voor de minor “Adaptation & Design” omdat ik er mijn creativiteit in kwijt kon. Daarnaast is de variatie tussen lessen en opdrachten/praktijk een meerwaarde. Een student die actief aan de slag wil gaan met de leerstof, is bij Howest aan het juiste adres.