Justine Burggraeve

"Howest pakt uit met de kleinschaligheid en de persoonlijke begeleiding"

Justine Burggraeve

toegepaste psychologie

Mijn keuze voor deze opleiding was snel gemaakt. Ik wilde altijd al weten waarom iemand een bepaald gedrag vertoont. En ik hou ervan om mensen te begeleiden en te helpen. Dat ondersteunen doe je in de praktijk, maar je hebt natuurlijk een theoretische basis nodig. Howest vindt het juiste evenwicht. Uiteraard is het eerste jaar theoretischer dan de andere, maar daar pluk je later de vruchten van, zeker op stage. Die in het laatste jaar opent echt deuren. Nog dit: op de opendeurdagen en in alle communicaties pakt Howest uit met de kleinschaligheid en de persoonlijke begeleiding. Dat kan ik enkel maar beamen. Je kan er nog echt naar een lesgever stappen met een probleem.

Jeroen Verhaeghe

"De lectoren aan Howest zijn ook enorm begripvol en vriendelijk."

Jeroen Verhaeghe

toegepaste psychologie

Mijn keuze voor Toegepaste Psychologie was zeer persoonlijk. De hulpverleners die me destijds een zware depressie hielpen overwinnen, hadden zo’n indruk op mij gemaakt dat ik hetzelfde wilde kunnen doen voor anderen. Dat ik een leerstoornis had hield me niet tegen. Ik was geïnteresseerd in de leerstof en dan is deze richting ook haalbaar als je niet zo goed bent in studeren, maar er wel vol voor gaat. De lectoren aan Howest zijn ook enorm begripvol en vriendelijk. Bij de talentcoach kan ik dan weer terecht voor het plannen en organiseren van de opdrachten. En mijn examens, die kan ik doen in een apart lokaal met een aangepaste computer.

Justine Laloo

"Door deze in werkcolleges te oefenen met medestudenten kon ik steeds meer vaardigheden in testafnames en scoring verwerven. "

Justine Laloo

toegepaste psychologie

Ik studeerde Toegepaste Psychologie en werk als psychologisch consulente in een multidisciplinaire praktijk. Het uitvoeren van diagnostiek zoals het afnemen van een intelligentietest, concentratie- en persoonlijkheidsonderzoek behoort tot mijn takenpakket. 

Aangezien ik zowel met kinderen, jongeren als volwassenen werk, kan ik de uitgebreide theorie over de ontwikkeling en levensloop van de mens iedere dag opnieuw hanteren. 

Doorheen de opleiding maakte ik ook kennis met verschillende psychologische testen. Door deze in werkcolleges te oefenen met medestudenten kon ik steeds meer vaardigheden in testafnames en scoring verwerven. Dit zorgde ervoor dat ik vol vertrouwen startte in mijn functie als psychologisch consulente. 

Het inoefenen van testen en gesprekstechnieken zoals je ze in de praktijk zou toepassen en hierbij persoonlijke feedback ontvangen van docenten vind ik alvast de grote troef van de opleiding!  Ik ben dan ook heel blij dat ik de opleiding Toegepaste Psychologie heb gevolgd.
 

Ilona Ladygina

"Door de opgedane kennis en de vele oefenkansen tijdens de opleiding kon ik op mijn stageplaats direct zelfstandig aan de slag."

Ilona Ladygina

toegepaste psychologie

Ik heb reeds lange tijd interesse in het menselijk gedrag en het geestelijk welzijn van individuen. Mijn innerlijke drang om anderen beter te leren kennen/begrijpen en te helpen om zich beter in hun vel te voelen, waren de voornaamste redenen die me aanzetten om de richting Toegepaste Psychologie te kiezen. 

Toch zat ik ook met twijfels. Ik was immers anderstalig, woonde pas 2 jaar in België, was 30+ jaar oud en had 2 kinderen. Gelukkig biedt Howest een houvast aan de studenten zoals ik onder de vorm van het opstellen van een individueel traject, echt op maat van de student. Zo lukte het me om mijn gezin en de studie perfect te combineren.

Het contact met de docenten ervaar ik als verbindend en ik voel ondersteuning bij vragen en moeilijkheden. De docenten zijn zeer inspirerend, toegankelijk en behulpzaam naar de studenten toe. Vanuit mijn ervaring kan ik zeggen dat studenten die deze richting kiezen, vriendelijk en respectvol zijn. Zo kom je als student in een leerrijke en veilige omgeving terecht.

