Slotevent Procedural 3D

Gedurende twee jaar werd door DAE-Research toegepast onderzoek gedaan naar procedurele 3D. Hierin werd de focus gelegd op de voor- en nadelen van het gebruik van procedurele technieken in het productieproces van 3D binnen diverse sectoren. Het project ‘Procedural 3D’ bestond uit twee luiken: het eerste luik was gericht op het ontwikkelen van concrete proof of concepts waarin procedurele technologie wordt toegepast en het tweede luik was gericht op een brede kennistransfer voor de partners.

Tijdens dit slotevent wensen wij de opgedane kennis naar buiten te brengen, aangevuld met sprekers uit de industrie. We bieden jullie een interessant programma aan met een specifieke focus op het procedurele 3D element, zowel naar het opzetten van pipelines, het creëren van 3D assets & 3D visualisatie.

Het event zal als voertaal Engels hebben.

Meer info en inschrijven