Ruben Ritserveldt

"De postgraduaat was de perfecte studie voor de verdere uitbouw van mijn eigen onderneming"

Ruben Ritserveldt

Postgraduaat Digitale sportmarketing

De postgraduaat was de perfecte studie voor de verdere uitbouw van mijn eigen onderneming.

Andreas Geerts

"Uitstekende opleiding om de sportwereld binnen te stappen"

Andreas Geerts

Postgraduaat Digitale sportmarketing

Het postgraduaat digitale Sportmarketing is de ideale opleiding om te leren wat er speelt in het moderne sportlandschap. 
 
Bovendien is het de ideale omgeving om je netwerk in de sportwereld op te starten of uit te breiden.

Gino Heyndrickx

"De docenten slagen er daadwerkelijk in om de ganse groep studenten te overtuigen hoe belangrijk hun verhaal is."

Gino Heyndrickx

Postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg

Iedere restaurateur heeft zijn eigen specialiteit en vakkennis. Het postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg slaagt er in deze te bundelen. De docenten slagen er daadwerkelijk in om de ganse groep studenten te overtuigen hoe belangrijk hun verhaal is. Pas dan spreekt men over een geslaagde opleiding. Dit was hier zeker het geval.

Nu aan de slag bij ...

Industrial Construction Services BV

Steven Decaluwé

"Het is een zeer praktijkgerichte opleiding en in principe kun je er direct mee aan de slag. "

Steven Decaluwé

Postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg

Vanuit mijn professionele loopbaan word ik geconfronteerd met (funerair) erfgoed. Ik was op zoek naar een opleiding die mij kon helpen om dit erfgoed beter te onderhouden, te verzorgen en te koesteren. Mijn interesse in erfgoed en geschiedenis werd meer en meer een passie voor erfgoed. Tijdens deze opleiding leer je met andere ogen kijken naar een gebouw, krijg je respect voor de bouwheren en ambachtslui van weleer. De modules en onderdelen worden gebracht door docenten die hun kennis en passie doorgeven. Ook de dynamiek die ontstaat tussen de medestudenten is lovenswaardig. Het is een zeer praktijkgerichte opleiding en in principe kun je er direct mee aan de slag. 

Nu aan de slag bij ...

Stad Kortrijk, als exploitatieverantwoordelijke van begraafplaatsen

Michel De Baets

"Zeker en vast een interessante opleiding, die veel handvaten aanreikt om aan de slag te gaan."

Michel De Baets

Postgraduaat Digitale sportmarketing

Een aanrader voor mensen die binnen de federatie aan de slag willen gaan om een digitale strategie op gang te brengen.

Nu aan de slag bij ...

Rugby Vlaanderen

Jochem Sueters

"Ik vind het een zeer leerrijke opleiding."

Jochem Sueters

Postgraduaat Digitale sportmarketing

De verrijking is voor mij toch wel dat je als federatie niet mag onderschatten welke impact je hebt op je sport. Door verstandig om te gaan met data(strategie) kun je heel wat zaken bereiken. De sport (technisch en reglementen) is heel belangrijk maar dat is maar een klein onderdeel van je service naar de sporters en clubs. Je moet op zoek naar meerwaarde en die als service (betalend of niet betalend) geven. Dat zorgt ervoor dat je veel mensen kan bereiken.

Nu aan de slag bij ...

Golf Vlaanderen

Justine Burggraeve

"Howest pakt uit met de kleinschaligheid en de persoonlijke begeleiding"

Justine Burggraeve

Bachelor Toegepaste Psychologie

Mijn keuze voor deze opleiding was snel gemaakt. Ik wilde altijd al weten waarom iemand een bepaald gedrag vertoont. En ik hou ervan om mensen te begeleiden en te helpen. Dat ondersteunen doe je in de praktijk, maar je hebt natuurlijk een theoretische basis nodig. Howest vindt het juiste evenwicht. Uiteraard is het eerste jaar theoretischer dan de andere, maar daar pluk je later de vruchten van, zeker op stage. Die in het laatste jaar opent echt deuren. Nog dit: op de opendeurdagen en in alle communicaties pakt Howest uit met de kleinschaligheid en de persoonlijke begeleiding. Dat kan ik enkel maar beamen. Je kan er nog echt naar een lesgever stappen met een probleem.

Jeroen Verhaeghe

"De lectoren aan Howest zijn ook enorm begripvol en vriendelijk."