Door de opgedane kennis en de vele oefenkansen tijdens de opleiding kon ik op mijn stageplaats direct zelfstandig aan de slag. Ik vond mijn droomplekje binnen een klinische context waarbij mijn professionele houding, theoretische achtergrond en praktijkgerichtheid, opgebouwd tijdens de opleiding, enorm gewaardeerd werd.

De opleiding Toegepaste Psychologie helpt mij niet enkel om een mooie leerervaring op te bouwen en om deuren naar de wenselijke setting te openen maar ook om mijn zelfvertrouwen te versterken. Kortom deze opleiding stimuleert mijn professionele en persoonlijke groei!
 

Jorijne Decavel

"Nog steeds vertel ik in geuren en kleuren over de inspirerende kansen die ik kreeg dankzij de lectoren"

Jorijne Decavel

toegepaste psychologie

De menselijke psyche is iets wat me al sinds mijn middelbare schoolcarrière enorm heeft geboeid. De keuze om Toegepaste Psychologie te studeren was dan ook snel gemaakt. Ik studeerde in juni 2014 af. Door mijn stage in het Vrij CLB van Oostende kwam ik in aanraking met het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Ondertussen ben ik al meer dan 7 jaar fulltime aan het werk in één van de scholen die ik begeleidde tijdens mijn stage als BaTP. Ik ging er eerst aan de slag als leerlingenbegeleidster, daarna vervulde ik ook de functie van sociaal verpleegkundige en tot slot koos ik ervoor om fulltime voor de klas te staan. Een keuze die ik in een oogwenk opnieuw zou maken. Hoe langer ik in het werkveld sta, hoe meer ik besef dat mijn achtergrond die ik vanuit mijn opleiding Toegepaste Psychologie meeheb een enorme hulp en invloed heeft in mijn lesgebeuren en ook daarbuiten. Nog steeds vertel ik in geuren en kleuren over de inspirerende kansen die ik kreeg dankzij de lectoren van BaTP.

Michelle Gysenbergs

"BO De Vuurtoren"

Michelle Gysenbergs

lager en kleuteronderwijs

“Als ik terugdenk aan Howest komt het gevoel welkom te zijn direct naar boven. Vanaf de infodag merkte ik dat ik erbij hoorde, dat ik het waard was om naar geluisterd te worden. De lerarenopleiding was mijn safe haven: ik mocht mezelf zijn, ik leerde out-of-the-box denken en grenzen verleggen. Ik leerde op een gepaste manier omgaan met ouders en collega’s. Ik ontdekte hoe ik kinderen kon prikkelen en uitdagen op hun niveau. Ik werd ook zelf uitgedaagd om de handleiding los te laten en te vertrekken vanuit de kinderen … De lerarenopleiding heeft me gevormd tot de enthousiaste leerkracht die ik vandaag ben. De variatie in stagemogelijkheden liet me het buitengewoon onderwijs ontdekken. Ik koos daarom voor een BaNaBA buitengewoon onderwijs en geef er ondertussen ook les.

Melissa Vermassen

"GBS De Pluim"

Melissa Vermassen

lager en kleuteronderwijs

Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn tijd aan Howest. Wat me vooral is bijgebleven, is de menselijke en waarderende aanpak van de docenten. Ze kenden onze kwaliteiten en hadden oog voor onze talenten. Diezelfde aanpak vond ik later terug in de school waar ik aan de slag kon. Daar ben ik ondertussen drie jaar directeur. Die keuze was best ingrijpend, want juf worden, dát was mijn grote droom. Toch is het de juiste keuze gebleken. Met veel plezier en passie bouw ik vandaag mee aan de visie, de richting en de dagelijkse organisatie van de school. En de menselijke en waarderende aanpak van Howest? Die pas ik nu zelf elke dag toe bij het coachen van mijn team.

Kaneesha Claessens

"BS De Wimpel"

Kaneesha Claessens

lager en kleuteronderwijs

Bloed, zweet en tranen: dat is waar iedere student het op het einde van deze rit over eens is. Maar ook over het feit dat Howest doorheen die drie jaar een echte steun en toeverlaat vormt. De kleinschaligheid van de hogeschool verzekert dat je geen nummer bent, maar een individu dat kan rekenen op een persoonlijke aanpak. Zo wordt, naast de nodige theorie- en praktijklessen, ook aandacht geschonken aan zelfreflectie en het vinden van jezelf. Op die manier kan je groeien als persoon en als unieke leerkracht. Ikzelf kreeg de kans om in functie van mijn bachelorproef Brussel te gaan verkennen. Daar geef ik vandaag ook les als juffrouw in het vierde leerjaar. Deze sprong had ik nooit durven wagen zonder de ervaring die ik in Howest heb opgedaan. Het spreekwoordelijke duwtje in de rug kwam alvast door het aanstekelijk enthousiasme van het lectorenteam.

