Het brein in reset: symposium dementie

Wie dementie heeft, blijft in de eerste plaats een mens: iemand met een unieke persoonlijkheid, levensgeschiedenis, met waarden, verlangens en dromen. Als thuiszorgvoorziening, woonzorgcentrum, ziekenhuis, … begeleid je mensen in hun zorgproces.

Je gaat samen met hen in overleg naar wat betekenisvol is en wat de best passende zorg, ondersteuning en woonomgeving is. Je focus ligt hierbij op kwaliteit van leven, wonen en zorg voor zowel de persoon met dementie en zijn naasten.

Maar wat is nu goede zorg voor iemand met dementie? En hoe breng je dit in de praktijk?

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkte in opdracht van de Vlaamse overheid een referentiekader uit over kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Het werk inspireert thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra en ziekenhuizen in hun huidige en toekomstige trajecten naar meer persoonsgerichte en afgestemde zorg en ondersteuning.

Symposium

Howest stelt tijdens Week van de Zorg in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het referentiekader aan jullie voor.  We bieden inspirerende praktijken aan i.s.m. de regionale expertisecentra dementie Sophia en Foton.

Vanuit het Kennispunt Morele Veerkracht geven wij bovendien handvaten aan om het groeiproces naar morele veerkracht te ondersteunen.

Op dit symposium komen volgende aspecten aan bod

  • 12:30: Onthaal 
  • 13:00: Voorstelling “Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie” (Jurn Verschraegen en Herlinde Dely)
  • 14:00: Inspiratiesessie Morele Veerkracht (Ann Vandegehuchte en Veronique Hoste)
  • 14:45:  Pauze
  • 15:00: Inspirerende praktijken i.s.m. Sophia en Foton
  • 16u30: Afsluiting met netwerkreceptie

Praktisch

Wanneer? Vrijdag 15 maart 2019

Waar?
Campus Brugge Station – RSS 5 (cafetaria)
Rijselstraat 5, 8200 Brugge

Presentaties symposium dementie