Jeroen Verhaeghe

Bachelor Toegepaste Psychologie

Mijn keuze voor Toegepaste Psychologie was zeer persoonlijk. De hulpverleners die me destijds een zware depressie hielpen overwinnen, hadden zo’n indruk op mij gemaakt dat ik hetzelfde wilde kunnen doen voor anderen. Dat ik een leerstoornis had hield me niet tegen. Ik was geïnteresseerd in de leerstof en dan is deze richting ook haalbaar als je niet zo goed bent in studeren, maar er wel vol voor gaat. De lectoren aan Howest zijn ook enorm begripvol en vriendelijk. Bij de talentcoach kan ik dan weer terecht voor het plannen en organiseren van de opdrachten. En mijn examens, die kan ik doen in een apart lokaal met een aangepaste computer.

Justine Laloo

"Door deze in werkcolleges te oefenen met medestudenten kon ik steeds meer vaardigheden in testafnames en scoring verwerven. "

Justine Laloo

Bachelor Toegepaste Psychologie

Ik studeerde Toegepaste Psychologie en werk als psychologisch consulente in een multidisciplinaire praktijk. Het uitvoeren van diagnostiek zoals het afnemen van een intelligentietest, concentratie- en persoonlijkheidsonderzoek behoort tot mijn takenpakket. 

Aangezien ik zowel met kinderen, jongeren als volwassenen werk, kan ik de uitgebreide theorie over de ontwikkeling en levensloop van de mens iedere dag opnieuw hanteren. 

Doorheen de opleiding maakte ik ook kennis met verschillende psychologische testen. Door deze in werkcolleges te oefenen met medestudenten kon ik steeds meer vaardigheden in testafnames en scoring verwerven. Dit zorgde ervoor dat ik vol vertrouwen startte in mijn functie als psychologisch consulente. 

Het inoefenen van testen en gesprekstechnieken zoals je ze in de praktijk zou toepassen en hierbij persoonlijke feedback ontvangen van docenten vind ik alvast de grote troef van de opleiding!  Ik ben dan ook heel blij dat ik de opleiding Toegepaste Psychologie heb gevolgd.
 

Ilona Ladygina

"Door de opgedane kennis en de vele oefenkansen tijdens de opleiding kon ik op mijn stageplaats direct zelfstandig aan de slag."

Ilona Ladygina

Bachelor Toegepaste Psychologie

Ik heb reeds lange tijd interesse in het menselijk gedrag en het geestelijk welzijn van individuen. Mijn innerlijke drang om anderen beter te leren kennen/begrijpen en te helpen om zich beter in hun vel te voelen, waren de voornaamste redenen die me aanzetten om de richting Toegepaste Psychologie te kiezen. 

Toch zat ik ook met twijfels. Ik was immers anderstalig, woonde pas 2 jaar in België, was 30+ jaar oud en had 2 kinderen. Gelukkig biedt Howest een houvast aan de studenten zoals ik onder de vorm van het opstellen van een individueel traject, echt op maat van de student. Zo lukte het me om mijn gezin en de studie perfect te combineren.

Het contact met de docenten ervaar ik als verbindend en ik voel ondersteuning bij vragen en moeilijkheden. De docenten zijn zeer inspirerend, toegankelijk en behulpzaam naar de studenten toe. Vanuit mijn ervaring kan ik zeggen dat studenten die deze richting kiezen, vriendelijk en respectvol zijn. Zo kom je als student in een leerrijke en veilige omgeving terecht.

Door de opgedane kennis en de vele oefenkansen tijdens de opleiding kon ik op mijn stageplaats direct zelfstandig aan de slag. Ik vond mijn droomplekje binnen een klinische context waarbij mijn professionele houding, theoretische achtergrond en praktijkgerichtheid, opgebouwd tijdens de opleiding, enorm gewaardeerd werd.

De opleiding Toegepaste Psychologie helpt mij niet enkel om een mooie leerervaring op te bouwen en om deuren naar de wenselijke setting te openen maar ook om mijn zelfvertrouwen te versterken. Kortom deze opleiding stimuleert mijn professionele en persoonlijke groei!
 