Niels Sinnaeve

"Freinetschool De Tandem"

Niels Sinnaeve

lager en kleuteronderwijs

Een paar jaar geleden studeerde ik af aan Howest. De open sfeer, de lectoren die hun kennis en ervaring deelden en de stages op verschillende scholen hebben mij gevormd tot de leerkracht die ik vandaag ben. Kritisch denken en reflecteren over het eigen lesgeven stond centraal tijdens de opleiding. Meteen nadat ik was afgestudeerd, kon ik aan de slag als leerkracht binnen het Freinetonderwijs. Daar geef ik nog steeds met veel overgave en passie les. Elke dag werken we aan innovatieve projecten en kijken we met een kritische blik naar ons eigen werk. Het is duidelijk dat de kritische en reflecterende houding die ik aanleerde aan Howest me geen windeieren heeft gelegd.

Dylan Ghesquière

"Jeugdclub 't Verzet"

Dylan Ghesquière

lager en kleuteronderwijs

“In andere hogescholen vond ik maar moeilijk mijn weg, maar aan Howest Brugge kwam ik thuis. Ik kon er op een heel persoonlijke manier uitgroeien tot een zelfzeker persoon met een waardevol bachelordiploma. Met dit in de rugzak durfde ik de uitdaging aangaan om in het buitengewoon secundair onderwijs type 3 te starten. Na twee jaar vol emotie en waardevolle momenten sprong ik op de volgende trein richting mijn toekomst en werd ik coördinator van Jeugdclub ’t Verzet in Knokke-Heist. Aan Howest had ik namelijk niet enkel een vak geleerd, ik leerde er ook sterk in de schoenen staan en ervoor gaan. Dat de lectoren echt om hun studenten gaven, was daarbij cruciaal. Bedankt Howest!

Samia Helsmoortel

"Islamleerkracht"

Samia Helsmoortel

lager en kleuteronderwijs

Als kersverse islamleerkracht in het lager en secundair onderwijs, kijk ik met veel voldoening terug op mijn keuze voor Howest. We werden er persoonlijk begeleid in onze groei, kregen er kansen en konden er onze blik verruimen. Studeren aan Howest heeft mijn toekomst voor een groot deel bepaald. De opleiding vormde me tot een dynamische, gemotiveerde leerkracht met heel wat expertise. Ik leerde om burgerschapszin bij leerlingen te bevorderen, om mijn lessen zo vernieuwend mogelijk in te kleden en om op een positieve en efficiënte manier om te gaan met leerlingen, ouders en collega’s.

Chloë Cornelis, Doro Minne & Vince Vande Velde

"Je krijgt les in kleine klassen van een uitstekend lectorenteam waar je altijd terechtkan met vragen."

Chloë Cornelis, Doro Minne & Vince Vande Velde

lager en kleuteronderwijs

Aan Howest kom je terecht in een unieke setting, het gebouw alleen al creëert meteen een gezellige sfeer. Je krijgt les in kleine klassen van een uitstekend lectorenteam waar je altijd terechtkan met vragen. Die twee elementen zorgen voor een heel persoonlijke aanpak. Met het nieuwe concept van lijnstage zet Howest nog meer in op praktijkgerichte werking in de kleuterklas. Zo ontwikkel je heel snel je eigen stijl van en groei je zienderogen door het opdoen van
ervaringen. Verder zorgen heel wat praktijkgerichte opdrachten ervoor dat je je als creatieve duizendpoot kan uitleven.

Nel Acke

"Vanaf het begin voelde ik me thuis op de campus."

Nel Acke

lager en kleuteronderwijs

Vanaf het begin voelde ik me thuis op de campus: ik kreeg een warm onthaal en er heerst een open, luchtige, plezierige sfeer. In de opleiding zelf kon ik genieten van een mix van praktijk, leeractiviteiten, coaching en het aanleren van vaardigheden – steeds onder vakkundige begeleiding van het lectorenteam. Door de grote interactie tussen kreeg ik een sterk gevoel van verbondenheid. In Howest ligt de focus op trial and error: proberen, experimenteren, fouten maken en eruit leren. Vallen en vooral opstaan. Innovatief en creatief denken. Verder krijg je in de opleiding verschillende waarden mee, die je kan inzetten in je verdere carrière en leven. Zoals ondernemingszin, creativiteit en een reflectieve houding. De opleiding leert je om de wereld uit de ogen van de kinderen te bekijken, vol verwondering en belangstelling.

