Online stagemarkt voor ICT profielen

Online stagemarkt voor ICT profielen

Donderdag 15/09

Online stagemarkt voor ICT profielen

Online stagemarkt op 15 september 2022

Welkom op onze online stagemarkt. Howest probeert al heel wat jaren de brug tussen de IT-opleidingen en het werkveld te verkleinen en ook dit jaar willen wij, ondanks de huidige situatie, hier aan tegemoetkomen. 

Registreer

Deelnemende bacheloropleidingen

Toegepaste informatica

De studenten Toegepaste Informatica worden opgeleid tot functioneel gerichte, creatieve en veelzijdige informatici. Tijdens de opleiding specialiseren zij zich als solution engineer met een welbepaalde focus. De AI Business Professional adviseert, integreert en ontwikkelt innovatieve data-driven oplossingen. De Cyber Security Professional organiseert, controleert en implementeert de beveiliging van informaticasystemen en spoort cybercrime op. De ICT & Blockchain Consultant installeert en configureert bestaande IT- oplossingen en integreert ze binnen de bestaande omgeving. De Software Engineer ontwerpt adaptieve, evolutionaire softwaresystemen.

Meer informatie

MCT (Multimedia & Creatieve Technologie)

MCT is een IT bachelor met een uniek onderwijsconcept. Studenten leren de volledige ketting van een IoT applicatie van user interface tot artificial intelligence en augmented reality kennen door project gebaseerd onderwijs.

Na een stevige basis in zowel coding, data analyse, UI design en IoT communicatie technologie kiezen MCT-studenten in het 4de semester voor één van de specialisatietrajecten: AI-engineer, Next Web Developer, Smart XR Developer of IoT Infrastructure engineer. Tijdens elk semester worden MCT-studenten uitgedaagd om hun verworven competenties te benutten in een project. Op die manier leren MCTers technische kennis omzetten in een werkend product, en beheersen ze team work, project management en CI/CD in "real world" omstandigheden.  Reeds in het tweede jaar voeren ze innovatie projecten (“industry project”) uit met en voor het werkveld, van dichtbij gecoached door hun docenten. 

Meer informatie

Deelnemende graduaatsopleidingen

MIT (multimedia en informatietechnologie)*

MIT-studenten worden opgeleid tot digitaal vormgever. Ze verzamelen kennis en vaardigheden om front-end websites te bedenken, te ontwikkelen en aan te passen aan hun doelpubliek. Photoshop, XD, HTML en Javascript-editor zijn voor hen zeker gekend. Een website technisch opzetten, zorgen voor de visuele content, social video’s editen, user testing, de media en teksten van websites online beheren,… zijn voor hen allemaal geen probleem. 

* vanaf 2023 Digitale Vormgeving

Meer informatie

Systeem- en netwerkbeheer

De studenten systeem- en netwerkbeheer verzekeren de continuïteit van de IT-infrastructuur door oplossings- en resultaatsgericht werk. Ze installeren, configureren en beveiligen besturings-en computersystemen; automatiseren taken a.d.h.v. scripting en houden systeemdocumentatie bij. Netwerkinfrastructuur configureren, onderhouden en troubleshooten is geen probleem voor hen. Daarenboven zet de opleiding sterk in op interpersoonlijke vaardigheden, projectmatig en klantgericht werken. De opleiding is sterk praktijkgericht waardoor directe inzetbaarheid wordt gegarandeerd.

Meer informatie

Programmeren

De studenten Programmeren ontwikkelen en integreren innovatieve desktop-, web- en mobiele applicaties. Zij hebben een diepgaand inzicht in de specifieke programmeertechnologieën en -methodologieën verworven. Praktijkgerichtheid staat centraal binnen de opleiding: de studenten hebben een sterk technisch profiel met onmiddellijke inzetbaarheid.

Meer informatie

Navormingen

Levenslang leren is een must voor iedere IT-professional. We volgen bij Howest Toegepaste Informatica en Howest Multimedia & Creative Technology de evoluties op de voet zodat we u van een optimaal aanbod kunnen voorzien.  Als professional hebt u nood aan flexibiliteit en dit staat centraal bij het ontwerp van onze opleidingen.

Ontdek ons rijk aanbod aan navormingen!

Annuleringsvoorwaarden

  • Bij annulatie meer dan 10 dagen voor het evenement, is geen vergoeding verschuldigd.   
  • Bij annulatie tussen 10 en 5 dagen voor het evenement, zal een administratieve vergoeding van 50 % van het inschrijvingsgeld aangerekend worden.   
  • Bij annulatie op de 5de dag of minder dan 5 dagen voor het evenement en op de dag van het evenement zelf, zal het volledige inschrijvingsgeld aangerekend worden. 

Veelgestelde vragen

Wat na de stagemarkt?

Beide opties zijn goed:

  • Student neemt initiatief en contacteert het stagebedrijf voor een vervolggesprek. Ik moedig in die zin ook studenten hiervoor aan. Meestal gaat de student dan nog even ter plaatse en wordt de stage verder besproken.
  • Een stagebedrijf mag natuurlijk ook zelf initiatief nemen en één of meerdere studenten contacteren voor een tweede gesprek. 
  • Het kandidaat stagebedrijf kan één of meerdere stageprojecten (voor meerdere opleidingen) registreren via de stagetool van Howest (eventueel met vermelding van de voorkeurstudent) Raadpleeg eventueel de uitgebreide handleiding.
Wat als je meerdere studenten gezien hebt die voldoen aan je verwachtingen?

Om elk stagebedrijf de kans te bieden op een geschikte student, streven we naar maximaal twee stagestudenten per stagebedrijf. In overleg kunnen we uitzonderingen maken voor grote organisaties of bedrijven.  

Wanneer begint de stage? Hoe lang duurt de stage?

Een bachelorstudent kan in dit academiejaar op twee momenten stage lopen telkens voor 15 weken:  

  • In de reguliere stageperiode (stageperiode lente): eind februari 2023 t.e.m. half juni 2023
  • In het eerste semester (stageperiode herfst): half september 2022 t.e.m. half januari 2023

Een graduaatsstudent loopt gedurende 12 weken stage gedurende het lentesemester (februari – juni)  

Bekijk specifieke periodes per opleiding

Wat is het verschil tussen een bachelor- en een graduaatsstudent?

Een bacheloropleiding bereidt je voor op een breed spectrum van beroepsdomeinen, bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Een bachelor student kan afstuderen na 3 jaar. 

Een graduaatsopleiding legt de focus op één specifiek beroepsprofiel en bestaat uit werkplekleren, wat theorie, veel praktijk en oefeningen. Een graduaatsstudent kan afstuderen na 2 jaar.