Jorijne Decavel

"Nog steeds vertel ik in geuren en kleuren over de inspirerende kansen die ik kreeg dankzij de lectoren"

Jorijne Decavel

Bachelor Toegepaste Psychologie

De menselijke psyche is iets wat me al sinds mijn middelbare schoolcarrière enorm heeft geboeid. De keuze om Toegepaste Psychologie te studeren was dan ook snel gemaakt. Ik studeerde in juni 2014 af. Door mijn stage in het Vrij CLB van Oostende kwam ik in aanraking met het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Ondertussen ben ik al meer dan 7 jaar fulltime aan het werk in één van de scholen die ik begeleidde tijdens mijn stage als BaTP. Ik ging er eerst aan de slag als leerlingenbegeleidster, daarna vervulde ik ook de functie van sociaal verpleegkundige en tot slot koos ik ervoor om fulltime voor de klas te staan. Een keuze die ik in een oogwenk opnieuw zou maken. Hoe langer ik in het werkveld sta, hoe meer ik besef dat mijn achtergrond die ik vanuit mijn opleiding Toegepaste Psychologie meeheb een enorme hulp en invloed heeft in mijn lesgebeuren en ook daarbuiten. Nog steeds vertel ik in geuren en kleuren over de inspirerende kansen die ik kreeg dankzij de lectoren van BaTP.

Michelle Gysenbergs

"BO De Vuurtoren"

Michelle Gysenbergs

Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

“Als ik terugdenk aan Howest komt het gevoel welkom te zijn direct naar boven. Vanaf de infodag merkte ik dat ik erbij hoorde, dat ik het waard was om naar geluisterd te worden. De lerarenopleiding was mijn safe haven: ik mocht mezelf zijn, ik leerde out-of-the-box denken en grenzen verleggen. Ik leerde op een gepaste manier omgaan met ouders en collega’s. Ik ontdekte hoe ik kinderen kon prikkelen en uitdagen op hun niveau. Ik werd ook zelf uitgedaagd om de handleiding los te laten en te vertrekken vanuit de kinderen … De lerarenopleiding heeft me gevormd tot de enthousiaste leerkracht die ik vandaag ben. De variatie in stagemogelijkheden liet me het buitengewoon onderwijs ontdekken. Ik koos daarom voor een BaNaBA buitengewoon onderwijs en geef er ondertussen ook les.

Melissa Vermassen

"GBS De Pluim"

Melissa Vermassen

Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn tijd aan Howest. Wat me vooral is bijgebleven, is de menselijke en waarderende aanpak van de docenten. Ze kenden onze kwaliteiten en hadden oog voor onze talenten. Diezelfde aanpak vond ik later terug in de school waar ik aan de slag kon. Daar ben ik ondertussen drie jaar directeur. Die keuze was best ingrijpend, want juf worden, dát was mijn grote droom. Toch is het de juiste keuze gebleken. Met veel plezier en passie bouw ik vandaag mee aan de visie, de richting en de dagelijkse organisatie van de school. En de menselijke en waarderende aanpak van Howest? Die pas ik nu zelf elke dag toe bij het coachen van mijn team.

Kaneesha Claessens

"BS De Wimpel"

Kaneesha Claessens

Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

Bloed, zweet en tranen: dat is waar iedere student het op het einde van deze rit over eens is. Maar ook over het feit dat Howest doorheen die drie jaar een echte steun en toeverlaat vormt. De kleinschaligheid van de hogeschool verzekert dat je geen nummer bent, maar een individu dat kan rekenen op een persoonlijke aanpak. Zo wordt, naast de nodige theorie- en praktijklessen, ook aandacht geschonken aan zelfreflectie en het vinden van jezelf. Op die manier kan je groeien als persoon en als unieke leerkracht. Ikzelf kreeg de kans om in functie van mijn bachelorproef Brussel te gaan verkennen. Daar geef ik vandaag ook les als juffrouw in het vierde leerjaar. Deze sprong had ik nooit durven wagen zonder de ervaring die ik in Howest heb opgedaan. Het spreekwoordelijke duwtje in de rug kwam alvast door het aanstekelijk enthousiasme van het lectorenteam.

Niels Sinnaeve

"Freinetschool De Tandem"

Niels Sinnaeve

Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

Een paar jaar geleden studeerde ik af aan Howest. De open sfeer, de lectoren die hun kennis en ervaring deelden en de stages op verschillende scholen hebben mij gevormd tot de leerkracht die ik vandaag ben. Kritisch denken en reflecteren over het eigen lesgeven stond centraal tijdens de opleiding. Meteen nadat ik was afgestudeerd, kon ik aan de slag als leerkracht binnen het Freinetonderwijs. Daar geef ik nog steeds met veel overgave en passie les. Elke dag werken we aan innovatieve projecten en kijken we met een kritische blik naar ons eigen werk. Het is duidelijk dat de kritische en reflecterende houding die ik aanleerde aan Howest me geen windeieren heeft gelegd.