Perrine De Brabant

"Met behulp van Howest International kwam ik terecht op de plaatselijke afdeling van imec."

Perrine De Brabant

Multimedia en Creatieve Technologie

Ik keek van bij het begin uit naar de stage in het laatste jaar. Dat ik daarvoor uiteindelijk naar Taiwan kon, maakte de ervaring compleet. Met behulp van Howest International kwam ik terecht op de plaatselijke afdeling van imec. Daar ontwikkelde ik samen met een medestudent uit Brugge een webapplicatie voor de 3D-camera van imec zelf. Dankzij de goede begeleiding ter plaatse en de supervriendelijke collega’s verliep mijn stage helemaal naar wens. Ik kon er uiteraard terugvallen op mijn kennis uit onze opleiding, maar ik kwam er ook met veel nieuwe technologieën in aanraking. Het maakte de stage extra uitdagend en interessant, net als de prachtige cultuur, de adembenemende natuur en de vriendelijke mensen op deze unieke bestemming.

Jonas Boecquaert

"Het projectwerk en de verschillende keuzetrajecten waren destijds ook de voornaamste redenen waarom ik voor MCT koos."

Jonas Boecquaert

Multimedia en Creatieve Technologie

Ik werk momenteel als Data Engineer bij ML6, een topper binnen het AI-domein. Daar krijg ik de kans om te werken met de nieuwste technologieën en met echte experts in hun vakgebied. Dat ik nu bij ML6 aan de slag ben, heb ik volledig te danken aan mijn opleiding MCT (keuzetraject Smart Tech & AI). We leerden er volledige projecten zelfstandig uitwerken en bouwden zeer veel kennis op, waardoor we perfect voorbereid waren op het echte werk. Het projectwerk en de verschillende keuzetrajecten waren destijds ook de voornaamste redenen waarom ik voor MCT koos. In de eerste drie semesters kan je zo ontdekken waar je interesses liggen en daarna het traject kiezen dat daar het beste bij aansluit

Annelyn Pyck

"Na een bezoek aan beide scholen was de keuze snel gemaakt: MCT aan Howest, met keuzetraject Smart Tech & AI Creator."

Annelyn Pyck

Multimedia en Creatieve Technologie

Als kind was ik al gefascineerd door technologie. Toen ik twaalf was, schreef ik mijn eerste website. Deze zag er niet uit, maar bereikte toch zijn doel: geld ophalen om dieren te helpen. In die tijd wou ik uitvinder worden. Toen ik ontdekte dat je daar niet echt voor kan studeren, koos ik voor het domein dat het dichtst in de buurt kwam: Internet of Things. Er waren maar twee opties: Kortrijk of Brussel. Na een bezoek aan beide scholen was de keuze snel gemaakt: MCT aan Howest, met keuzetraject Smart Tech & AI Creator. De leerkrachten vertelden er vol passie over hun beroep. Kortrijk is ook een veilige en gemoedelijke stad. Grappig genoeg ben ik nu toch in Brussel terechtgekomen bij een van de grootste spelers ter wereld in AI, maar gelukkig is de job meer dan de moeite waard

Ben Vanpoucke

"Het programma van MCT sprak me onmiddellijk aan, in het bijzonder het keuzetraject Web App Developer"

Ben Vanpoucke

Multimedia en Creatieve Technologie

Na een .net cursus in avondschool stond mijn besluit vast: ik wou mij hier verder in verdiepen. Het programma van MCT sprak me onmiddellijk aan, in het bijzonder het keuzetraject Web App Developer. Voor het eerste jaar had ik wel wat schrik. Zou ik het wel aankunnen om sensoren te connecteren en om er goed mee te kunnen werken? Uiteindelijk bleken deze lessen best leuk. We leerden de laatste nieuwe technologieën en werden ondersteund om zelf research te doen. Zo leerden we werken met de hololens, Azure Cloud en Artificial Intelligence. Het mooie aan MCT is dat we allemaal een brede basis binnen het IoT-verhaal krijgen, maar tegelijk heeft ieder van ons een specialisatie.

