Kick Off Lerend Netwerk Katrol/Scharnier/Howest

Kick Off Lerend Netwerk Katrol/Scharnier/Howest

Maandag 17/10

Kick Off Lerend Netwerk Katrol/Scharnier/Howest

Howest studenten zetten zich al jarenlang in om maatschappelijk kwetsbare gezinnen te ondersteunen bij vragen rond studie en opvoeding.

De Katrol en ’t Scharnier zijn hierbij structurele partnerorganisaties die in verschillende regio’s in Vlaanderen aan de slag zijn. De studenten maken kennis met theoretische denkkaders rond kansarmoede, leren over de presentiebenadering, empowerment,… en passen deze toe in de ondersteuning bij het gezin. Op die manier vormt dit een zinvolle praktijkopdracht voor studenten van verschillende opleidingen: Bacheloropleidingen Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, Educatieve bachelor Lager en Secundair Onderwijs, Graduaatsopleidingen Orthopedagogische Begeleiding, Maatschappelijk Werk.

Op dit moment slaan De Katrol, ’t Scharnier en Howest de handen in elkaar om actiever samen te werken op verschillende domeinen. De opstart van dit lerend netwerk maakt duidelijk dat we willen verkennen hoe deze samenwerking vorm kan krijgen. 

Met dit eerste initiatief willen we een aantal interessante sprekers aan het woord laten die ons laten nadenken over actuele thema’s. 

Programma

Opstart

9u30 Jean Pierre Markey, Mieke Verhulst, Catherine Barbez Terugblik Katrol
9u45 Pablo Annys
Schepen van onderwijs – Stad Brugge
Terugblik Scharnier

Keynote lezingen

10u00 Wim Van Lancker
Prof. Sociologie/Sociaal werk, KuLeuven
Kinderarmoede anno 2022 – wat na corona?
11u00 Pauze
11u15 Orhan Agirdag
Prof. Pedagogische Wetenschappen, KuLeuven
Kleurenblindheid in onderwijs
12u15 Middagpauze: broodjeslunch en soep  

Interactieve workshops

13u15 Leerbuddy Vlaanderen - Sofie Mestdagh
Hoe betrek je ouders nog meer in hun opvoedingsproces? Hoe motiveer je kinderen en jongeren om hun eigen leerproces aan te pakken? Via het ABC-motivatiekader gaan we in uitwisseling.
Joost Bonte - Presentiebenadering
Als sociale professional is het cruciaal dat je kennis opzij durft schuiven, je dienstbaar opstelt en het ritme van de cliënt volgt. Het lijkt simpel maar dat is niet. Straathoekwerker Joost Bonte kan er een aardig mondje over meepraten.
OTA vzw Cultuursensitieve hulpverlening (max 20 pers.)
Deze vorming biedt een eerste reflectie aan medewerkers, teams en organisaties omtrent cultuursensitief handelen vanuit de praktijk. Werken we op maat van alle gezinnen? Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillende lijken dan mezelf?
14u45 Pauze
15u00 Vzw Armen Tekort Antwerpen
ArmenTeKort koppelt vrijwilligers aan Antwerpenaren in moeilijkheden. Aan stadsgenoten die door hun situatie niet meer geloven in hun kansen. De buddywerking van ArmenTeKort slaagt erin om mensen in kansarmoede veerkrachtiger in het leven te doen staan, dat blijkt uit de empowerment-barometer van onze organisatie.
Leerbuddy Vlaanderen - Sofie Mestdagh
We bekijken het materiaal op de website Leerbuddy Vlaanderen en splitsen ons op via interesse. Hoe pak ik een intervisie met vrijwilligers aan? Hoe werk ik aan geletterdheid bij kwetsbare gezinnen?
16u30 Afsluitende receptie

Inschrijven

Keuze workshop om 13u15
Keuze workshop om 15u00