Cursus SAFER in het laboratorium

Op woensdag 27 maart 2019 organiseert de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie van de Hogeschool West-Vlaanderen (Brugge) een cursusdag ‘SAFER in het laboratorium’.

Doelgroep

Deze cursus wordt ingericht voor (hoofd)laboranten en kwaliteitscoördinatoren die werkzaam zijn in een (routine)laboratorium en regelmatig in aanraking komen met risicoanalyse of hier beter mee vertrouwd willen geraken.

Opzet en leerdoelen cursus

SAFER is een prospectieve risicoanalysemethode om nieuwe, maar ook al bestaande werkprocessen binnen een medisch laboratorium te controleren op potentiële risico’s. De gevonden risico’s worden beoordeeld en de mate van borging wordt vastgesteld.

Binnen het laboratorium veranderen de processen continu en dit leidt ertoe dat er veel mis kan gaan. Door gebruik te maken van de prospectieve risicoanalysemethode SAFER kunnen binnen deze processen risicomomenten worden opgespoord en aangepakt. Tijdens deze cursus wordt enerzijds ingegaan op een risicoanalyse van nieuw te ontwerpen laboratoriumprocessen voordat deze in de praktijk worden geïmplementeerd en anderzijds op al bestaande, in kaart gebrachte processen binnen het laboratorium die vanuit een gestructureerde risicoanalysemethode worden geanalyseerd. Doel is om mogelijke risicopunten te ontdekken en te borgen. Er wordt gebruikgemaakt van de SAFER-risicoanalysemethode. Deze methode is vanuit de HFMEA-risicoanalysemethode ontwikkeld. HFMEA staat voor Healthcare Failure Mode and Effect Analysis

De gebruikte casussen hebben betrekking op de vakgebieden pathologie, klinische chemie en microbiologie.

Docent

De cursus wordt gegeven door een Nederlandse expert, Norbert Boeren, die reeds meer dan 25 jaar werkzaam is als analist in het medisch laboratorium in diverse functies, zowel binnen de pathologie als de klinische chemie, en die zicht de laatste jaren intensief bezighoudt met de toepassing van risicoanalysemethoden op het terrein van medische laboratoria. Ook is hij werkzaam als freelance docent.

Praktisch

Kostprijs

  • €150 BVLT-leden 
  • €180 niet-BVLT leden

Deelname aan de cursus, koffie/thee, lunch en studiemateriaal zijn inbegrepen.

Programma

  • 09u15-09u30: Onthaal
  • 09u30-12u30: Cursus deel 1
  • 12u30-13u30: Broodjelunch
  • 13u30-16u30: Cursus deel 2

Aantal deelnemers

De cursus wordt ingericht vanaf zes deelnemers. Er worden maximaal 12 deelnemers toegelaten tot de cursus.

Inschrijven

Inschrijven voor de cursus kan via onderstaand formulier. De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 8 maart 2019. Annuleren na inschrijving kan enkel via email vóór 8 maart 2019. Bij annulering na deze datum blijft het volledige bedrag verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich evenwel steeds laten vervangen door een collega.

Uw inschrijving is pas geldig na overschrijving van het gepaste bedrag op rekeningnummer BE 22 001 2653115 47 met vermelding BDB1302 – BLTSAFER19 - Naam en voornaam. Indien u een factuur wenst te ontvangen, kan u dit per email aanvragen via griet.vanbillemont@howest.be