Dianna Baghdasaryan

"Onze studentengroep is heel divers"

Dianna Baghdasaryan

Graduaatsopleidingen

Deze creatieve opleiding sprak me vooral aan omdat je de aangeleerde theorie meteen leert toepassen. Vanaf dag één werden we uitgedaagd om creatief in het atelier aan de slag te gaan. Vanaf dag één voelden we ook hoe Howest het verschil maakt met zijn persoonlijke begeleiding. Onze studentengroep is heel divers. Sommigen vatten voor het eerst hogere studies aan, anderen zien het als een aanvulling op een eerder behaald diploma. Zelf volgde ik geen grafische vooropleiding, maar dat blijkt geen probleem te zijn. We leren alles stap voor stap aan. Over mijn keuze heb ik nog geen moment spijt gehad. Ik verdiep me dan ook met plezier in de vele grafische stijlen en toepassingen.

Nakisa

"If you are up for the challenge this place will change your life."

Nakisa

digital arts and entertainment

Bachelor of Digital Arts and Entertainment is not easy. It requires you to work every day, both in and outside of the classes. But it really is not work if you find passion for it. In DAE you do not really spend a lot of time learning, but rather you do a lot, and through that you end up learning. This is great because the knowledge you learn that way will be ingrained passively and you dont forget everything after the next exam.

On top of this, the environment here is just plain amazing. You are surrounded by people with the same passions, interests and dreams as you and that does not just go for the students, but for the teachers as well. I can confidently say that every single teacher here is amazing, both professionally and personally. They are very patient, competent and insightfull. And on top of that they are passionate.

I can say with the utmost confidence that coming here was the best decision I ever made. If you are up for the challenge this place will change your life. I am now starting to work in the field of my favourite hobby. It really is not a job, it is not work, but it is a privilege and a joy.
 

Sep Verboom

"Liveable products: een positief verhaal met CEBU."

Sep Verboom

industrieel productontwerpen

Designer van het jaar 2020, een titel die al 15 jaar wordt toegekend door Knack Weekend en de Biennale Interieur!

Ik wilde op ontwikkelingsstage omdat ik geen zin had om een zoveelste trap of gadget te ontwerpen. In Cebu op de Filippijnen kreeg ik de kans om een project rond innovatief afvalbeleid te starten. Bij lokaal onderzoek viel op dat goedkope en daardoor populaire elektrische ventilatoren gauw op de vuilnisbelt belandden. Milieubewustzijn is in vele armere wijken helaas niet doordrongen, hierrond werken vond ik dus enorm interessant. Samen met de lokale bevolking ontwierp ik lampen uit de beschermkappen van die oude ventilatoren. Ik merkte al gauw dat de mensen daar veel creatiever zijn, ze worden ertoe gedwongen door de verschillende uitdagingen waarmee ze te maken krijgen.

Na mijn afstuderen wilde ik het project professionaliseren om duurzaamheid te garanderen. Door lokale ambacht te betrekken, blijven we de tewerkstelling in de wijken stimuleren.

Nu, drie jaar later, loopt de productie op volle toeren en schijnen de lampen hun plaatsje op de markt te hebben ingenomen. Daarnaast ging het nieuwe project “ROPE hope” van start. Hiervoor werken we samen met arme havengemeenschappen. Zij overleven door oude scheepstouwen te ontmantelen en tot nieuw touw te spinnen. Door deze gewonnen touwen te verwerken tot meubilair steunen we deze communities.

Met “Livable products” werk ik aan mijn droom: een familie of platform bieden voor ontwerpers die streven naar meer ontwerp met herbruikte materialen. Ik merk dat er een ruimere interesse is rond verantwoord materiaalgebruik, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Herbruikte materialen hebben nog vaak te kampen met een slecht imago, alsof ze onaantrekkelijk of van inferieure kwaliteit zouden zijn. We moeten af van dat woord “gerecycleerd” en herbruikbare materialen zien als een volwaardige grondstof. 

Een ontwerper heeft veel verantwoordelijkheid in de keuze van zijn grondstoffen bij het creëren van een product. Enkel rekening houden met de vormgeving of verkoopbaarheid is niet meer van deze tijd. Ik heb het uiteraard niet alleen over ontwikkelingslanden, ook bij ons hebben we nog veel te leren. Ik blijf hierop inzetten en hoop dat de industrie volgt.

Wist je dat ...

Sep is 25 jaar en runt zijn eigen studio Boomin Sep. Hij studeerde af in 2012 en legt zich sindsdien toe op zijn sociaal geïnspireerde ‘Livable Products’.