Dylan Ghesquière

"Jeugdclub 't Verzet"

Dylan Ghesquière

Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

“In andere hogescholen vond ik maar moeilijk mijn weg, maar aan Howest Brugge kwam ik thuis. Ik kon er op een heel persoonlijke manier uitgroeien tot een zelfzeker persoon met een waardevol bachelordiploma. Met dit in de rugzak durfde ik de uitdaging aangaan om in het buitengewoon secundair onderwijs type 3 te starten. Na twee jaar vol emotie en waardevolle momenten sprong ik op de volgende trein richting mijn toekomst en werd ik coördinator van Jeugdclub ’t Verzet in Knokke-Heist. Aan Howest had ik namelijk niet enkel een vak geleerd, ik leerde er ook sterk in de schoenen staan en ervoor gaan. Dat de lectoren echt om hun studenten gaven, was daarbij cruciaal. Bedankt Howest!

Samia Helsmoortel

"Islamleerkracht"

Samia Helsmoortel

Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

Als kersverse islamleerkracht in het lager en secundair onderwijs, kijk ik met veel voldoening terug op mijn keuze voor Howest. We werden er persoonlijk begeleid in onze groei, kregen er kansen en konden er onze blik verruimen. Studeren aan Howest heeft mijn toekomst voor een groot deel bepaald. De opleiding vormde me tot een dynamische, gemotiveerde leerkracht met heel wat expertise. Ik leerde om burgerschapszin bij leerlingen te bevorderen, om mijn lessen zo vernieuwend mogelijk in te kleden en om op een positieve en efficiënte manier om te gaan met leerlingen, ouders en collega’s.

Chloë Cornelis, Doro Minne & Vince Vande Velde

"Je krijgt les in kleine klassen van een uitstekend lectorenteam waar je altijd terechtkan met vragen."

Chloë Cornelis, Doro Minne & Vince Vande Velde

Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs

Aan Howest kom je terecht in een unieke setting, het gebouw alleen al creëert meteen een gezellige sfeer. Je krijgt les in kleine klassen van een uitstekend lectorenteam waar je altijd terechtkan met vragen. Die twee elementen zorgen voor een heel persoonlijke aanpak. Met het nieuwe concept van lijnstage zet Howest nog meer in op praktijkgerichte werking in de kleuterklas. Zo ontwikkel je heel snel je eigen stijl van en groei je zienderogen door het opdoen van
ervaringen. Verder zorgen heel wat praktijkgerichte opdrachten ervoor dat je je als creatieve duizendpoot kan uitleven.

Nel Acke

"Vanaf het begin voelde ik me thuis op de campus."

Nel Acke

Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

Vanaf het begin voelde ik me thuis op de campus: ik kreeg een warm onthaal en er heerst een open, luchtige, plezierige sfeer. In de opleiding zelf kon ik genieten van een mix van praktijk, leeractiviteiten, coaching en het aanleren van vaardigheden – steeds onder vakkundige begeleiding van het lectorenteam. Door de grote interactie tussen kreeg ik een sterk gevoel van verbondenheid. In Howest ligt de focus op trial and error: proberen, experimenteren, fouten maken en eruit leren. Vallen en vooral opstaan. Innovatief en creatief denken. Verder krijg je in de opleiding verschillende waarden mee, die je kan inzetten in je verdere carrière en leven. Zoals ondernemingszin, creativiteit en een reflectieve houding. De opleiding leert je om de wereld uit de ogen van de kinderen te bekijken, vol verwondering en belangstelling.

Perrine De Brabant

"Met behulp van Howest International kwam ik terecht op de plaatselijke afdeling van imec."

Perrine De Brabant

Bachelor Multimedia en Creatieve Technologie (MCT)

Ik keek van bij het begin uit naar de stage in het laatste jaar. Dat ik daarvoor uiteindelijk naar Taiwan kon, maakte de ervaring compleet. Met behulp van Howest International kwam ik terecht op de plaatselijke afdeling van imec. Daar ontwikkelde ik samen met een medestudent uit Brugge een webapplicatie voor de 3D-camera van imec zelf. Dankzij de goede begeleiding ter plaatse en de supervriendelijke collega’s verliep mijn stage helemaal naar wens. Ik kon er uiteraard terugvallen op mijn kennis uit onze opleiding, maar ik kwam er ook met veel nieuwe technologieën in aanraking. Het maakte de stage extra uitdagend en interessant, net als de prachtige cultuur, de adembenemende natuur en de vriendelijke mensen op deze unieke bestemming.